Εκδήλωση στην Αυστραλία για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου

0
4055

Η 7η Μαρτίου 1948 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για τα Δωδεκάνησα, καθώς μετά από έξι και πλέον αιώνες σκλαβιάς, η νότια εσχατιά του Αιγαίου επέστρεψε και πάλι στην «αγκαλιά» της μητέρας Ελλάδας.

Η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία Αυστραλίας τιμά την 76η Επέτειο της Ενσωμάτωσης με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν στην ιερά μονή «Άξιον Εστί» στις 10.25 το πρωί.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων από τον γενικό πρόξενο κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκη και άλλους επισήμους στο μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη». Μετά την κατάθεση στεφάνων, θα ακολουθήσει επίσημη δεξίωση και γεύμα στην παρακείμενη αίθουσα του KOS Islands Clubrooms.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Συμπληρώνονται φέτος 76 χρόνια από την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, η οποία έγινε στις 7 Μαρτίου 1948. Τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό Ιταλική Κατοχή από το 1912.
Η ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα έγινε δυνατή μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, ως μία από τις συμμαχικές χώρες που κέρδισαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διεκδικούσε την προσάρτηση της Βόρειας Ηπείρου, της Κύπρου και των Δωδεκανήσων στα εδάφη της. Τελικά, έγινε δυνατή μόνο η ενσωμάτωση των τελευταίων μετά από τη Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου 1947. Σύμφωνα με αυτήν, τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα, ενώ η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζημίωση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ελλάδα.

Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Ως πρώτος διοικητής των Δωδεκανήσων ορίστηκε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 και το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Με το Άρθρο 1 του Νόμου υπ’ αριθμ. 518 «Περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα» της Δ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ορίζεται ότι:
«Αι νήσοι της Δωδεκανήσου Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως και Καστελλόριζον, ως και αι παρακείμεναι νησίδες, είναι προσηρτημέναι εις το Ελληνικόν Κράτος από της 28 Οκτωβρίου 1947».

Με τον νόμο αυτό, που αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα, τερματίζεται το μεταβατικό στάδιο της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Η 7η Μαρτίου 1948 ορίζεται ως ημέρα της πανηγυρικής τυπικής ενσωμάτωσης.

Το διάγγελμα του Βασιλέως των Ελλήνων Παύλου στις 7 Μαρτίου 1948 προς τον λαό της Δωδεκανήσου στην Πλατεία Διοικητηρίου στη Ρόδο:
«Κατά την χαρμόσυνον αυτήν στιγμήν φέρω εις τους Έλληνας της Δωδεκανήσου τον αδελφικόν χαιρετισμόν του Ελληνικού Λαού.

Η σημερινή αγία ημέρα, κατά την οποίαν ικανοποιείται ο ζωηρότερος παλμός της Ελλάδος, είναι η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Θεόν διότι έλαχεν εις εμέ η τιμή να περιβάλω με την ενεργόν στοργήν μου την Δωδεκάνησον και να ίδω κυματίζουσαν την Κυανόλευκον εις τον Ελληνικόν ουρανόν της. Η σημερινή ημέρα επληρώθη με πολύ αίμα και πολλά δάκρυα, αλλά μόνον με αίμα και δάκρυα γράφονται ιστορίαι, όπως η Ελληνική.

Η Δωδεκάνησος υπήρξεν εις των λαμπροτέρων αστέρων εις τον ουρανόν του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Υπήρξεν πάντοτε ένδοξον προπύργιον των αγώνων της Φυλής και μήτηρ υπερηφάνων και ανδρείων τέκνων.
Υπήρξε πάντοτε πηγή ακτινοβολίας Ελληνικού πνεύματος. Η Δωδεκάνησος δεν είναι μόνον Ελληνική, είναι Ελλάς.

Είμαι ευτυχής και συγκεκινημένος. Αισθάνομαι να πτερυγίζουν χαρμοσύνως γύρω μας αι ψυχαί των νεκρών αδελφών μας του τελευταίου ενδόξου πολέμου και η σκέψις μου την στιγμήν αυτήν στρέφεται προς τον Μέγαν Απόντα, τον αείμνηστον αδελφόν μου Βασιλέα Γεώργιον, τον νικητήν του Πολέμου της Αλβανίας.

Εν ονόματι της ικανοποιήσεως των ιερωτέρων ανθρωπίνων δικααιωμάτων,
Εν ονόματι της ενδόξου Ελληνικής Ιστορίας,
Ενώπιον της αιωνίας Ελλάδος και ενώπιον του Παντοδυνάμου Θεού
Κυρώνω την προσάρτησιν της Δωδεκανήσου εις την μητέρα Πατρίδα».
Πηγή: Νeos Kosmos

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ