Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην ΚΕΚΠΑΥΑΣ – Το έντυπο της αίτησης

1
1422

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στις ειδικότητες, ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων, ΔΕ Ελεγκτών, ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων και ΥΕ Καθαριστών οχημάτων.

Η σχετική ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΣΟΧ 4 2020 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 2/10/2020 έως και 12/10/2020

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 2242022044).

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από αύριο Παρασκευή 2/10/2020 έως και 12/10/2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο τoυ Δήμου Κω (www.kos.gov.gr),

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

 

Γραφείο Τύπου

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Σας εκαμε η ιωάννα να τρεχετε ε; τωρα βγαζετε δελτιακι κυρια προεδρ φαντασμα;

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ