Συνέχιση της καθολικής αποχής μέχρι την προσεχή Δευτέρα, αποφάσισε η γενική συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου της Κω

5
4213

Γενική αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Κω, που διαμαρτύρονται για το φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως ειπώθηκε στη πρωινή Γενική Συνέλευση του κλάδου, το καθεστώς αδειών (σε δικηγόρους για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους κατ’εξαίρεση) θα είναι ιδιαίτερα αυστηρό, προκειμένου να περιφρουρηθεί η διαρκής δυναμική κινητοποίηση του κλάδου. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των Δικηγόρων της Κω, Μανώλης Χατζηάμαλλος, διευκρινίστηκε κατά την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης που προηγήθηκε σήμερα το πρωί, πως θα παρίστανται κανονικά οι δικηγόροι της Κω σε υποθέσεις που αφορούν την έκδοση προσωρινής διαταγής, για προφανείς λόγους που έχουν να κάνουν με το κατεπείγον του πράγματος. Τέλος σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναμένεται ν’ αποφασίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, επέκταση της αποχής μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου, όπου εκτιμάται ότι θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για το φορολογικό.

 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα  δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε  Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου  προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

– Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα,

β) Για αιτήσεις αναστολής και

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

– Η αποχή καταλαμβάνει:

  • Τα συναινετικά διαζύγια
  • Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).

Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον,  κατά τη διάρκεια ενός  μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

  • Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές,
  • Την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ),
  • Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και  συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου  για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

Πηγή: https://www.kostv.gr

5 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλά κάνετε.Ειναι δυνατόν να πληρώνετε φόρους εσείς οι φτωχοί;Να πληρώσουν,οι μισθωτοί,οι εποχιακοί και οι άνεργοι.

  2. ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ!! ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΑΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΠΕΡΑ ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ!!!!!!

  3. ΄΄φέτος είναι ό πιό κρύος χειμώνας τής δεκαετίας…, πρώτη φορά βλέπω δικηγόρους μέ τά χέρια τους στίς δικές τους τσέπες΄΄. ΄΄ανέδοτα γιά δικηγόρους.΄΄

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ