Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανικών Δωδεκανήσου: Εκλογές ΤΕΕ – 19 Μαΐου Πρόγραμμα Δράσης

0
2129

Εκλογές ΤΕΕ – 19 Μαΐου

Πρόγραμμα Δράσης της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανικών Δωδεκανήσου αποτελεί μία νέα παράταξη που δημιουργήθηκε ως σύμπλευση της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και μεγάλου αριθμού μηχανικών που μέχρι σήμερα δεν είχαν συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες.

Η κάθε παράταξη που συμμετέχει στις εκλογές του  επιστημονικού μας  φορέα οφείλει να καταθέσει προτάσεις και επιχειρήματα. Το πρόγραμμα δράσης που ακολουθεί, είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης μελών και φίλων της παράταξης. Περιλαμβάνει τους άξονες στους οποίους πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθεί ο φορέας μας, προκειμένου να ανακτήσει τον ουσιαστικό ρόλο που οφείλει να έχει.

1           NEOI MHXANIKOI

 • Σύνταξη ενημερωτικού οδηγού για νέους μηχανικούς.
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα,
  • Δομή – Λειτουργία και στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών ενδιαφέροντος μηχανικού,
  • Εργασιακά-Ασφαλιστικά δικαιώματα,
  • Δομή-Λειτουργία ΤΕΕ – Κανόνες δεοντολογίας Μηχανικών,
  • Λήψη Μελετητικού-Εργοληπτικού Πτυχίου.
 • Δημιουργία δομής εύρεσης εργασίας.

2           ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ για την ανάδειξη της μεγάλης υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Δωδεκανήσου σε μηχανικούς. Συντονισμένες παρεμβάσεις με Δήμους και Περιφέρεια για διεκδίκηση στελέχωσης των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων.
 • Επιδίωξη προγραμματικών συμβάσεων με Περιφέρεια, Δήμους, Υπουργεία μέσα από τις οποίες μπορεί να υπάρξει απασχόληση συναδέλφων. Ενδεικτικοί τομείς: Εξοικονόμηση ενέργειας, πολιτική προστασία, οδική ασφάλεια, ασφάλεια – προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια, προστασία περιβάλλοντος, καταγραφή πολιτιστικού αποθέματος, Κτηματολόγιο, έλεγχοι στατικής/αντισεισμικής επάρκειας δημόσιων κτιρίων.
 • Συστηματική ενημέρωση συναδέλφων για προκήρυξη θέσεων εργασίας.
 • Ενημέρωση συναδέλφων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

3           ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Θεσμικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση νομοθετικών-γραφειοκρατικών προβλημάτων που δυσχεραίνουν την άσκηση του επαγγέλματος.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας υπηρεσιών, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αδειοδοτήσεων/ εγκρίσεων κλπ. μελετών. Ισότιμη αντιμετώπιση συναδέλφων.
 • Έκδοση οδηγού εύλογων ελάχιστων αμοιβών εργασιών μηχανικού.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ψηφιοποίηση παλαιών οικοδομικών αδειών στις ΥΔΟΜ του νομού.
 • Επικαιροποίηση – τυποποίηση πραγματογνωμοσυνών που διενεργούνται από το ΤΕΕ.
 • Ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες.
 • Ενέργειες για θέματα που άπτονται τεχνικών ασφαλείας και ασφάλειας σε κατασκευές.
 • Συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) για στήριξη θεμάτων συναδέλφων εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

4           ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Στενή συνεργασία με Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Δωδεκανήσου για θέματα συναδέλφων που απασχολούνται στο Δημόσιο.
  • Νομική υποστήριξη Συναδέλφων του Δημόσιου Τομέα σε θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο άσκησης υπηρεσιακών καθηκόντων.
  • Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) των συναδέλφων που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες.
  • Διεκδίκηση αξιοπρεπών αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.
  • Στήριξη πανελλαδικών διεκδικήσεων.

5           ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Εμπλουτισμός – αναμόρφωση ιστοσελίδας ΤΕΕ Δωδεκανήσου με δημιουργία βάσης δεδομένων με πληροφοριακό υλικό ενδιαφέροντος μηχανικών.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με υπηρεσίες ενδιαφέροντος μηχανικού: π.χ. ΥΔΟΜ, Πυροσβεστική, Δ/νση Ανάπτυξης και Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΝΑΙ, Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου.
 • Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων από έμπειρους συναδέλφους/εταιρείες σχετικά με: εκπόνηση μελετών, αντιμετώπιση προβλημάτων κατασκευών, νέα υλικά και τεχνολογίες.
 • Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα διαχείρισης για την αποκατάσταση και επανάχρηση μνημείων, ιστορικών κτιρίων και συνόλων.
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης τεχνιτών σε ζητήματα συντήρησης και επεξεργασίας παραδοσιακών υλικών (πέτρα, ξύλο, βοτσαλωτά).
 • Η ιστορικότητα της Δωδεκανήσου μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη συνδιοργάνωση με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιμορφωτικών εργαστηρίων και διαλέξεων με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξή της.

6           ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Συγκρότηση ομάδων εργασίας για επεξεργασία και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων σε θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ενδεικτικοί άξονες:

 • Προστασία περιβάλλοντος – Διαχείριση υδατικού αποθέματος – Διαχείριση απορριμμάτων.
 • Ενέργεια.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός – Τουρισμός.
 • Υποδομές – Οδικοί άξονες – Μεταφορές.
 • Προάσπιση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

7           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 • Ετήσια δημόσια λογοδοσία. Ενημέρωση συναδέλφων με τα πεπραγμένα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου. Καταγραφή νέων προτάσεων συναδέλφων.
 • Συνεχής συνεργασία, σχεδιασμός κοινών πρωτοβουλιών δράσεων με τις Μόνιμες Επιτροπές Κω, Καλύμνου, Καρπάθου και τους Συλλόγους ειδικοτήτων μηχανικών.
 • Παρεμβάσεις-Δράσεις για όλες τις ειδικότητες των συναδέλφων σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και για όλους τους εργασιακούς χώρους (π.χ. εκπαίδευση, ΥΠΑ).
 • Αποτελεσματική λειτουργία πειθαρχικού συμβουλίου.
 • Στήριξη συνταξιούχων συναδέλφων. Μείωση χρόνου καταβολής συντάξεων. Άμεση καταβολή όλων των αναδρομικών οφειλών.

8           ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 • Δημιουργία νέων συλλογικών δράσεων σε τομείς όπως  φωτογραφία, τέχνες, θέατρο και στήριξη των υφιστάμενων  πχ συνεργασία με Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Μούγλων.
 • Ανάδειξη-βράβευση του επιστημονικού έργου των συναδέλφων.
 • Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, ανάδειξη και του κοινωνικού ρόλου του φορέα μας.

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων, αποτελεί προαπαιτούμενο η αλλαγή της λειτουργίας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, υπηρετώντας το θεσμικό του ρόλο και όχι προσωπικές στοχεύσεις.

Με μεγάλη αισιοδοξία για την έκβαση της εκλογικής μάχης, στις 19 Μαΐου, διεκδικούμε την ενεργή στήριξη των συναδέλφων για την αλλαγή πλεύσης του φορέα μας.

 

Με όραμα, γνώση και δυναμισμό.

Για ένα ΤΕΕ δημοκρατικό και συμμετοχικό που θα στηρίζει πολύπλευρα τους συναδέλφους και θα διεκδικεί την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας.

 

Για την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιάκωβος Γρύλλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ