ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Προσλήψεις 24 ατόμων

6
3966

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε πρόσληψη εργαζόμενων, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης και 6μηνης διάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:6ΨΝΩΟΞΓΥ-28Ε).

Αναλυτικά, θα προσληφθούν με 6μηνη σύμβαση εργασίας: 3 άτομα στην ειδικότητα «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Δ΄ ή D΄ κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου», 6 άτομα στην ειδικότητα «ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων», 3 άτομα στην ειδικότητα «ΔΕ Ελεγκτών» και 2 άτομα στην ειδικότητα «ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες».

Με 8μηνη σύμβαση εργασίας θα προσληφθούν: 7 άτομα στην ειδικότητα «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου», 1 άτομο στην ειδικότητα «ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες», 1 άτομο στην ειδικότητα «ΔΕ Αποθηκάριος» και 1 άτομο στην ειδικότητα «ΥΕ Υπάλληλος καθαριότητας κτιρίων».

 

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044).

 

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/2/2023 έως και 24/2/2023.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο τoυ Δήμου Κω (www.kos.gov.gr),

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

 

 

Γραφείο Τύπου

6 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Και ενώ όλα τα ξενοδοχεία έχουν βάλει αγγελίες και δεν βρίσκουν άτομα για τις 24 θέσει του δήμου θα εμφανιστούν 1000 υποψήφιοι.

  2. Για ποιο λόγο έγιναν 6αμηνα τα 8μηνα;;;Δεν αφήνετε τον κόσμο να δουλέψει;Θα πέσει η επιχείρηση έξω ;Για 2 μήνες;;;Από άλλου να τα κόψετε!

    • Κόβει για να βάζει πλαστικούς χλωροταπητες να προπονούνται τα «παιδιά» των ψηφοφόρων του.

  3. Ας γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες στα ξενοδοχεία και να φέρονται στους εργαζόμενους σαν κανονικούς ανθρώπους και μετά να ζητανε τα ξενοδοχεία υπαλλήλους!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ