Τμήμα Μεταφορών Κω: Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού (σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν τηλ. επικοινωνίας)

0
288

Στα πλαίσια των μέτρων πρόσληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του sars-cov-2 σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. 33796/154/α6-3-2020 απόφαση  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε η αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσόμενων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της υπηρεσίας.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψεις των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -1.

 

Για το Τμήμα Μεταφορών  & Επικοινωνιών Κω μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα και e-mail.

 

Γραφείο οχημάτων:

22420-57934, 22420-57909

[email protected]

[email protected]

 

Γραφείο αδειών οδήγησης:

22420-57937, 2242057939

[email protected]

 

Ζητούμε την κατανόηση σας ελπίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν δοθεί προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

 

Ο Έπαρχος Κω Νισύρου

 

Καμπανής Ιωάννης

 

Αναστέλλεται η  εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού  On line η εξυπηρέτηση του κοινού

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Sars–Cov-2. Παράλληλα αναστέλλονται οι εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού, εκτός των κατεπειγουσών περιπτώσεων.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν  το άρθρο 5 παρ. 6 και 7 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και την έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διάδοσής του,  ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε:

 

  1. Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσομένων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της υπηρεσίας.
  2. Την αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις, για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία Αντιπεριφερειάρχη.
  3. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, δύναται να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία Αντιπεριφερειάρχη.

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα

(http://online.pnai.gov.gr/politis/search.php)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ