Αυτοψία Καθηγητή από το ΕΜΠ στον Οξό του Μοναστηριού της Παναγίας Σπηλιανής και Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις Έντασης των Σεισμών Μ5.4 και Μ5.7

0
479

Αυτοψία Καθηγητή από το ΕΜΠ στον Οξό του Μοναστηριού της Παναγίας Σπηλιανής και Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις Έντασης των Σεισμών Μ5.4 και Μ5.7 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος, κάλεσε τον καθηγητή του τομέα Γεωτεχνικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Βασίλειο Μαρίνο, για να ελέγξει την διάβρωση των πετρωμάτων του οξού της Παναγίας Σπηλιανής και να εκτιμήσει την πιθανότητα κατολισθήσεων μετά την μεγάλης ισχύος σεισμική δόνηση το πρωί της Κυριακής 1ης Αυγούστου.

Ο κ. Μαρίνος μετέβη στη Νίσυρο την Δευτέρα, 2 Αυγούστου, και μετά από ενδελεχή έλεγχο αποφάνθηκε ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στις ρωγμές των πετρωμάτων. Παρά ταύτα, λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικότητας αυτήν την περίοδο,  συνιστάται να αποφεύγεται η διέλευση προς τους  Χοχλάκους  και εφόσον συντρέχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος για πρόσβαση προς το συγκεκριμένο σημείο να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

 

Από προκαταρκτικές αναλύσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Δρ. Όλγα-Joan Κτενίδου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια και  Δρ. Χρήστος Ευαγγελίδης, Κύριος Ερευνητής), στις καταγραφές του σεισμολογικού σταθμού NISR που είναι εγκατεστημένος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους δύο κύριους σεισμούς του Ιουνίου και Αυγούστου:

Ο πρώτος σεισμός στις 21/6/2021 είχε μέγεθος ML5.7 και επίκεντρο στα 26 χλμ. νότια της Νισύρου. Ο δεύτερος σεισμός στις 1/8/2021 είχε μέγεθος ML5.4 και επίκεντρο επίσης στα 26 χλμ νότια του νησιού.

 

Παρά το υψηλότερο μέγεθος του 1ου σεισμού, η κορυφαία εδαφική επιτάχυνση (PGA) ήταν 40% υψηλότερη στον 2ο σεισμό (0.07g έναντι 0.10g). Η κορυφαία εδαφική επιτάχυνση (PGA) χαρακτηρίζει την ένταση ταλάντωσης της επιφάνειας του εδάφους.

 

Την ένταση ταλάντωσης μιας κατασκευής, όταν τη θεωρούμε έναν απλό μονοβάθμιο ταλαντωτή (π.χ. ένα μονώροφο κτήριο όπου όλη η μάζα συγκεντρώνεται στην πάνω πλάκα) χαρακτηρίζει η φασματική επιτάχυνση (PSA), την οποίαν υπολογίζουμε με βάση το υλικό του κτηρίου (π.χ. συνήθως από οπλισμένο σκυρόδεμα). Το φάσμα απόκρισης επιτάχυνσης δείχνει (Υ αξονας του διαγράμματος) τη μεγίστη απόκριση που έχει για τον συγκεκριμένο σεισμό μια σειρά ιδεατών κατασκευών με διαφορετικές ιδιοπεριόδους.

 

Όπως και με τις PGA, έτσι και με τις PSA, παρά το υψηλότερο μέγεθος του 1ου σεισμού, η μέγιστη φασματική επιτάχυνση ήταν 70% υψηλότερη στον 2ο σεισμό (0.49g έναντι 0.29g). Η μεγίστη τιμή αφορά σε ιδιοπεριόδους κατασκευών περί τα 0.14-0.15 sec, που αντιστοιχούν χονδρικά σε τυπικά κτίρια (οπλισμένου σκυροδέματος) της τάξης των 1-2 ορόφων. Τέλος, παρατηρείται ότι και στα 0.2 sec και 0.5 sec περίπου ο 2ος σεισμός πάλι παρουσιάζει κορυφές (σταθερά υψηλότερες τιμές από τον 1ο), που δείχνει πως και τα υψηλότερα κτίρια θα μπορούσαν να έχουν εντονότερη μεγίστη απόκριση κατά τον 2ο σεισμό. Επειδή όμως η συσχέτιση ιδιοπεριόδου κτιρίου και αριθμού ορόφων εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως το τυπικό ύψος ορόφου, η κάτοψη, συμμετρία, θεμελίωση κλπ., δεν είναι δυνατό να δοθεί ακριβέστερος συσχετισμός.

Τα παραπάνω μπορούν, μερικώς τουλάχιστον, να ερμηνεύσουν το γιατί ο 2ος σεισμός έγινε πιο έντονα αντιληπτός από τον 1ο, είτε οι κάτοικοι βρίσκονταν εκτός είτε εντός κτηρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ