Η Goldair Handling AE αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες για τον Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης»

0
404

 

Η Goldair Handling, ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες για τον Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης» για εποχική απασχόληση με προοπτικές ανανέωσης σύμβασης:

 

 • Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών-Συνοδούς Εδάφους  (Check-in Agents)
 • Συντονιστές Αεροσκαφών (Ramp Agents)
 • Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα (PRM Agents)
 • Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (GSE Operators)
 • Οδηγούς
 • Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών
 • Καθαριστές Αεροσκαφών 

 

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ειδικότητα.

 

Η Εταιρεία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες εσωτερικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, προσφέρονται παροχές και εκπτώσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με e-mail στις διευθύνσεις [email protected] και kgs.admin@goldairhandling.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον Αερολιμένα (KGS) και την ειδικότητα ενδιαφέροντος.


 

 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων και διαχείριση αναλώσιμων υλικών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας
 • Διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών
 • Παρουσία στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών επιβίβασης
 • Συνοδεία επιβατών
 • Διαδικασίες άφιξης αεροσκαφών
 • Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης
 • Αναγγελίες και έλεγχος χειραποσκευών
 • Διαδικασίες επιβίβασης με έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων
 • Διατμηματική επικοινωνία για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • H γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν
 • Εξοικείωση με Η/Υ

 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διασφαλίζει ότι έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της πτήσης που του έχει ανατεθεί
 • Διασφαλίζει ότι όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός εδάφους (GSE) είναι διαθέσιμος και λειτουργικός και είναι τοποθετημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ασφαλείας
 • Διασφαλίζει ότι όλοι οι κανόνες ασφαλείας τηρούνται κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης του αεροσκάφους
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών
 • Ενεργεί ως o επιβλέπων φόρτωσης για όλες τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης αεροσκαφών
 • Επιβλέπει και καθοδηγεί όλες τις ομάδες που ενεργούν πάνω στο αεροπλάνο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλύοντας πιθανά προβλήματα
 • Ενεργεί ως βασικός σύνδεσμος με όλες τις επιχειρησιακές υπηρεσίες και το πλήρωμα, σε θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια της άφιξης και της αναχώρησης
 • Έχει την ευθύνη για την αναχώρηση της πτήσης στην προβλεπόμενη ώρα
 • Καταγράφει και παραδίδει αναφορές σχετικά με την πτήση που εξυπηρετεί

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

 

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα (PRM Agent)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Παροχή βοήθειας σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατά την αναχώρηση ή την άφιξή τους
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αποσκευών και συνοδείας επιβατών και πληρωμάτων
 • Μεταφορά προμηθειών στις αίθουσες διακεκριμένων επιβατών και αποθήκευση αναλώσιμου υλικού
 • Διαχείριση των επιβατών εν αναμονή και προετοιμασία διάταξης ελεγκτηρίων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)

 

Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων (GSE Operator)

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Λειτουργία εφοδίων εξυπηρέτησης αεροσκαφών και τοποθέτηση εξοπλισμού στο εξυπηρετούμενο αεροσκάφος
 • Μεταφορά αποσκευών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων 2ης, 4ης & 6ης.

 

 

Οδηγός

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ασφαλής μεταφορά επιβατών και πληρωμάτων από και προς το αεροσκάφος, καθώς και VIP προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
 • Τήρηση κανόνων κυκλοφορίας στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και ΠΕΙ
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
 • Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
 • Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καθαριστές Αεροσκαφών 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Καθαρισμός αεροσκαφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
 • Τήρηση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας με βάση τους Κανονισμούς του Αερολιμένα

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ