Κριτήρια και δικαιολογητικά ένταξης στα Κοινωνικό Παντοπωλείο Κω

0
1066

Κριτήρια και δικαιολογητικά ένταξης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Κάρπαθου – Κάσου

Στο πλαίσιο της απόφασης της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου να ενισχύει τις υποστηρικτικές δομές της και να επεκτείνει τη δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου, με την ίδρυση παραρτημάτων σε Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2017, ενέκρινε τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες της Δωδεκανήσου θα μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου και στα παραρτήματα αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου και Καρπάθου-Κάσου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα κατωτέρω οικονομικά κριτήρια να προσκομίσουν συμπληρωμένη αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

α) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ρόδος-Σύμη-Χάλκη-Καστελόριζο) στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στη Ρόδο, οδός Ερυθρού Σταυρού 12 , τηλ. 22413-64428, 64416, 64429.

β) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κω (Κω-Νίσυρο) ,στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Κω, τηλ. 22420-57915, 57926,57927.

γ) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου ( Κάλυμνος-Λέρος-Πάτμος-Λειψοί-Αστυπάλαια-Αγαθονήσι), στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Καλύμνου ,τηλ. 22430-59641, 59640.

δ) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Κάσου ( Κάρπαθος-Κάσος) στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Καρπάθου. τηλ. 22453-61218, 61219, 61213.

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

 

Μέλη οικογένειας

Ετήσιο Εισόδημα

Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα

1 άτομο

6.000

9.600

2 άτομα

7.800

11.400

3 άτομα

9.600

13.200

4 άτομα

11.400

15.000

5 άτομα

13.200

16.800

6 άτομα

15.000

18.600

7 άτομα

16.800

20.400

8 άτομα

18.600

22.200

9 άτομα και πάνω

20.400

24.000

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος , από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές

  4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία

  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας

  6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.

  7. Για τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

Ο Εντεταλμένος Περιφ/κός Σύμ/λος

για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου

Ν. Καραμαρίτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ