ΒΑΡΒΑΡΑ, Ἄυλοι πόροι, Συμβολικό κεφάλαιο, τό παράδειγμα τῆς ΚΩ

0
824

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀγίας Βαρβάρας, 04 Δεκεμβρίου, συνδυάζεται μέ τήν παρασκευή καί διανομή τῶν ΒΑΡΒΑΡΩΝ. Ἔδεσμα μέ βάσῃ τό σιτάρι καί ἐμπλουτισμένο μέ καρπούς τῆς Γῆς (ρόδι, σταφίδα, ὄσπρια καί ἄλλα). Ἡ παρασκευή τοῦ εἷναι διαδεδομένη στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἰδιαιτέρως στήν Κῷ, Ἀνατολική Μακεδονία, Θρᾴκη.

Ὡς γαστρονομικό προϊόν δέν εἷναι ἁπλῶς μιά συνταγή. Ἐκφράζει ἀπολύτως τούς ἄϋλους πόρους καί τό Συμβολικό Κεφάλαιο τοῦ τόπου. Ὑποστηρίζει τό ἱστορικό αἴτημα τῆς ἐπιστροφῆς τῆς μνήμης, τοῦ πνεύματος τοῦ Τόπου.

Ὡς παράδοση ὑποδηλώνει ὅτι παραδίδεται πρός αξιοποίηση. Ὡς έθιμο ἑρμηνεύεται ὅτι ἀποτελεῖ συνήθεια ἐμπεδωμένη διαδικασία. Ἀνήκει στις τελετουργίες τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καί δι’αὑτοῦ, εκφράζονται εὐχές, ἐπιθυμίες, αἰτήματα.

Εἷναι γέφυρα με τήν ἱστορία μας, τήν συμπυκνωμένη σοφία, τήν ἐμπειρία καί τήν γνώσῃ αἰώνων καί ὑπόκειται στήν μετασκευή τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνίας, ἱκανοποιώντας τό αἴτημα τοῦ «εὗ ζῆν» καί τοῦ «κοινωνεῖν».

Συμπερασματικῶς:

  • ἡ οἰκονομία μιᾶς χώρας, ἑνός τόπου εἷναι ὁ πολιτισμός του,
  • τά ΒΑΡΒΑΡΑ τῆς Κῶ, τῆς Θράκης, τῆς Ελλάδας,
  • ἡ γαστρονομική μας παράδοση ὡς σύγχρονο,
  • ὁ Βίος μας = ὁ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΚΩΩΝ.

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «Ἱπποκράτης», μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου Νισύρου κ Ναθαναήλ, μέ τήν συνεργασία τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη καί τήν σύμπραξη τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Κῶ καί τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κῶ, ὑλοποιεῖ ἀπό τριετίας τό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (οἰκογενειακή ζωή, τελετουργίες, οἰκιακή οἰκονομία).

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «Ἱπποκράτης» στοχεύει στόν πολιτισμό ὡς βασική συνιστῶσα τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἀναδείξῃ τοῦ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς πορείας πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν».

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἀστικής Ἑταιρείας « Ἱπποκράτης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ