Τροπολογία του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντης για τους όρους δόμησης των εκκλησιών από τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου

0
265

Τροπολογία του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντης για τους όρους δόμησης των εκκλησιών από τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και την Πατριαρχική  Εξαρχεία Πάτμου.

 

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, με τον Βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», επιτρέπεται στις Μητροπόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου για τις εντός οικισμών προ του 1923 και εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους,: α. την ανέγερση νέων ιερών ναών καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο τα 15 μέτρα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, β. για την επισκευή και την προσθήκη κωδωνοστασίων επί υφιστάμενων ιερών ναών του ν. 590/1977,  του ν. 4149/1961, των Ιερών Μητροπόλεων  της Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, Ιερά Μητρόπολη Κω και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολη Σύμης και Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου)  την  καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο εκείνο των ήδη υπαρχόντων κωδωνοστασίων επί του υφιστάμενου ιερού ναού, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ανέγερση Ιερών Ναών

Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 4315/ 2014, όπως επαναδιατυπώθηκε και  συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4447/2016 εφαρμόζεται σήμερα μόνο για την Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία δεν υπάγεται η Εκκλησία της Κρήτης, καθώς πιθανότατα εκ παραδρομής αναφέρεται στην διάταξη μόνο ο ν. 590/1977 «Περί του  Καταστατικού  Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), καθώς επίσης οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολης Ρόδου, Ιερά Μητρόπολης Κώου και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου, Ιερά Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολης Σύμης και στην Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου). Η προτεινόμενη προσθήκη και της αναφοράς στον ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη  Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 41) καθώς επίσης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου κρίνεται εντελώς απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τρόπο ενιαίο και ισότιμο το θέμα σε ολόκληρη τη Ελληνική Επικράτεια.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ

Ανέγερση Ιερών Ναών

 

Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εντός οικισμών προ του 1923 και εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται: α. για την ανέγερση νέων ιερών ναών του ν. 590/1977, του ν. 4149/1961 και των Ιερών Μητροπόλεων  της  Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολη Σύμης και Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου), η καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο τα 15 μέτρα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, β. για την επισκευή και την προσθήκη κωδωνοστασίων επί υφιστάμενων ιερών ναών του ν. 590/1977,  του ν. 4149/1961, των Ιερών Μητροπόλεων  της Δωδεκανήσου (Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Ιερά Μητρόπολη Σύμης και Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου)  η καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο εκείνο των ήδη υπαρχόντων κωδωνοστασίων επί του υφιστάμενου ιερού ναού, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.

Η παρέκκλιση των περιπτώσεων α` ή β` εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου.».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 που έχει ως εξής:

«7. Εντός οικισμών προ του 1923 και εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται: α. για την ανέγερση νέων ιερών ναών του ν. 590/1977, η καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο τα 15 μέτρα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, β. για την επισκευή και την προσθήκη κωδωνοστασίων επί υφιστάμενων ιερών ναών του ν. 590/1977, η καθ` ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο εκείνο των ήδη υπαρχόντων κωδωνοστασίων επί του υφιστάμενου ιερού ναού, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.

Η παρέκκλιση των περιπτώσεων α` ή β` εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου.».

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

 

 

Οι προτείνοντες  Βουλευτές

Μάξιμος Σενετάκης

Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ