Ομόφωνα η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων για την ανέγερση νέου νοσοκομείου-Αξιοποίηση των Θερμών-Λειτουργία ΚΩΑΝ-Αδελφοποίηση με Δ. Λάρισας & Έτος Μικράς Ασίας

20
923

 

Σε κλίμα διαλόγου και πραγματικού ενδιαφέροντος για την προώθηση σοβαρών στόχων του Δήμου και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, συνεδρίασε χθες, με ομόφωνες αποφάσεις, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κω.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν μείζονος σημασίας θέματα, που καταδεικνύουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Κω, όπως:

 1. Παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω για την ανέγερση νέου νοσοκομείου.
 2. Αξιοποίηση των Θερμών Πηγών Αγίου Φωκά.
 3. Λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, για την τουριστική ανάπτυξη της Κω.
 4. Αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας.
 5. Κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας».

Τα ίδια θέματα θα έρθουν προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Σημείωση: σας αποστέλλουμε την εισήγηση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, για την παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω για την ανέγερση νέου νοσοκομείου.

Σταδιακά θα σας σταλεί το σύνολο των εισηγήσεων.

 

Γραφείο Τύπου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Κως, 13 Ιανουαρίου 2022

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση κατά χρήση στο ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 τ.μ. και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 τ.μ. για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Κω».

 

Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε εκ νέου την υπόθεση ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στο νησί μας, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις από τον περασμένο Αύγουστο.

Στόχος μας, να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο, προκειμένου να μη χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία για το νησί μας.

Ουσιαστικά λίγα βήματα απομένουν από την πλευρά του Δήμου μας.

Πρωτίστως, η παραχώρηση κατά χρήση, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»» ακινήτου στην περιοχή «Λινοπότης» ιδιοκτησίας του Δήμου μας, συνολικής έκτασης 34.600ων τ.μ., αποτελούμενο από δύο όμορα ακίνητα με Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 τ.μ. και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 τ.μ..

Η δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου σε ΝΠΔΔ είναι δυνατή, σύμφωνα και με την υπ΄ αρ.πρωτ.:εισερχ.25760/12-10-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Κω, η οποία σημειώνει ότι, «… είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.»

Σχετικά με αυτό, έχει κατατεθεί αίτημα στο Δήμο μας από το Νοσοκομείο Κω, με την υπ΄ Αριθμ. Πρωτ.:Γ.Π. 5215/10-11-2021 επιστολή του Διοικητή κ. Βασιλειάδη Σταμάτιου, ο οποίος μας γνωστοποιεί την υπ΄αριθμό 22/08-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του «Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω» με την οποία αιτείται την παραχώρηση του ακινήτου.

Όπως είναι γνωστό, σε αυτό το δημοτικό ακίνητο είχαμε σχεδιάσει τη δημιουργία αθλητικού κέντρου, με την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου.

Στελέχη της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε (ΚΤιριακές ΥΠοδομές Α.Ε), η οποία θα συντάξει τη μελέτη του νοσοκομείου, εξέτασαν τα δεδομένα των προτεινόμενων ακινήτων και προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα τεμάχια διανομής 601 & 602 (ο παλιός στίβος μάχης του 282, έκτασης 28.5 στρ.) δεν ικανοποιούν με επάρκεια τον σχεδιασμό και τη χωροταξική αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, για την ανέγερση νέου νοσοκομείου.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι μηχανικοί της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., μετά την προσομοίωση νοσοκομείου ίδιας δυναμικότητας (Λευκάδας) με αυτό που θα ανεγερθεί στην Κω.

Για αυτό το λόγο προτάθηκε η “ανταλλαγή” της έκτασης (Τ.Δ. 601 & 602 28.5 στρ.) κυριότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτή που έχει στην κυριότητα του ο Δήμος Κω (497Α και 503Β,  34.6 στρ).

Έτσι βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και τους δύο στόχους, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων σε μια περιοχή του νησιού μας που λειτουργεί κεντροβαρικά, με οφέλη για τους κατοίκους των γειτονικών Κοινοτήτων Πυλίου και Ασφενδιού αλλά και για όλο το νησί, μιας και χωροταξικά συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα.

Επιγραμματικά, αυτή η προοπτική δημιούργησε ταυτόχρονα την ανάγκη εξέλιξης παράλληλων διαδικασιών, που κινούνται σε δύο κατευθύνσεις, δίχως ουσιαστικά να αλλάζει το περιεχόμενο αφού μιλάμε για όμορα ακίνητα.

 • Στην παραχώρηση στο ΝΠΔΔ του Νοσοκομείου Κω, δύο όμορων δημοτικών ακινήτων συνολικού εμβαδού 34.600 μ2 (των δημοτικών ακινήτων, με Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 μ2 και Κ.Μ.503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 μ2) για την κατασκευή νέου Νοσοκομείου
 • Στην παραχώρηση στο Δήμο μας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των τεμαχίων διανομής 601 & 602 (τ.δ. 601 εμβαδού 20.250 μ2 και τ.δ. εμβαδού 8.375 μ2) συνολικού εμβαδού 28.625 μ2 για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου.

Έτσι, βρισκόμαστε πλέον ελάχιστα βήματα πριν την τελική διευθέτηση.

Για τη μεν απόδοση των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Κω, οι υπηρεσίες του έχουν ζητήσει και έχουν λάβει τις 5 από τις 6 ειδικές εγκρίσεις συναρμόδιων υπηρεσιών που εξέφρασαν ήδη θετική άποψη και εκκρεμεί η 6η, για την οποία η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει στο 2ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

 

Σε μια παράλληλη διαδικασία ως Δήμος Κω, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούμαστε να αποφασίσουμε την παραχώρηση των δικών μας ακινήτων στο ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω».

 

Όπως γνωρίζετε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που σηματοδοτεί την τελική ευθεία προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου, με την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έχουν προηγηθεί πολλές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου μας.

Ενέργειες που ξεκινούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Φεβρουαρίου 2020, για τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου στην περιοχή «Λινοπότι», και φτάνουν μέχρι σήμερα, που συζητάμε την παραχώρηση ακινήτου του Δήμου μας για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου.

Με λίγα λόγια η υπόθεση ανέγερσης νέου νοσοκομείου στο νησί μας έχει περάσει από πολλά στάδια, για πολλά χρόνια, αλλά πλέον πιστεύουμε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο.

 

Αξίζει όμως να αναφερθώ στο πρόσφατο ιστορικό της υπόθεσης.

Ως δημοτική αρχή, από την πρώτη στιγμή, από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλιών.

Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο μας, με την υπ’ αριθμό 34/03-02-2020 απόφαση ενέκρινε τη χωροθέτηση νέου νοσοκομείου περίπου στο μέσο του νησιού, σε ακίνητα που αποτελούν τεμάχια διανομής του Αγροκτήματος Λινοποτίου συνολικού εμβαδού 28.625τ.μ. (τεμάχια διανομής 601 και 602, 20.250 τ.μ. και 8.375 τ.μ. αντίστοιχα), ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε και η επίσημη διεκδίκηση από το Δήμο μας.

Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεκδικώντας την δωρεάν, κατά χρήση, παραχώρηση στο Δήμο μας των προαναφερόμενων τεμαχίων διανομής, για κοινωφελή σκοπό (ανέγερση νέου Νοσοκομείου Κω), για εικοσιπέντε έτη, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1β. του άρθρου 4 του  νόμου 4061/2012 προκειμένου να τα παραχωρήσουμε κατόπιν στο Υπουργείο Υγείας.

Η παραπάνω πράξη έγινε κατόπιν υπόδειξης υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για σύντμηση χρονικά των απαραίτητων ενδιάμεσων διαδικασιών.

Στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου, φτάσαμε να συζητάμε στην ΚτΥπ Α.Ε. επί συγκεκριμένου σχεδιασμού, για την τοποθέτηση του νέου Νοσοκομείου στα τεμάχια διανομής 601 και 602 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εκεί, ουσιαστικά για πρώτη φορά, συζητήθηκε ο σχεδιασμός και η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των απαιτήσεων του εγχειρήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπει η μελέτη σκοπιμότητας του 2019, για ανάπτυξη τουλάχιστον 100 κλινών εσωτερικής νοσηλείας ασθενών ( αναλύονται σε 95 οργανικές κλίνες και 5 κλίνες ειδικών μονάδων, δηλαδή 3 κλίνες για ΜΕΘ και 2 κλίνες για τη ΜΑΦ του χειρουργικού τομέα ) και 14ων κλινών για εξωτερικούς ασθενείς (10 κλίνες για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 4 Κλίνες Ημερήσιας Φροντίδας).

Προχωρήσαμε σε διαδικασία προσομοίωσης στο χώρο, νοσοκομείου αντίστοιχων προδιαγραφών, η οποία έλαβε υπόψη της και τη μορφολογία του εδάφους, όπου διαπιστώθηκε ότι το σενάριο «μελλοντικής επέκτασης» και ικανής, ευέλικτης και παραμετρικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν εξυπηρετούνταν επαρκώς.

Έτσι προέκυψε μια νέα προοπτική, δηλαδή οι όμορες ιδιοκτησίες, που είχαν από την αρχή σταλεί στην ΚτΥπ Α.Ε., μεταξύ των οποίων και η δημοτική έκταση των Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου (εμβαδού 23.790μ2) και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου (εμβαδού 10.810μ2), δηλαδή συνολικού εμβαδού 34600μ2, έτυχαν παράλληλης αξιολόγησης από τους μελετητές, προκειμένου να τεκμηριωθούν επαρκώς οι ανάγκες συνολικού σχεδιασμού του νέου νοσοκομείου.

Έτσι, η δυνατότητα ανέγερσης του Νοσοκομείου στο όμορο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας, το οποίο σύμφωνα με την άποψη των στελεχών της ΚτΥπ Α.Ε. προσδίδει σαφώς καλύτερες δυνατότητες και προοπτικές, τόσο για την τοποθέτηση του νέου Νοσοκομείου, όσο και για την επέκταση του καθώς και την ικανή και λειτουργική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (επάρκεια χώρων στάθμευσης, οδεύσεις, φυτεύσεις κλπ), οδήγησε την ηγεσία της, μέσω των μελετητών μηχανικών, στην διατύπωση της άποψης ότι θα πρέπει για πολλούς λόγους να προκριθεί η λύση του ακινήτου των 34600μ2 που διαθέτει ο Δήμος μας, έναντι του ακινήτου των 28625μ2 που διεκδικούμε για αυτό το λόγο από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Νοσοκομείου του νησιού μας έχουν συνολική  δομημένη επιφάνεια 4.279,88 m2 σε οικόπεδο 5.440 m2 στις οποίες στεγάζονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και το Κέντρο Υγείας.

Κατά τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός του νησιού μας πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα  στην υψηλή τουριστική περίοδο να ανέρχεται σε 120.000.-140.000, με συνέπεια και την αύξηση έργου στο Νοσοκομείο.

Όπως υπολογίστηκε στη μελέτη σκοπιμότητας του 2019 για νέο Νοσοκομείο, στην οποία στηρίζεται η ανάγκη ανέγερσης νέου κτιρίου, ο πληθυσμός ευθύνης του Νοσοκομείου Κω για το έτος 2017 υπολογίστηκε σε 58.566 άτομα, αυξημένος κατά 41,27% σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό της απογραφής του 2011, ενώ ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών δείχνει αυξητική τάση. Ιδιαίτερα η τουριστική κίνηση αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Όπως καταγράφεται στη σχετική μελέτη, προτείνεται οι συνολικοί στεγασμένοι χώροι να είναι περίπου 11.400τ.μ.,  με περιβάλλοντα χώρο που θα περιλαμβάνει 206 θέσεις στάθμευσης.

Η  ανέγερση και λειτουργία νέου νοσοκομείου, όπως προτείνεται στη μελέτη σκοπιμότητας, 100 κλινών εσωτερικής νοσηλείας ασθενών και 14ων κλινών για εξωτερικούς ασθενείς, που θα καλύψει της υπηρεσίες υγείας του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες, αποτελεί αναγκαιότητα.

Η ανέγερση νέου νοσοκομείου εκτός πόλης θα συμβάλει επίσης στο διαχωρισμό της πρωτοβάθμιας από τη δευτεροβάθμια περίθαλψη των πολιτών, με επανασχεδιασμό των  υπηρεσιών υγείας στην πόλη.

Στο Λινοπότι, τα ακίνητα που προτείνονται είναι εύκολα προσβάσιμα, στον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού. Η απόστασή τους από την πόλη της Κω είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, από το αεροδρόμιο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» περίπου 12 χιλιόμετρα και από την Κέφαλο 29 χιλιόμετρα.

Τα προαναφερόμενα τεμάχια διανομής βρίσκονται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του δικτύου NATURA 2000, εντός του αρχαιολογικού χώρου Λινοποτίου, ενώ τμήμα του Τ.Δ.601 και Τ.Δ.602 βρίσκονται εντός καταφυγίου άγριας ζωής.

Εντέλει η ανέγερση του νέου νοσοκομείου μπορεί να συμβάλλει μελλοντικά και στην αναζωογόνηση των υπαρχόντων ιταλικών κτισμάτων, όπου μπορούν να αναπτυχθούν σύγχρονες δράσεις.

Ενημερωτικά και μόνο, για όλους αυτούς τους λόγους, παράλληλα διεκδικούμε την παραχώρηση στο Δήμο μας τμημάτων του Τ.Δ. 603, το οποίο κατά το Κτηματολόγιο Κω – Λέρου καταλαμβάνει την Κτηματολογική Μερίδα (ΚΜ) 987 Οικοδομών Ασφενδιού και το Τεμάχιο Διανομής (ΤΔ) 603 (που προέρχεται από την ΚΜ 877 Γαιών Ασφενδιού), τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού. Η διοίκηση και διαχείρισή του ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο προαναφερόμενο Τ.Δ. 603 περιλαμβάνεται συγκρότημα κτιρίων περιόδου Ιταλοκρατίας, στα οποία στεγάζονταν το κέντρο διοίκησης του αγροτικού οικισμού Λινοποτίου και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «ιστορικός τόπος» με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 411/31-12-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω με την υπ΄ αριθμό απόφαση 153/05-05-2017, έχει ζητήσει την παραχώρηση κατά χρήση του συγκροτήματος κτιρίων Λινοποτίου για εικοσιπέντε συν δέκα έτη, με στόχο την αξιοποίησή τους ως αγροτουριστικό – πολιτιστικό κέντρο, σύμφωνα με την πρόταση της αρχιτέκτονα – μηχανικού Έφης Αναγνωστίδου.

Ήδη ένα τμήμα περί τον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην Ιερά Μητρόπολη Κω ενώ το υπόλοιπο τμήμα των παλαιών κτιρίων μπορεί να παραχωρηθεί στο Δήμο μας αφού ξεπεραστούν ζητήματα ύπαρξης κτισμάτων, η νομιμότητα των οποίων προσκρούει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους.

Αφενός την ανέγερση νέου σύγχρονου Νοσοκομείου, το οποίο θα μελετηθεί εξαρχής σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και θα προσαρμοστεί στο χαρακτήρα του νησιού μας.

Αφετέρου τη δυνατότητα δημιουργίας αθλητικού κέντρου και παράλληλα την ανάδειξη και εκμετάλλευση από το Δήμο μας του μνημειακού συγκροτήματος Λινοποτίου.

Με λίγα λόγια, αξιοποιούμε ανενεργά ακίνητα, αυξάνουμε τον πλούτο του Δήμου μας και δημιουργούμε ένα νέο πόλο έλξης για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας, με δυνατότητα ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Εκτιμώ ότι πρόκειται για εξαιρετική προοπτική, την οποία πρέπει να εξετάσουμε και σχεδιάσουμε συνολικά, μιας και επηρεάζει την ανάπτυξη του νησιού μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δράσουμε οργανωμένα και αποφασιστικά.

Όχι απλά να διεκδικήσουμε αλλά να δώσουμε λύσεις.

Εκτιμώ ότι είναι η ώρα για τολμηρές αποφάσεις με σταθερά και σίγουρα βήματα.

Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

 

Σας καλώ να συμφωνήσετε με τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου μας με Κ.Μ. 497ΑΓαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 τ.μ. και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 τ.μ. στο ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω» για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Κω εντός εύλογου χρόνου.

Θεωρούμε ότι  η παραχώρηση πρέπει να είναι για έως 99 χρόνια, εφόσον κατασκευαστεί το νέο Νοσοκομείο, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη για το χρόνο έναρξης των εργασιών κατασκευής του, χρονικό διάστημα  που μπορεί να χαρακτηριστεί «εύλογο» και «ικανό».

Εφόσον, με το πέρας της πενταετίας, δεν έχουν εκκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες, η παραχώρηση ακυρώνεται αυτοδίκαια και τα ακίνητα περιέρχονται εκ νέου στο Δήμο Κω.

Δήμος Κω – Επιτροπή Διαβούλευσης 13 Ιανουαρίου 2022
Πρόταση-Αίτημα Δ. Καραματζιάνης (4:50) για μετονομασία σε
«2022, Έτος Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»
Καταψήφιση πρότασης Συλλόγου Μικρασιατών (4:22) για ψήφιση του
«2022, Έτος Μικράς Ασίας».

20 ΣΧΟΛΙΑ

  • αρχη νικηταρα ειναι αυτη που μετά απο πολλα χρονια τρεχει να φτιάξει το νησί μας.Και ειδικά όταν βλέπω στο πανελ άτομα με αρχές και φιλότιμο για να τρέξουν το νησί.Μπράβο σε όλους.

   • χαχαχα κοψε τα ληγμενα…
    ποιοι ειναι αυτοι με φιλοτιμο και αρχες??χαχαχ
    εννοεις αυτους που εκμεταλλευτηκαν ιδεες και πολιτικο χωρο..για προσωπικα συμφεροντα και φιλοδοξιες???
    αυτοι που εκοψαν βραδυ???
    η μικρη κοινωνια του νησιου τους γνωριζει….θα πανε και παλι στο πηγαδι!!

  • ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΘΥΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΕΠΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΕΙΔΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ.

 1. ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ .ΘΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΩΑΚΟ ΛΑΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ Κ Η ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΘΑ ΛΕΜΕ Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΤΟ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΦΗΣΤΕ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ Κ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • Νικηταρά πρωχωρα ολο το νησί μαζί σου.Μην ακούς τις αερολογίες των πρώην.Ο κόσμος έχει ματια και αυτιά,βλέπει και ακούει,με ευλάβεια αυτά που γινοντε.Για να τα γραφει ο σακαφιας κατι γνωριζει.

 2. ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ Κ ΠΑΡΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΟΥ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΓΚΑΖΙ.

 3. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Κ ΤΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΩΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΤΙΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ Κ ΟΧΙ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

 4. αρχη νικηταρα ειναι αυτη που μετά απο πολλα χρονια τρεχει να φτιάξει το νησί μας.Και ειδικά όταν βλέπω στο πανελ άτομα με αρχές και φιλότιμο για να τρέξουν το νησί.Μπράβο σε όλους.

 5. Πιστεύω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με το Ίδρυμα Νιάρχου το οποίο χρηματοδοτεί την μελέτη ανέγερση και εξοπλισμώ 2 νοσοκομείων, στην Κομοτηνή και στην Σπάρτη. Σαν Δήμος δεν νομίζω ότι έχουμε να χάσουμε κάτι αν κάνουμε μια κρούση για το πολυπόθητο Στόχο μας ,την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου Νοσοκομείου στην πατρίδα του Ιπποκράτη.

 6. ΡΕ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ !!
  ΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ?ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
  ΜΑΣΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
  ΓΙΑΤΙ ΛΙΝΟΠΟΤΙ ?ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΣΟΝ!
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ? ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ?ΚΑΝΕΝΑΣ !!!!!ΚΛΠ ΚΛΠ

 7. Νιός ειμουν και εγηρασα να πληρώνω μελέτες σκοπιμότητας, για νέο νοσοκομείο και να μην βρίσκω άνθρωπο να καταλαβαίνει ότι δεν θα ζεί για να τον περιθάλψει … αφού δεν!!

 8. ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ,
  ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΟΙ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ!!!
  ΜΑΚΑΡΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ!!!

 9. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΘΥΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΕΠΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΕΙΔΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ.

  • Ο σανός … είναι για τα σανοφάγα…
   Οι Κώοι και βλεπουν και ακούν και… σας διαβάζουν…
   Με τον σανό θα πάρετε εκλογές;;!
   Με τα θα;;;;
   Τα χάλια μας!!!!
   Κάντε μιά βόλτα στο νοσοκομείο….

 10. Καλησπέρα απλώς ερωτήσεις να κάνω α. Έγινε ακόμα μια συνεργατική να φάμε λεφτά και εδώ μπόλικα ακούγονται. Γίνονται αυτά για να μην γίνει έλεγχο από πουθενά…β. ποιός θα αναλάβει όλα αυτά εκτός ΑΣΕΠ και έλεγχος , και καλό μισθό. Ποιός θα μας πει πως πήραν και τους υπαλλήλους στ συνεργατικές. Καλό σας βράδυ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ