Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημ. Αρχής Κω την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου

0
3448
Την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, καλείστε να συμμετέχετε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που προγραμματίστηκε να γίνει δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3689/19-2-2024 έγγραφό μας, όπως προβλέπεταιστις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 και προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα:
Έως δέκα (10) θέματα που τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία (3) από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
Έως δύο (2) θέματα που τίθενται από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων.
Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.
Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο, για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίστηκε η 25η Φεβρουαρίου 2024.
Τα θέματα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έως την ανωτέρω ημερομηνία και έχουν ως ακολούθως:
Ενημέρωση για το νέο Νεκροταφείο Κεφάλου, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Ενημέρωση για το νέο Δημοτικό σχολείο και το συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αντιμάχειας, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Σταμάτιος Λοΐζος).
Ενημέρωση για τον προγραμματισμό που αφορά στην κάλυψη των κενών (ελλείψεων) σε σχολικές αίθουσες και κτήρια, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
Ενημέρωση για την τουριστική πολιτική Δήμου Κω και ο ρόλος του ΚΩ.ΑΝ. Α.Ε. για την υποστήριξη του εγχειρήματος, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Ζαχαρός).
Ενημέρωση για την αξιοποίηση των θερμών – διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί από τη δημοτική αρχή και πολιτική στόχευση, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
Ενημέρωση για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής στον τομέα του Αθλητισμού (2024-2028), (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
Ενημέρωση για την επέκταση της Μαρίνας και του μόλου κρουαζιερόπλοιων, ως δύο μεγάλων στόχων της δημοτικής αρχής και ενέργειες υλοποίησης, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καμπουράκης Σταμάτιος).
Ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Κ. Κω και η στοχοθεσία της δημοτικής Αρχής, (Δημοτική Σύμβουλος, κα. Κασσιώτη Γεωργία).
Ενημέρωση για την αποκατάσταση και λειτουργία του 3ου δημοτικού σχολείου Κω (Αζίλο), (Δημοτική Σύμβουλος, κα. Μακρή Κυριακή).
Ενημέρωση για τη μελέτη που αφορά στην αντιμετώπιση διάβρωσης της ακτογραμμής στο Καμάρι Κεφάλου, (Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κοκαλάκης Γεώργιος).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ