Εν τέλει βοηθούν οι μάσκες; Η τελική απάντηση. Για ενήλικες και παιδιά

1
1385

 Στην έρευνα αυτή επικεντρωθήκαμε στο να βρούμε στοιχεία για το αν εν τέλει η χρήση μασκών για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί προβλήματα υγείας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, αλλά και αν τέλει ωφελεί στην μείωση της διασποράς του ιόυ.

Η περίπτωση των παιδιών:

Στην εν λόγω μελέτη από το Jama Pediatrics με τίτλο Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled air with or without face masks in health children πραγματοποιήθηκε η εξής έρευνα:

Σε ένα δείγμα 20 κοριτσιών και 25 αγοριών με ηλικιακό εύρος 6-17 ετών, χρησιμοποιήθηκαν 2 τύποι μασκών, η χειρουργική και η FFP2 για να μετρήσουν το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει μέσα στον κλειστό χώρο της μάσκας.

Πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικολογίας, (Federal Environmental Office Γερμανίας)  θέτει ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παρουσίας διοξείδιου του άνθρακα σε κλειστούς χώρους τα 2000 ppm ενώ σε ανοικτούς χώρους τα 400 ppm. Πάνω από τα όρια αυτά ο αέρας στο χώρο είναι ακατάλληλος για εισπνοή.

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ο μέσος όρος διοξειδίου του άνθρακα που εγκλωβίζεται στο εσωτερικό των μασκών είναι από 13120 μέχρι 13910 ppm (parts per million).

Μιλάμε λοιπόν για μία αύξηση περίπου 6.5 φορές με 6.6 φορές πάνω από το προαναφερθέν όριο σε διάστημα μόλις 3 λεπτών μετά την τοποθέτηση της μάσκας στα παιδιά.

Τα παιδιά σε κανονικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των μέτρων φορούσαν μάσκες για μέσο χρονικό όριο 270 λεπτά (από 120 μέχρι 390 λεπτά).

Ένα από τα παιδιά ηλικίας 7 ετών είχε τις υψηλότερες τιμές της τάξης των 25000 pm δηλαδή 12,5 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Παρατηρήθηκε ότι τα νεώτερα σε ηλικία παιδιά είχαν τις υψηλότερες τιμές.

Αυτό πιθανόν να είναι ένα δείγμα άγχους που οδηγεί σε ταχύπνοια.

Ο εγκλωβισμένος εκπνεόμενος αέρας στο εσωτερικός της μάσκας, ανάμεσα στη μάσκα και στη μύτη, εισέρχονταν ξανά στην αναπνοή μέσω της εισπνοής, δημιουργώντας την εμφάνιση υπερκαπνίας.

Τα συμπτώματα της υπερκαπνίας είναι:

Δύσπνοια, πονοκέφαλος, αδυναμία συγκέντρωσης, υπνηλία, σύγχυση, λήθαργος, μυικές συσπάσεις ενώ ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Οι δερματικές παθήσεις στο σημείο επαφής της μάσκας με το πρόσωπο, είναι απόρροια μικροβίων.

Η περίπτωση των ενηλίκων:

Στην επιστημονική δημοσίευση με τίτλο Is a mask that covers the mouth and nose free from undesirable side effects in everyday use and free of potential hazards? για να μπορέσουν να βρουν τις αρνητικές συνέπειες από την χρήση μάσκας, συνέλεξαν δεδομένα από 44 δημοσιεύσεις προηγουμένων ετών από τις οποίες οι 22 δημοσιεύθηκαν μέσα στο 2020 και οι 22 δημοσιεύθηκαν πριν την υγειονομική κρίση του Sars-CoV-2. Τα ευρήματα που διασταυρώθηκαν σε πολλές μελέτες έχουν ως εξής: η χρήση μάσκας σχετίζονται με:

 • αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην αναπνοή
 • μείωση του κορεσμού του οξυγόνου
 • αναπνευστική εξασθένηση
 • πονοκεφάλους
 • στέρηση οξυγόνου
 • αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο του δέρματος κάτω από τις μάσκες που συσχετίστηκε με κόπωση
 • διπλή εμφάνιση αύξησης της θερμοκρασίας και αναπνευστικής εξασθένησης
 • συνδυαστική εμφάνιση θερμοκρασίας και υγρασίας κάτω από τη μάσκα.
Μετρήσεις που έγιναν με αναλυτή μέτρησης αερίου έδειξαν ότι η απόλυτη συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα κάτω από τις μάσκες, ήταν πολύ χαμηλότερος (κατά 12,4%) ενώ παρατηρήθηκε ταυτόχρονα και αύξησης της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 φορές σε σύγκριση με κανονικό αέρα δωματίου.
Η πτώση του κορεσμού του οξυγόνου που προκαλείται από τη χρήση μάσκας, μπορεί να δημιουργήσει θωρακικούς πόνους.
Η υπερκαπνία και η υποξία που μπορεί να επέλθει σε έναν άνθρωπο, μπορεί να έχει πρόσθετες επιπτώσεις όπως σύγχυση, μειωμένη ικανότητα σκέψης, αποπροσανατολισμός, εξασθένηση γνωστικών ικανοτήτων και μείωση ψυχοκινητικών ικανοτήτων. Οι μεγάλες αυτές μεταβολές αερίων στο αίμα (διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου, είναι η αιτία ψυχολογικών και νευρολογικών προβλημάτων.
Οι δυσμενείς μεταβολές που προκαλούνται από τη μάσκα είναι μικρές για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με την επαναλαμβανόμενη έκθεση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Η παρατεταμένη χρήση μάσκας λόγω αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, αρτηριοσκλήρωση ως και στεφανιαία νόσο.
Για μικρές αυξήσεις του διοξειδίου του άνθρακα,  έχουμε δημιουργία πονοκεφάλων, άσθμα, αύξηση αρτηριακής πίεσης κ.α.
 
Έρευνα που έγινε σε ασθενείς και σε υπερήλικες, διαπιστώθηκε ότι εκείνοι που είχαν μειωμένη καρδιοπνευμονική λειτουργία, είχαν μεγαλύτερο ρίσκο να αναπτύξουν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια φορώντας μάσκα.
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις από τη χρήση μάσκας, είναι αυξημένο άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ακόμα και κατάθλιψη. Οι άνθρωποι δε που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για άνοια, σχιζοφρένεια, κρίσεις πανικού κ.α., αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα να αποδεχτούν τη χρήση μάσκας.
Ακόμα και στις έγκυες η παρατεταμένη χρήση μάσκας, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κύηση, γιατί το ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ μητέρας-παιδιού πρέπει να είναι χαμηλό.
 
Ερωτήματα προκαλούν και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας μάσκας και οι οποίες εισπνέονται από τον χρήστη, (όπως η φορμαλδεΰδη) γιατί πιθανόν να οδηγήσουν σε τερατογενέσεις.
Ολοκληρώνοντας οι ερευνητές στην εν λόγω έρευνα, δεν βρήκαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι οι μάσκες δρουν θετικά όταν τις φοράμε μαζικά. Ότι άποψη έχουν βγάλει οι ιθύνοντες για το θετικό της μάσκας, είναι καθαρά θεωρητικές και το μόνο που δείχνουν είναι ένα παραπλανητικό αίσθημα ασφάλειας. Δηλώνουν συγκεκριμένα, ότι

Οι μάσκες, όταν χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, θεωρούνται από τους επιστήμονες ότι ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης, επειδή οι τυποποιημένοι κανόνες υγιεινής των νοσοκομείων δεν μπορούν να τηρηθούν από το ευρύ κοινό.

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνονται οι ασθένειες που μπορούν να προκύψουν από την παρατεταμένη χρήση μάσκας.

Είναι καθήκον των γιατρών, να κοιτάζουν τον άνθρωπο κατά περίπτωση, όχι μαζικά και για την περίπτωση που θα χρειαστεί η χρήση μάσκας, να υπάρχει σύστημα καταγραφής παραπόνων έτσι ώστε να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα και να αποκλείουν κάποιες κλινικές κατηγορίες από τη χρήση της. Η μαζική χρήση, δεν αποτελεί λύση.
(Για περισσότερες πληροφορίες σας προτρέπουμε να διαβάσετε από την 23 και μετά την ενότητα Discussion, η οποία αναφέρει εκτενέστερα αλλά με κατανοητά αγγλικά τις υπόλοιπες επιπτώσεις).

Τελικό συμπέρασμα: οι μάσκες δεν βοηθούν. Ούτε τους ενήλικες, ούτε τα παιδιά. Η παρατεταμένη χρήση τους ένα χρόνο τώρα, θα δημιουργήσει εν δυνάμει μία σωρεία προβλημάτων υγείας στους ανθρώπους που αναγκάζονται να την φορούν πολλές ώρες την ημέρα.

πηγή: Εν τέλει βοηθούν οι μάσκες; Η τελική απάντηση. Για ενήλικες και παιδιά. (widegenerationinformation.blogspot.com)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Και έρχεται τώρα και ο αψέκαστος της παρέας και ρωτάει.
  Μήπως οι χειρουργοί να μην φορούν μάσκες την ώρα της επέμβασης;
  Αν είναι να τους δημιουργεί δύσπνοια, πονοκέφαλο, αδυναμία συγκέντρωσης, υπνηλία, σύγχυση, λήθαργο, μυϊκές συσπάσεις ενώ ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, καλύτερα να τις βγάζουν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.