Όμιλος για τη Δημοκρατία & Αυτοδιοίκηση: Για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω | Το λογότυπό μας

13
5036

Αγαπητοί φίλοι.

Σας στέλνω την πρόταση για το λογότυπο του Ομίλου που σχεδίασε και φιλοτέχνησε το μέλος μας Στέργος Παπαποστόλου

Το λογότυπο όπως μας ενημέρωσε ο Στέργος παρουσιάζει ένα λουλούδι που τα πέταλά του είναι οι διαφορετικές απόψεις που καταλήγουν στον καρπό που ευχόμαστε κάποια στιγμή να ανθίσει. 

και σας επισυνάπτω το τέταρτο κείμενο διαλόγου που θα συζητηθεί στην προσεχή συνέλευση μας. Όπως γνωρίζετε πλην αυτού έχουν δημοσιοποιηθεί και τα κείμενα: 1. Πρόταση ισχυρού Δήμου. 2. Πρόταση για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Κω και 3. Πρόταση των αιτίων και της άμβλυνσης της απόστασης μεταξύ πολιτών και Δήμου.

Σας ευχαριστώ θερμά για την συνεργασία. Εσείς είστε ο βασικός κρίκος της αλυσίδας που ενισχύει και πολλαπλασιάζει την μεταφορά της γνώσης και των διαφορετικών απόψεων στην κοινωνία μας. Γνώσεις που χωρίς αυτές δεν θα υπάρξει ποτέ δημοκρατία και δεν θα καταλήξουμε ποτέ στην επιδίωξη όλων μας να αποκτήσουμε έναν ισχυρό Δήμο σε μια κυρίαρχη κοινωνία που θα επιλύει μόνη της τα προβλήματα της και θα καθορίζει εκείνη το μέλλον της.

Με εκτίμηση Κ. Καϊσερλης

ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω

Με ευθύνη της προσωρινής Διοίκησης του Ομίλου, συστάθηκε η επιτροπή προετοιμασίας  για την σύνταξη της πρότασης διαλόγου για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω υπό την ευθύνη του μέλους της προσωρινής Διοίκησης Μιχάλη Βογιατζή με σκοπό την επεξεργασία του και την κατάληξη σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Η επιτροπή προσπάθησε να συγκεντρώσει στοιχεία της σημερινής κατάστασης του νησιού και φυσικά τις κατά καιρούς μελέτες που έχουν συνταχθεί. Έτσι χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό που επιγραμματικά παραθέτουμε κατέληξε σε συγκεκριμένες απόψεις.

Στοιχεία και μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν

1. Τις κατευθύνσεις της ιδρυτικής πρότασης του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση.

2. Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και κάποια του 2021 που έχουν δημοσιοποιηθεί.

3. Την μελέτη του 1998 της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου για την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης της Κω.

4. Την πρόταση του 2011 της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου για ένα σύγχρονο σχέδιο ανάπτυξης του νησιού της Κω.

5. Την μελέτη του Επαρχείου Κω για την φέρουσα ικανότητα της Κω

6. Την μελέτη του συγκοινωνιολόγου καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Φρατζεσκάκη για την πόλη της Κω ως ιστορικό αρχαιολογικό πάρκο.

7. Την μελέτη του λιμενολόγου καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Μουτζούρη για την χωροθέτηση του νέου λιμένα της Κω ως προϋπόθεση απελευθέρωσης της πόλης.

8. Την μελέτη του 2013 της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων με ακριβή στοιχεία του αριθμού των κλινών.

9. Την μελέτη της καθηγήτριας του Πολυτεχνείου για την ανάδειξη της Αντιμάχειας ως πολιτιστικού  κέντρου του νησιού σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του νησιού (αρ.7)

10. Την μελέτη του συγκοινωνιολόγου κ. Τυρινόπουλου για τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς και την ενοποίηση του ΚΤΕΛ με την ΚΕΑΣ.

11. Τα στοιχεία του Επαρχείου για την κατάσταση του πρωτογενή τομέα διαχρονικά.

12. Στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

13. Τους μέχρι σήμερα προγραμματισμούς του κράτους, της Περιφέρειας και του Δήμου για σημαντικά έργα.

14. Την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και του Δήμου και τους τομείς δράσεων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Βασικά συμπεράσματα

1. Το νησί της Κω για τουλάχιστον 20 χρόνια παραμένει στάσιμο σε έργα που θα ανανεώνουν την εμφάνιση του. Τα έργα περιορίστηκαν σε φυσιολογικές δημοτικές υποδομές.

2. Το νησί της Κω εμφανίζει κόπωση στην αντοχή των συγκοινωνιακών βαρών.

3. Το νησί της Κω παρουσιάζει σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ της ανάπτυξης του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και της ύφεσης του πρωτογενή τομέα.

4. Το νησί της Κω εμφανίζει την συνηθισμένη ραγδαία τάση όλων των νησιών σε μια οριζόντια σε όλο το νησί και άναρχη οικοδομική ανάπτυξη

5. Και το σπουδαιότερο. Το νησί της Κω υφίσταται ταχύρυθμες ανθρωπογενείς πιέσεις που οδηγούν στην εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων τους και κυρίως στην αλλοίωση του πληθυσμού του.

Προτάσεις

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα των ελλείψεων στις αστικές υποδομές του Δήμου, των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του  και των κρατικών προσανατολισμών και προγραμμάτων της προσεχούς πενταετίας και με την δέσμευση ως πρώτου στόχου την δημιουργία ισχυρού οργανισμού του Δήμου που θα αντιμετωπίζει την καθημερινότητα και θα σχεδιάζει το μέλλον προτείνονται τα ακόλουθα που απαντούν στην ανάγκη ύπαρξης σαφούς προσανατολισμού την αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού μας.

1. Την αναθεώρηση της λειτουργικής υπόστασης της ΚΩΑΝ με στόχο να ενδυναμωθούν οι τεχνικές και πολεοδομικές δυνατότητες και αυτόνομες δραστηριότητες της. Πέραν των προσλήψεων ικανού αριθμού στελεχών στο οποίο θα συνδράμουν και μετακλητοί υπάλληλοι που θα σηκώσουν το βάρος και την ευθύνη των μελετών και της κατασκευής των έργων προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και άλλα νόμιμα μέσα όπως οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις του τομέα της καθαριότητας, και των τεχνικών έργων.

2.Την παλλαϊκή με συμμετοχή των φορέων επιχείρηση που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα (ήδη έχουμε καθυστερήσει) για την διαμόρφωση προτάσεων του εν εξελίξει από την κυβέρνηση χωροταξικού σχεδίου με σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη την υπερσυγκέντρωση των ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την ανάγκη χωροθέτησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων (νέου λιμάνι, αποκέντρωση υπηρεσιών και θεματικών δράσεων ανά κοινότητα,  κ.α.) και την βιωσιμότητα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας.

3. Την άμεση πολεοδόμηση των οικισμών και των πυκνοδομημένων περιοχών των Κοινοτήτων που θα προσφέρουν κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους και θα αναδείξουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

4.Την ενοποίηση του ΚΤΕΛ με την παραχώρηση της ΚΕΑΣ με στόχο την δημιουργία ενός ισχυρού οργανισμού μαζικών μέσων μεταφοράς εικοσιτετράωρης και συχνής εξυπηρέτησης των τουριστών για την μείωση κυκλοφορίας των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

5. Την ολοκλήρωση της κατασκευής των δημοτικών κτιρίων της Αλεξάντερ και του δημαρχείου Ασφενδιού και η διεκδίκηση της παραχώρησης της πρώην Ανωτέρας στον Δήμο που θίγουν την οντότητα και την αξιοπιστία του Δήμου μας, με σκοπό την εγκατάσταση σε αυτά υπηρεσιών του Δήμου για την αποσυμφόρηση της πόλης.    και τέλος

6. Την άμεση αποσαφήνιση του τρόπου  αξιοποίησης των ιαματικών λουτρών, της επέκτασης της Μαρίνας και της ΑΒΙΚΩ και η προκήρυξη διαγωνισμού για την σύμπραξη του Δήμου με ιδιώτες για την εκμετάλλευση τους.

Προϋποθέσεις επιτυχίας

Άποψη της ομάδας σύνταξης της πρότασης διαλόγου είναι ότι για να μπορέσει να ακολουθήσει ο Δήμος έναν ιδιαίτερα σοβαρό σχεδιασμό ώστε να υλοποιηθούν οι προτάσεις θα πρέπει

α) Να υπάρξει ομοφωνία στο δημοτικό συμβούλιο.

β) Θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι πολίτες μέσα από μια ειλικρινή και συνεχή ενημέρωση. και

γ) θα πρέπει να δημιουργηθεί μια στιβαρή και υπεύθυνη απέναντι του δημοτικού συμβουλίου και της κοινωνίας ομάδα διαχείρισης του συνολικού προγράμματος .

13 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιατί στα Aγγλοσαξωνικα τόση απαξίωση πια στη μητέρα των γλωσσών την Ελληνική γλώσσα . όχι shelf government αλλά local government και το γράψατε και λάθος. δηλαδή θα χρειαστούμε μεταφραστή με την ξενομανία σας. εδώ απευθύνεστε σε Ελληνες. λίγη αιδώς Αργείοι. και θέλετε να σας δώσουμε και σημασία .

 2. Οπως αξιοποιηση οινοποιειου ,αβικω ,ναυτικου ομιλου ,αλεξαντερ φασιον, για την επιλυση του κυκλοφοριακου, για το χωροταξικο-πολεοδομικο σχεδιο ,για το κολυμβητηριο , τον μολο για τα κρουαζιεροπλοια ,επέκταση μαρίνας,για τους δρομους,για την καθαριοτητα.για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ για την υγεια κλπ. ΜΟΝΟ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ Η ΤΣΕΠΗ.Μασες ατελειωτες ΕΛΛΑΔΑ

 3. άμα μεγαλώσει ο ανθρωπος παθαίνει ….Τωρα μαθαίνω και …..μαζευτηκαν όλοι οι γέροι του πριν και μας διατασσουν!!!ως τι δηλαδή?ως οι σοφοί γεροντες?Ο κόσμος αλλάζει τα πάντα τρέχουν και σεις δεν τα προφταινεται! και επίσης κάθε πράμα στον καιρό του.Ο καιρος σας ΤΕΛΟΣ.Με προσβάλει και με θητεία που ενώ έχω δημοτικό συμβούλιο του 60%.εσείς θεωρείτε εαυτούς ανώτερους!Γίνεστε γελοίοι….

 4. ομιλος δικτατοριας εναι το σωστό! Γελοιοποιείστε φίλοι μου γέροντες.Γιατι εκτός του ότι υπάρχει εκλεγμένος δήμαρχος απαιτείτε πράγματα σαν πανασχετοι…Οι καιροί αλλάζουν ξέρετε….Εσείς μείνετε στο παρελθόν..

  • δικτατορια δεν ειναι. καλο ειναι να γνωρίζουμε την σημασία και την ιστορια των λέξεων που χρησιμοποιούμε ακομα και οταν δεν συμφωνούμε με τις αποψεις κάποιου. σιγουρα δημοκρατια δεν έχουμε…καποιο άλλο πολιτευμα έχουμε …που υπηρετεί το προσωπικο συμφέρον του εκάστοτε πολιτικού (και οχι τα συμφέροντα του λαού) και το χρήμα . αλλα δικτατορια οχι. να ειμαστε λιγο προσεκτικοι…

 5. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ….ΚΟΥΒΕΝΤΑ??
  ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΠΑΓΑΚΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ…Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΝΩΣΤΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ…
  ΤΑ ΦΛΑΜΙΓΚΟ…
  ΠΑΝΤΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΜΕΝΕΣ,ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΔΡΟΥΣ,ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΑ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ…
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΕΡΩΧΗ,ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΑΠΡΑΓΗ ΤΗΝ ΨΕΡΙΜΟ…
  ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ..ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΕ Η ΜΑΡΙΟΡΗ..

 6. μαζευτηκαν ολα τα ΚΑΠΗ και γραφουν.
  Αυτα που δεν εγιναν 40 χρονια, να γινουν τωρα που η αυτοδιοικηση, τσεκουρευτηκε.
  Νομιζουν οτι μονο αυτοι εχουν μυαλο και οι αλλοι εχουν αχυρο στο κεφαλι.
  Σημερα δεν μπορεις να παρεις εναν υπαλληλο και τοτε που ηταν αυτοι διοριζαν 500 σε μια χρονια.

  • γιατρούς δεν μπορούν να φέρουν γιατί ειναι υποθεση το υπουργείου (παει η δημόσια υγεια) , δημόσιους υπαλλήλους δεν μπορουν να διορισουν (ασ αφήσουμε και δημόσια έργα) …γιατι;;… τι θα γίνει; με άδεια δημοσια κτίρια θα μείνουμε στο τέλος

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ