«Ταφόπλακα» για την αγορά το τέλος πλοίων αναψυχής και ημεροπλοίων

0
680
Tην έναρξη από την φετινή τουριστική περίοδο της εφαρμογής του νέου νόμου περί «καθορισμού του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» σηματοδοτεί ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλαν οι λιμενικές αρχές στους δημάρχους των νησιών της Δωδεκανήσου:
«Σας γνωρίζουμε ότι, την 16-11-2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ.:  ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφαση »Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.ΠΑ.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, και του τρόπου απόδειξής τους» (ΦΕΚ 5170Β/2018), ενώ την 23-11-2018 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ.:1214/23-11-2018 απόφαση (ΦΕΚ 5263Β/2018) η οποία τροποποιεί την πρώτη».
Πιο συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2019 θα ξεκινήσει η καταβολή του τέλους για χιλιάδες ιδιοκτήτες σκαφών.
Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία 26 Νοεμβρίου.
Την 23 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1214/2018 της ΑΑΔΕ, με την οποία μετατίθεται η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1210/2018 η οποία ορίζεται πλέον ως η 2-4-2019.
Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με την εγκύκλιο, έγινε για την παροχή επαρκούς χρόνου για τη θέση σε ισχύ της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. Ουσιαστικά, ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών παραδίνουν τις άδειές τους σε ακινησία και τις ενεργοποιούν από τον Απρίλιο – Μάιο, οπότε και θα είναι όλα έτοιμα για να κυλίσει η διαδικασία πιο ομαλά.
Ακολουθεί ο πίνακας με το τέλος ΤΕΠΑΗ ανά μήνα, ανά χρόνο (με την έκπτωση 10%) και το πρόστιμο αν δεν έχει πληρωθεί.
Ολικό Μήκος Σκάφους ΤΕ.ΠΑ.Η. /μήνα ΤΕ.ΠΑ.Η. / Χρόνο Πρόστιμο
Άνω των 7 ως και 8 μ. 16 € / 172,80 € / 382 €
Άνω των 8 ως και 10 μ. 25 € / 270,00 € / 600 €
Άνω των 10 ως και 12 μ. 33 € / 356,40 € / 796 €
Άνω των 12 μ. ως και 13 μ. 96 € / 1.036,80 € / 2.252 €
Άνω των 13 μ. ως και 14 μ. 104 € / 1.123,20 € / 2.348 €
Άνω των 14 μ. ως και 15 μ. 112 € / 1.209,60 € / 2.444 €
Άνω των 15 μ. ως και 16 μ. 120 € / 1.296,00 € / 2.540 €
Άνω των 16 μ. ως και 17 μ. 128 € / 1.382,40 € / 2.636 €
Άνω των 17 μ. ως και 18 μ. 136 € / 1.468,80 € / 2.732 €
Άνω των 18 μ. ως και 19 μ. 144 € / 1.555,20 € / 2.828 €
Άνω των 19 μ. ως και 20 μ. 152 € / 1.641,60 € / 2.924 €
Άνω των 20 μ. ως και 21 μ. 160 € / 1.728,00 € / 3.020 €
Ο δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας είναι ο πρώτος που επεσήμανε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την αγορά των νησιών από την απόφαση της κυβέρνησης να μην αναστείλει περαιτέρω την εφαρμογή του νόμου.
Επεσήμανε στην «δημοκρατική» ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα καθώς τα τέλη που θεσπίζονται είναι υπέρογκα και απαγορευτικά για την επιλογή των νησιών μας ως προορισμών ενώ οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές και τραγικές για την αγορά.
Με την ΠΟΛ. 1210/2018 (ΦΕΚ Β’ 5170/16.11.2018) Κ.Υ.Α. υπ. Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίστηκε ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, τα σχετικά πρόστιμα και τα όργανα έκδοσης αυτών, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και τα ποσοστά μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., τα ειδικά κριτήρια για την παροχή της και ο τρόπος απόδειξής τους.
Το ΤΕ.Π.Α.Η., σύμφωνα με την παρ. 8 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4211/2013, επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια των πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων από την έκδοση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής,
β. επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης,
γ. ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
δ. επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, καθώς και εκείνο, ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργεί περιηγητικό ταξίδι, διάρκειας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έως και είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος, παραλαμβάνοντας επιβάτες από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν οριστικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαμβάνοντας επιβάτες από την Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι θα αποβιβαστούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή ή πραγματοποιώντας ημερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό ταξίδι στην Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες του από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην αλλοδαπή,
ε. παραδοσιακό πλοίο: είναι το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, καθώς και παραδοσιακής ελληνικής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας, εφόσον απέκτησαν πολιτισμική σημασία με το πέρασμα του χρόνου.
Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται (το βάρος της απόδειξης το φέρει το πρόσωπο που την επικαλείται):
α) τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη, για το χρονικό διάστημα παροπλισμού ή κατάσχεσής τους,
β) τα πλοία που έχουν χαρακτηριστεί «παραδοσιακά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 4200/08/15/14.1.2015 «Καθορισμός των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος»,
γ) τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας πλοία. Στην περίπτωση αυτή, η ακινησία αφορά στο χρονικό διάστημα που το Έγγραφο Εθνικότητας ή η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων του σκάφους έχει κατατεθεί στη Λιμενική Αρχή, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. προσώπου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού και τη σχετική καταχώριση στο Βιβλίο Ακινησίας της οικείας Λιμενικής Αρχής. Για την άρση της ακινησίας, προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η..
Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
Υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι:
α) Στις περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
β) Στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης αυτού.
Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.
Για τα πλοία αναψυχής ή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα για πρώτη φορά εντός του μήνα, το τέλος καταβάλλεται το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου, για ολόκληρο τον τρέχοντα μήνα.
Το τέλος δύναται να προκαταβάλλεται εφάπαξ και για ολόκληρο το έτος. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή πραγματοποιείται είτε κατά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, είτε κατά τον Ιανουάριο του τρέχοντος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.