Τράπεζες: Πώς και πότε θα λειτουργήσουν – Τι θα γίνει με τις συναλλαγές και το δώρο του Πάσχα

0
4686

Αναστάτωση στις οικονομικές συναλλαγές αναμένεται να προκύψει μέχρι την Τετάρτη, 8 Μαΐου

Λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς και της εορτής του Πάσχα οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές για έξι ημέρες.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από τη Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη, οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν ένας εργοδότης δεν καταβάλλει νωρίτερα τη μισθοδοσία, αυτή μπορεί να καθυστερήσει.

Τονίζεται πως οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 7 Μαΐου θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 3 Μαΐου, τη Δευτέρα 6 Μαΐου και την Τρίτη 7 Μαΐου.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  1. Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.
  4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Έπειτα από οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την 1η Μαΐου 2024, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 2α Μαΐου 2024.

Τέλος, συστήνεται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων (π.χ. μισθοδοσίας), να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Τι θα γίνει με το δώρο Πάσχα

Οι τράπεζες θα κλείσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, 2 Μαΐου, και θα ανοίξουν και πάλι την Τετάρτη, 8 Μαΐου.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις τροποποιήσεις, καθώς οι εργοδότες οφείλουν να το καταβάλουν έως την Τετάρτη, 1 Μαΐου. Παράλληλα, για την εκτέλεση των μισθοδοσιών, οι Τράπεζες έχουν ενημερώσει ότι θα πρέπει να καταχωρισθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τετάρτη, 8 Μαΐου.

Ήδη πολλά τραπεζικά ιδρύματα έχουν αποστείλει email στους πελάτες τους που τους ενημερώνουν για τις τροποποιήσεις στις πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη. Οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές, μάλιστα, με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη, 7 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη, 8 Μαΐου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ