Κέντρο Πρόληψης Κω: Πολιτική Προλήψεων και ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

0
1151

Συνένετευξις Δημητρίου Κ Γερούκαλη, Ἐπιστημονικοῦ Διευθυντῆ Ἀστικῆς

Ἑταιρείας/ Κέντρου Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας εἰς τήν δημοσιογράφο Νάνσυ Γαμβρέλλη.

Ἡ κυρία Γαμβρέλλη εἶναι υπεύθυνη τῆς ἐκπομπῆς Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΤΟΥ,

παραγωγῆς  τῆς Δημοτικῆς τηλεοράσεως ΚΩ, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου.

Ἡ συζήτησις περιστράφη εἰς τόν οὐσιαστικόν ρόλον καί λόγον τοῦ Κέντρου

Προλήψεως διά τήν διατύπωσιν προτάσεως τοῦ τρόπου τοῦ βίου, τήν

ἀνάδειξιν τοῦ Προσώπου καί τίς συμπεριφορές/ επιλογές διά τό εὖ ζεῖν.

Ἡ Πρόληψις δέν εἷναι τεχνικόν ζήτημα. Ἡ Πρόληψις εἶναι ζήτημα πολιτισμοῦ καί ἐπαναδιατυπώσεως τοῦ τρόπου  τοῦ βίου.

Δρ Δημήτριος Κ Γερούκαλης

Ἐπιστημονικός Διευθυντής

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ