833.000 ευρώ στα Δωδεκάνησα για τις ανάγκες δασοπροστασίας | 93χιλ. στο Δήμο Κω

0
39
Κατανομή ποσού ύψους 27.010.000,00 € αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών εκ των οποίων 833.000 θα διατεθούν στα Δωδεκάνησα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Στη Ρόδο θα διατεθούν μόλις 327.000 ευρώ, παρά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, που προκάλεσε τεράστιες ζημιές και μεγιστοποίησε τις ανάγκες για πυροπροστασία στο νησί.
Τα δε χρήματα που θα διατεθούν σε μικρότερα νησιά είναι αυτονόητο ότι δεν επαρκούν για ουσιαστικές ανάγκες πυροπροστασίας.
Χαρακτηριστικά η κατανομή των πόρων ανά νησί έχει ως εξής:
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 23.000,00 €
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 29.000,00 €
ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ 29.000,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 35.000,00 €
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 70.000,00 €
ΚΩΣ 93.000,00 €
ΛΕΙΨΟΙ 23.000,00 €
ΛΕΡΟΣ 35.000,00 €
ΜΕΓΙΣΤΗ 18.000,00 €
ΝΙΣΥΡΟΣ 29.000,00 €
ΠΑΤΜΟΣ 29.000,00 €
ΡΟΔΟΣ 327.000,00 €
ΣΥΜΗ 47.000,00 €
ΤΗΛΟΣ 23.000,00 €
ΧΑΛΚΗ 23.000,00 €.
Οι δε Δήμοι που θα λάβουν τα χρήματα καλούνται να διαθέσουν τις πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εν συνεχεία να τα αποστείλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ωστόσο, τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν, όπως περίτρανα αποδείχθηκε και κατά την πυρκαγιά του 2023. Είναι ενδεικτικό, όπως έγραψε η «δ», πως ο Δήμος Ρόδου το 2023 διέθεσε 1.157.363,66 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας ενώ έχει επιχορηγηθεί μόλις με 280.000 (!) ευρώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο Υπουργείου Εσωτερικών.
Πέραν τούτου είχαν δεσμευτεί και 995.000 ευρώ για το έργο της πυροπροστασίας με έξυπνες κάμερες CCD και αισθητήρες 5 αισθήσεων σε διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα κατανεμήθηκε την 29η Μαρτίου 2023 ποσό ύψους 23.140.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Στον Δήμο Ρόδου αντιστοιχούσαν 280.000 ευρώ και ζητήθηκε να αποσταλούν στοιχεία για τον τρόπο διάθεσής τους.
Στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΚΑΠ 2024, που καθορίζονται τα κονδύλια για δράσεις πυροπροστασίας, αναφέρεται πως οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ. 2 του αρθ. 8 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2021), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα κατανομών προηγούμενων ετών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, διατίθενται συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για τον ίδιο σκοπό.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ