Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Τα όρια δαπανών συνδυασμών – υποψηφίων σε Δήμους & Περιφέρειες (εγκύκλιος)

0
130
ΕΓΚΥΚΛΙΟ εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 και τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων ενόψει των Aυτοδιοικητικών Eκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

Στην εγκύκλιο με την τίτλο Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» εισαγωγικά σημειώνεται:

Οι αρχές της ισονοµίας και της διαφάνειας βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δηµοκρατικής διαδικασίας. Με γνώµονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της
ίσης µεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στα οικονοµικά και την προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων ανατέθηκε στις Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, που λειτουργούν ως ειδικά, δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και θεσπίστηκε µε το άρθρο 10 η λειτουργία Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθµιστικό πεδίο των οποίων εµπίπτουν οι
δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήµαρχοι, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται με ακρίβεια τα ποσά των δαπανών. Ειδικότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  • ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

  • ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών  του κάθε υποψηφίου.

Στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

ΔΗΜΟΙ

  • ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

  • ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις Δηµοτικές Εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου Δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ