ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ: Η αδιαφάνεια και η εν κρυπτώ λειτουργία είναι συνειδητή στάση της δημοτικής αρχής Νικηταρά που χρήζει πλέον εισαγγελικής παρέμβασης

32
1547

Η αδιαφάνεια και η εν κρυπτώ λειτουργία είναι συνειδητή στάση της δημοτικής αρχής Νικηταρά που χρήζει πλέον εισαγγελικής παρέμβασης:

-Στις 8 Μαρτίου ζητήσαμε με γραπτή αίτησή μας από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής , κύριο Μήτρου,  το υπόμνημα που κατέθεσε στον κύριο Νικηταρά και στην σχολική επιτροπή το μέλος του δ/σ της επιτροπής κυρία Μπέττα Μαρίνα.

-Στις 13 Μαϊου -ματαιοπονώντας – επανήλθαμε με το ίδιο αίτημα.

 

Μέχρι και σήμερα οι υπερασπιστές της διαφάνειας αρνούνται να μας χορηγήσουν το υπόμνημα!

Πίστεψαν οι αφελείς(;) ότι όλα μπορούν να τα κρύψουν και να τα αποσιωπήσουν…

 

Το ζητήσαμε από την κυρία Μπέττα.

 

Σήμερα το δημοσιοποιούμε για να λάβουν γνώση οι δημότες μας ενός μόνο δείγματος από τα έργα και τις ημέρες αυτής της δημοτικής αρχής.

Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης της Κω που να διαβάσει όσα με απόλυτα τεκμηριωμένο τρόπο καταθέτει το μέλος της σχολικής επιτροπής και να μην αναφωνήσει: «Στον εισαγγελέα!»

 

Αυτό θα πράξουμε. Θα καταθέσουμε το υπόμνημα στον εισαγγελέα μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουμε αποφεύγοντας κάθε πολιτικό σχολιασμό καθώς τα όρια νομιμότητας έχουν ξεπεραστεί…

Το λόγο έχει η δικαιοσύνη.

 

Επισημαίνουμε ότι τα μέλη της παράταξής μας  Διαμαντής Μιχάλης και Ροπόκη Καλλιρρόη ουδέποτε συναίνεσαν.

Καταψήφισαν όλες τις παράνομες «αποφάσεις».

 

 

 

Επισυνάπτουμε το σχετικό υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε στον κύριο Νικηταρά  18 Φεβρουαρίου:

 

 

«Aξιότιμε κ. Δήμαρχε

 

Μετά την συνάντηση μαζί σας για το θέμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σχολικό κυλικείο του 2ου Γυμνασίου Κω (5/2/20), όπου ζητήσατε από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Μήτρου να σας ενημερώσει για τις ενέργειές του, επανέρχομαι με ΥΠΟΜΝΗΜΑ  για να σας διευκρινίσω τα σημεία στα οποία ενίσταμαι και τους λόγους που πιστεύω ακράδαντα ότι ο διαγωνισμός πρέπει να επαναληφθεί.

Συγκεκριμένα:

 1. Ο διαγωνισμός για 3 σχολικά κυλικεία προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2019, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής (Σ.Ε.) Εμμανουήλ Ζερβό, λίγο πριν παραιτηθεί λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής, κατά τη διάρκεια θερινών διακοπών ημών των εκπαιδευτικών.
 2. Στη συνεδρίαση της Σ.Ε. προεδρεύοντος Ζερβού Εμμανουήλ (19/8/2019) και παρόντος του Μήτρου Μανόλη, δεν είχα προσκληθεί, όπως προβλέπεται από το νόμο, για να καταθέσω την γνώμη για τη λειτουργία του κυλικείου μας, εφόσον οι δύο τελευταίες υπέρογκες πλειοδοτικές μισθώσεις του έτους 2012 και του έτους 2017 (111 και 105 ευρώ/ανά μαθητή αντίστοιχα), είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του σχολείου μας και την απώλεια δημόσιου χρήματος για πολλούς μήνες. Το 2ο Γυμνάσιο Κω δεν έχει κυλικείο από τον Νοέμβριο του 2018.
 3. Ο νέος διαγωνισμός προκηρύσσεται με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 23η Σεπτεμβρίου 2019, αλλά διενεργείται χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις όπως ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008 και τις τροποιητικές της Υ.Α. 111526/Δ4/10-9-2010καιΥ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016

 

Συγκεκριμένα:

 • Δεν έχει συγκροτηθεί Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής
 • Δεν έχει οριστεί Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. όσο κατατίθενται οι προσφορές
 • Δεν έχει συγκροτηθεί με πράξη Προέδρου η τριμελής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ, προκειμένου να διενεργήσει με ασφάλεια και νομιμότητα τον διαγωνισμό.
 • Οι προσφορές των υποψηφίων μισθωτών- εφόσον δεν έχει συσταθεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ – κατατίθενται στους υπαλλήλους του Γραφείου της Σχολικής Επιτροπής στο Ζηπάρι.
 • Η νομοθεσία αναφέρει σαφέστατα ότι οι προσφορές των υποψηφίων για τα σχολικά κυλικεία «κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Διευθυντή του σχολείου».
 • Ο διαγωνισμός δεν διενεργήθηκε την ημερομηνία που είχε οριστεί στην προκήρυξη (23/9/2019) αλλά ένα μήνα αργότερα (22/10/2019). Η νομοθεσία ορίζει,με σαφήνεια πάλι, ότι η αποσφράγιση των φακέλων πρέπει να γίνεται στην ημερομηνία που αναγράφεται στην προκήρυξη.
 • Ο διαγωνισμός καθυστερεί ένα μήνα εις βάρος του 2ου Γυμνασίου Κω.

 

 1. Ο νέος Πρόεδρος της Σ.Ε κ. Μήτρου προσκαλεί (23/10/2019)  την μη ορισθείσα με πράξη του Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να προχωρήσει στην αποσφράγιση των προσφορών. Θεωρείται μάλλον αυτονόητη η σύνθεσή της. Η Επιτροπή συγκεντρώνεται μεν, αλλά τα δύο μέλη της, η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κω και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, δεν έχουν  παραλάβει ποτέ τις προσφορές, δεν έχουν προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών, δεν γνωρίζουν ποιος και πώς διαφυλάττει τους φακέλους. Αντίθετα το ένα μέλος της Επιτροπής, ο Πρόεδρος δηλαδή της ΣΕ κ. Μήτρου, κρατούσε τους φακέλους των υποψηφίων και τους προσκόμισε ο ίδιος την ώρα της αποσφράγισης.
 2. Από την πλευρά μου, μετά τον διαγωνισμό, κατατίθεται αναλυτική ένσταση (αριθμ. πρωτ. 544/23-10-2019 )προς την Σχολική Επιτροπή, με την οποία ζητώ να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για 3 λόγους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.
 • α)για παράνομες διαδικασίες κατά την διάρκειά του
 • β) για ασύμφορο μίσθωμα (5 ευρώ ανά μαθητή)
 • γ) για κακή συμπεριφορά σε προηγούμενη μίσθωση της μοναδικής υποψήφιας μισθώτριας και του συζύγου της (ξήλωμα δύο φορές του συναγερμού του σχολείου)
 1. Η Σχολική Επιτροπή στη συνεδρίαση, για την κατακύρωση του Διαγωνισμού, αποφασίζει πλειοψηφικά (19/11/2019) την επανάληψή του, με εντόνως και επιμόνως διαφωνούντα τον Πρόεδρο κ. Μήτρου.
 2. Η απόφαση περί επανάληψης του διαγωνισμού αναρτάται στην Διαύγεια μερικώς αλλοιωμένη. Δεν αναφέρονται και οι τρεις λόγοι της επανάληψης παρά μόνο το σημείο β (ασύμφορο μίσθωμα). Καταθέτω Αίτηση Θεραπείας προς την Σχολική Επιτροπή (607/9-12-2019), με αίτημα να γίνει διόρθωση της πράξης που ανέβηκε στην Διαύγεια. Η αίτησή μου μέχρι σήμερα έχει αγνοηθεί.
 3. Ο Πρόεδρος της ΣΕ κ. Μήτρου για 15 μέρες καθυστερεί την επανάληψη του διαγωνισμού και μετά συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση (5/12/19), χωρίς να αιτιολογεί το κατεπείγον της. Ενημερώνει 3 ώρες, πριν την συνεδρίαση με e-mail,τα μέλη της Σ.Ε για τους λόγους της έκτακτης, ενώ βρισκόμαστε στις εργασίες μας. Η υποψήφια μισθώτρια είχε καταθέσει αίτηση αναθεώρησης (θεραπείας)  προς την σχολική επιτροπή. Ζητούσε να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην ίδια, γιατί, κατά τη γνώμη της, το μίσθωμα που προτείνει είναι νόμιμο άρα όχι ασύμφορο. Το ασύμφορο όμως του μισθώματος έχει νόμιμο δικαίωμα να το κρίνει  η Σχολική Επιτροπή.
 4. Ο Πρόεδρος εισηγείται-προτείνει να γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η αίτηση θεραπείας γίνεται δεκτή από την πλειοψηφούσα παράταξη μετά από την πρόταση του Προέδρου, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς να αιτιολογηθεί γιατί γίνεται δεκτή, τι ακριβώς αναθεωρείται και για ποιους λόγους. Η απόφαση της συνεδρίασης ακολούθως αναρτάται στην Διαύγεια και έχει τα εξής δύο σκέλη α ) γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας (με ανύπαρκτη αιτιολογία) β) αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου, Κίμωνα Γρηγοριάδη, όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Μήτρου.
 5. Μέχρι σήμερα 17/2/2020 ο Πρόεδρος της Σ.Ε. δεν έχει προσκομίσει -ως οφείλει- στην ολομέλεια της Σχολικής Επιτροπής, την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αναγκάζομαι να υποβάλλω προσωπικό αίτημα (40/13-2-20), για να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως η απάντηση γιατί αφορά  ΆΜΕΣΑ το κυλικείο του σχολείου μας.

Ενώπιόν σας κατά την κοινή μας συνάντηση,  ο κ. Μήτρου είπε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δήλωσε αναρμόδια.  Ωστόσο ήταν μια ενέργεια στην οποία ωθήθηκε η ΣΕ από το νομικό σύμβουλο του Δήμου σας Κίμωνα Γρηγοριάδη, με τη σύμφωνη γνώμη-εισήγηση του Προέδρου της Σ.Ε.

 1. Καταθέτω στη συνέχεια νέα ένσταση (605/9-12-2019) προς την Σχολική Επιτροπή για ακύρωση της συγκεκριμένης συνεδρίασης με τεκμηριωμένα στοιχεία, τα οποία σας έχω αποστείλει συνυποβάλλοντας αίτημα συνάντησης μαζί σας.. Μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί ούτε αυτή η ένστασή μου
 2. Κατά τη συζήτηση στη διάρκεια της συνάντησης μαζί σας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2020, δεν υπήρξε πρόοδος στην επίλυση του ζητήματος. Η καθυστέρηση για την επανάληψη του διαγωνισμού αδικαιολόγητα υπερβαίνει τους 3 μήνες, χωρίς να είναι σαφώς διευκρινισμένοι οι λόγοι.
 3. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.συγκαλεί τελικά τακτική συνεδρίαση της Σ.Ε. (12/2/20)  με τα εξής δύο θέματα προς συζήτηση: α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για το κυλικείο του ΕΠΑΛ  και β) προκήρυξη  του διαγωνισμού για το σχολικό κυλικείο του 2ου Γυμνασίου Κω. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης(12/2/20)  όπως θα γνωρίζετε, αποσύρει το 2ο θέμα με δικαιολογία το νομικό κώλυμα, χωρίς να  εξηγήσει στα παρόντα μέλη της Σ.Ε. ποιο είναι το κώλυμα, ισχυριζόμενος ότι δεν το έχει μαζί του λόγω φόρτου εργασίας του δικηγόρου.
 4. Ακολούθως αναρτάται στην Διαύγεια μόνο η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού του κυλικείου του ΕΠΑΛ Κω, και αποσιωπάται πλήρως η απόσυρση του 2ου θέματος , η δικαιολογία που προέβαλλε ο Πρόεδρος  και τα σχόλια που επακολούθησαν. Σημειώνω για την ιστορία ότι το κυλικείο του ΕΠΑΛ είχε ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί, χωρίς να έχει  κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. Σε ερώτημά μου προς τον Πρόεδρο τι θα γίνει αν η σχολική επιτροπή δεν το κατακυρώσει, απάντησε ως εξής: Αν δεν το κατακυρώσει, θα του το πάρουμε πίσω». Τα σχόλια περιττεύουν.
 5. Δυστυχώς δεν έδειξε την ίδια σπουδή για το κυλικείο του 2ου Γυμνασίου Κω, αντίθετα καθυστερεί αδικαιολόγητα την υλοποίηση της απόφασης περί επανάληψης του Διαγωνισμού, οδηγεί την Σχολική Επιτροπή σε ψηφοφορίες και αποφάσεις χωρίς τεκμηρίωση, με αποκορύφωμα την αναρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δηλώνει άγνοια νόμων (δεν είμαι νομικός), με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται όλο και περισσότερο  το 2ο Γυμνάσιο Κω και να χάνονται δημόσια έσοδα προς την Σχολική Επιτροπή.

Κύριε Δήμαρχε,

Ως Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κω που εδώ και 10 χρόνια η τοπική κοινωνία, οι συνάδελφοι μου, οι γονείς και οι μαθητές μας, γνωρίζουν την ποιότητα του σχολείου μας και το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, ως Διευθύντρια επίσης με πλήρη γνώση για το σχολείο μου, με υπευθυνότητα για τις ενέργειες  που αφορούν το συμφέρον του, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 • Δεν αποδέχομαι την κατακύρωση διαγωνισμού στον οποίο δεν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες διενέργειάς του
 • Δεν αποδέχομαι την οικονομική υποβάθμιση του σχολείου μας για 9 χρόνια, δηλαδή το ευτελές μίσθωμα των 5 ευρώ που προέκυψε από έναν μη νόμιμο διαγωνισμό.Το ετήσιο μίσθωμα, όχι μόνο θα διοχετεύεται στον υπέρογκο λογαριασμό της ΔΕΗ-τα κυλικεία στην Κω δεν πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν- αλλά δεν θα επαρκεί κιόλας λόγω μεγάλης καθημερινής κατανάλωσης.

 

 

 

 • Σε 9 χρόνια μπορεί εσείς κι εγώ να μην είμαστε σε θεσμικές θέσεις, αλλά η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να οδηγήσω σε οικονομικό μαρασμό το σχολείο μας, εν αντιθέσει με όλα τα άλλα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κω, τα οποία σε πρόσφατους διαγωνισμούς εξασφάλισαν αξιοπρεπή  μισθώματα της τάξεως των  45-79 ευρώ/μαθητή. Το 2ο Γυμνάσιο Κω που έχει 310 μαθητές και βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή,  χωρίς καταστήματα γύρω του- σχολείο «φιλέτο» το χαρακτήρισαν όταν λειτούργησε-πρέπει να έχει το κυλικείο που του ταιριάζει.
 • Δεν αποδέχομαι επίσης όπως είναι αναμενόμενο και νόμιμο, να εισέλθουν στο χώρο μας άτομα που αποδειγμένα δεν τον έχουν σεβαστεί. Δεν μου το επιτρέπουν η πολύχρονη θητεία μου σε αυτό, η υπερπροσπάθεια που έχω καταβάλλει, για να εξοπλιστεί με ό,τι σύγχρονο υπάρχει και ο ζήλος να διατηρείται άψογο και καθαρό στο μέγιστο βαθμό και να εισπράττει επαίνους από εργαζόμενους και επισκέπτες.

Αιτούμαι λοιπόν για 2η φορά την παρέμβασή σας ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα

Κλείνω λέγοντας ότι ενόψει όλων των παραπάνω σημείων του υπομνήματός μου προς εσάς, καθίσταται φανερό ότι επείγει η επίλυση του θέματος, επιβάλλεται η άμεση λειτουργία του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κω, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση θα δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα αλλά και προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου μας.

Είναι φανερό από τα ανωτέρω ότι θα προκύψουν σαφέστατες ευθύνες για  όλους τους εμπλεκόμενους και ως διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κω επιφυλάσσομαι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου.

 

 

Με τιμή

 

Μαρίνα Μπέττα»

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ

32 ΣΧΟΛΙΑ

  • ΚΡΙΜΑ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΩΣΑΜΕ.ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΤΗΜΩΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΞΑΜΕ.ΕΧΕΙΣ ΞΕΦΥΓΕΙ,ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ.ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ.ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΡΟΥΦΑ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.ΑΥΤΑ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Τ……ΕΧΩ ΣΙΧΑΘΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ,ΠΟΥ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ.

 1. Αρχισαν τα οργανα…
  Ο προεδρας γιατι χαθηκε παλι οεο???
  Τι θα κανουμε μετα χωρις τον προεδρας…..
  Το ατομο μας χαριζει αφθονο γελιο……

 2. Κύρια Ρουφά δεν μας παρατατε λέω εγώ.
  Εχεις ξεπεράσει και τον Κυριτση, τι ζόρι τραβας με τον Θεοδόση δεν μπορω να καταλάβω.

 3. » Το 2ο Γυμνάσιο Κω δεν έχει κυλικείο από τον Νοέμβριο του 2018. »
  Ποιός ήταν δήμαρχος τότε; Ποιός ήταν ανίκανος να διεξάγει ένα σωστό διαγωνισμό? Τι συμφέροντα εξυπηρετούσε; Μόνο της πάρτης τους. Όχι των πολιτών της Κω. Η καταστροφή του νησιού και τον κατοίκων του. Σε καμία περίπτωση ανίκανος. Πολύ ικανός για το δικό τους συμφέρον μόνο.

  • δωρησατε το κυλικειο σε τιμη σκανδαλο, κανετε το παπι, παρεβαινετε τους νομους, χανονται εσοδα και εχεις το θρασος να μιλας; στον εισαγγελεα. κοψιμιος και σια.

 4. Καταλαβετετο. Ο θεοδοσης θα ειναι δημαρχος τα επομενα εικοσι χρονια. Δεν θα αφησει ο κοσμος να πεσει το νησι στα χερια σας με τετοια μυαλα που κουβαλατε.

 5. Η ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΦΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΛΙΒΕΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ..ΜΕ ΤΑ ΥΣΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΒΕΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

  ΙΣΩΣ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ ,ΩΣ ΑΡΛΕΚΙΝ,ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΕΣ ΤΗΣ ,Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ , ΞΕΠΕΡΝΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣΚΥΡΙΑΣ ΡΟΥΛΙΝΓΚ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΥ ΠΟΤΕΡ….ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ,ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟς..

 6. το χω και θα το ξαναλεω...αν ο Φραγκουλης ηταν προεδρος στο οραμα..θα ειχε βγει ηδη το ΟΡΑΜΑ

  δεν ειναι τυχαιο εξαλου οτι προσληφθηκε στο χοτσποτ ,σημαινει οτι ψαχνουν ανθρωπους σοβαρους ,με γνωσεις και ηθος οχι ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ..αν λοιπον το οραμα εχει φιλοδοξιες να υπαρχει πρπει να εχει σοβαρους ,ανθρωπους και οχι ασχετουςγια προεδρους ,χωρις γνωσεις ,αντιληψη,πολιτικο επιπεδο και σοβαροτητα

 7. προς ψιτ...ασχολεισαι με ολους ,τους κρινεις ολους,τους ειρωνευεσαι ολους..εκτος βεβαια το ΑΦΕΝΤΙΚΟ!!

  δεν εχεις τι να κανεις..δεν εχει δουλεια το μαγαζι..γυναικα δεν υπαρχει..και παιζεις το ..πι σι σου ολη μερα

 8. Ο Φραγκουλης κααλα κανει και εγινε προεδρος ,ειδικα στο χωριο της ρουφα

  ΚΑΙ οπως καταλαβαινω ,ισως και θα φυγει συντομα παο το κομμα της,γραμμενη την εχει..κοιταει την δουλεια του ,δεν ασχολειται με δαυτη

 9. Κρίμα κ. Ιωάννα για την στάση σου. Δεν περίμενα από μια γυναίκα που την τίμησα με την ψήφο μου, να έχει τέτοια διαδρομή. Μας απογοήτευσες γρήγορα και η πριν αδέσμευτη φωνή με την επικοδομητική αντιπολίτευση, έγινε σύμπλευση με τον πρώην που εσύ κατηγορούσες. Τελικά πότε είσουν αληθινή, τότε ή τώρα ;

 10. Τι κέρδιζε βρε καρακιοζη ο Κυριτσης που δεν είχε το δεύτερο γυμνάσιο κυλικείο ;; Μάθε λοιπόν πως εκείνο το διάστημα τον είχαν αναλάβει οι γονείς των παιδιών μετά από αίτημα τους στη σχολικη επιτροπή

 11. 2 Ιούν 2020 at 10:36:49
  2 Ιούν 2020 at 16:36:37
  2 Ιούν 2020 at 16:42:17
  2 Ιούν 2020 at 18:11:59
  2 Ιούν 2020 at 18:14:09
  2 Ιούν 2020 at 18:39:25
  2 Ιούν 2020 at 17:58:56
  2 Ιούν 2020 at 22:29:19
  2 Ιούν 2020 at 22:51:51
  2 Ιούν 2020 at 22:31:29
  2 Ιούν 2020 at 22:46:58
  2 Ιούν 2020 at 23:13:59
  2 Ιούν 2020 at 23:32:37

  • Ακομα αλλο ενα!!!!
   Περιμενω να παρεμβει η Εισαγγελικη Αρχη για την σοβαρη καταγγελια
   απο την κ.Ρουφα και να λογοδοτησουν οι υπευθυνοι!!!!

 12. Ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός αν δεν κάνω λάθος…. κυρία Ρούφα καλό θα ήταν να ανατρέξετε σε λεξικά για να δείτε και να φρεσκάρεται τη μνήμη σας αναφορικά με την ερμηνεία της λέξης…. Αν δεν υπήρξε άλλη προσφορά αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα καμίας δημοτικής αρχής και καμίας σχολικής επιτροπής. Δυστυχώς για εσάς όλοι πλέον γνωρίζουμε… ζείτε μέσα από αυτό και τρέφεστε από αυτό… προσπαθείτε με κάθε τρόπο να κατηγορήσετε και να σπιλώσετε συγκεκριμένους ανθρώπους, όμως όλα θα κριθούν στο χειροκρότημα… και τότε απλά θα βρείτε πολλούς απέναντι σας….

 13. Είμαι μεγάλος άνθρωπος και έχω ζήσει πολλούς δημάρχους της κω,αλλά τέτοια αντιπολίτευση και τέτοιος πόλεμος στο Νικηταρά δεν ξαναείδα.

 14. Καποτε οι ταυτοτητες εγραφαν και επαγγελμα. Εγραφε ας πουμε Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Κ Α . Τι σχεση εχει αυτο με την πολιτικη;

 15. …μια κατάσταση η οποία έφτασε σε αυτό το σημείο από την ατολμία του ……να λύσει το θέμα στην ώρα του.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ