Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο της συντήρησης – αποκατάστασης Πύργου Επαρχείου Κω

0
349

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Πύργου Επαρχείου Κω», έναντι του συνολικού ποσού των 156.433,36 ευρώ.

 Το τριώροφο κτίριο του Διοικητηρίου με την επιβλητική μορφή του,  που δεσπόζει στην κεντρική παραλιακή περιοχή της Κω , αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της εικόνας του νησιού. Κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο 1927-1929, βασισμένο στα σχέδια του Florestano Di Fausto και μορφολογικά, με τις αψίδες , τις κορνίζες , τον πύργο και τις τριγωνικές απολήξεις , αποτελεί δείγμα του Ιταλικού εκλεκτικισμού.

Η μελέτη του έργου η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται στην συντήρηση του πύργου ( ρολόι ) και τμήματος του δώματος του κτιρίου και πιο συγκεκριμένα στο σημείο όπου στεγάζεται το τμήμα υποστήριξης μικρών Δήμων της Περιφέρειας.

Το κτίριο παρουσιάζει φθορές, λόγω του  διαβρωτικού παραθαλάσσιου περιβάλλοντος που ευνοεί τις ταχείες και έντονες φθορές των υλικών, παράλληλα με την υγρασία λόγω της κατεστραμμένης μόνωσης του δώματος, τις αποφλοιώσεις και τις  ρηγματώσεις  των διακοσμητικών αψίδων που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.  Ως αναγκαία  για την προστασία του κτιρίου θεωρείται και η επισκευή της μόνωσης των δωμάτων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .

– Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, με απόλυτο σεβασμό  στον χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου,  είναι οι ακόλουθες:

– Καθαίρεση των υφισταμένων επιχρισμάτων

– Καθαίρεση της υπάρχουσας μόνωσης

– Όσον αφορά τα διακοσμητικά στοιχεία του στηθαίου του δώματος θα γίνει  επιμελής καθαρισμός των επιφανειών και αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων. Κατόπιν θα γίνει πλήρωση των κενών και των κοιλοτήτων με επισκευαστικό κονίαμακαι βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών

– Κατασκευή πρόσθετης οπλισμένης τσιμεντοκονίας για την ενίσχυση της πλάκας του

δώματος

– Κατασκευή νέων επιχρισμάτων

– Ανακατασκευή όλων των διακοσμητικών κορνιζών με τραβηχτά επιχρίσματα

– Συντήρηση των στοιχείων από γρανίλια

– Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με πλαστικά χρώματα

– Επίστρωση δώματος με θερμομονωτικό ελαφροκονίαμα

– Τελική επίστρωση δώματος με ελαστομερείς ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

 

Φορέας κατασκευής  είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και  συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός 8 μηνών από την υπογραφή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ