Ν. Μυλωνάς: Ο Δήμος μας να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε λιμνάζουσες δυνατότητες

4
507

ΘΕΜΑ: με αφορμή την Β! τριμηνιαία κατάσταση 2017 προϋπολογισμού Δήμου Κω

Ο Δήμος μας να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε λιμνάζουσες δυνατότητες

Ο σεισμός της 21-7-2017 ήταν ένα γεγονός αναπότρεπτης (προς το παρόν για το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της κοινωνίας) φυσικής καταστροφής. Είναι φυσιολογικό να επισκιάζει τα τρέχοντα διαχειριστικά πολίτικα θέματα. Εμείς θα επιμείνουμε και θα σχολιάσουμε την δεύτερη 3μηνιαία κατάσταση του Δήμου μας που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού 2017, όπως κάναμε και με την α! τριμηνιαία και συζητείται στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της πορείας του Δήμου μας φαίνονται στο σχεδιάγραμμα και ένα τρίμηνο δεν μπορεί να επηρεάσει την διαχρονική εξέλιξη τους. Θα καταθέσουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα, συγκρίνοντας τα δεδομένα της β! 3μηνιαίας του 2015 με την αντίστοιχη του 2017 (6μηνη διαχείριση) συσχετίζοντας τα με τα στοιχεία του 2011.

Α. Τα τακτικά έσοδα αφορούν την οικονομική σχέση της τοπικής κοινωνίας με τον Δήμο

1. Τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα 2011 ήταν 24,6 εκ. που το ‘15 περιορίστηκαν στα 17,6 εκ. και το 2017 σε 16,1 εκ. πιστοποιούν μια συνεχή πτωτική πορεία που πρέπει να αντιστραφεί.

2. Τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα 2015 ήταν 4,6 εκ. ενώ του 2017 είναι 6,2 εκ. και τα εισπραχθέντα ήταν 4,1 και τώρα 5,7 εκ. με ποσοστό υλοποίησης του είναι 38,1% αντί του 25,3%. Η βελτίωση ανάμεσα στο 2015 και 2017 προφανής και πιστώνεται στα θετικά της πολιτικής αρχής και διοίκησης.

3. στα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αν και βελτιώθηκαν σε σχέση με το α! τρίμηνο, υστερούν αφού τα εισπραχθέντα του β τριμήνου από 541.000 του 2015 περιορίζονται στα 233.000 (από 81.800 του α! τριμήνου) Αποτέλεσμα το ποσοστό υλοποίησης να περιορίζεται στο 15% αντί του 71%! Γίνονται προσπάθειες άλλα είναι σαφής η προβληματική η αποτελεσματικότητα του πόρου στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και πρέπει να αναζητηθούν άλλοι δρόμοι αξιοποίησης πέραν του τυπικού ενοικίου.

4. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη το 2011 προϋπολογίστηκαν 4,9 εκ. το 2015 με 5,1 εκ. και το 2017 με 5,9 εκ. Υπήρξε βελτίωση στα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα με 2,1 εκ. το 2017 έναντι 0,82 εκ. το 2015 όμως εξακολουθούν να μην πληρούν τον ορισμό της ανταποδοτικότητας. Η είσπραξη τους από την οικονομική υπηρεσία θα εξοικονομήσει 16.000 ευρώ που πληρώνουμε στην ΔΕΗ. Η ανακοστολόγηση τους ώστε να καταστούν ανταποδοτικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια είναι πολιτικό καθήκον.

5. Στα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα το 2011 προϋπολογίστηκαν 3,5 εκ., περιορίστηκαν το 2015 στα 1,9 εκ. και 2,7 εκ. το 2017 (απώλεια τέλους παρεπιδημούνταν-Κ. Καραμανλής). Η βελτίωση στα προϋπολογισθέντα (2,7 εκ. έναντι 1,9 εκ) είναι το αποτέλεσμα της καταγραφής επιφανειών του δημοτικού πελατολογίου, που υστερεί στην υλοποίηση αφού τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα είναι μόνο 866.000 έναντι 301.000 του 2015! Εδώ έχουμε ένα πολύ αδύναμο τομέα δημοτικής πολιτικής: την σχέση Δήμου με τον τουριστικό επιχειρηματικό τομέα.

6. Αναφερόμαστε στο Δημοτικό έσοδο φόροι και εισφορές που το 2011 προϋπολογίστηκε 6,1 εκ. το 2015 περιορίστηκε στο 3,5 εκ. για να μηδενιστεί το 2017 ελέω μιας λαθεμένης διαχείρισης του και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Πρέπει να αναζητηθεί νέος τοπικός φόρος επί του τουριστικού προϊόντος!

7. Το τελευταίο έσοδο αφορά τις επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος που το 2011 προϋπολογίστηκαν 8,1 εκ. περιορίστηκαν το 2015 στα 6,3 εκ. και 6,0 εκ. το 2017, με βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 1,9 εκ το β! 3μηνο του 2017 και βαθμός υλοποίησης περίπου 30,1%. Η πτωτική πορεία και η αβεβαιότητα είναι προϊόν της κρατικής χρεοκοπίας και αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι η εκμετάλλευση των περιστάσεων (οι λάθος χειρισμοί του προσφυγικού να μην επαναληφτούν με την σεισμικό γεγονός), η διεκδικητικότητα και η συνεργασία του Δήμου με Δήμους-περιφέρεια-κυβέρνηση-ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Β. Έκτακτα έσοδα, αυτά αφορούν την σχέση Δήμου-Κυβέρνησης που το σημαντικότερο μέρος τους είναι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Το 2011 προϋπολογίστηκαν 12,8 εκ. το 2015 ήταν 16,3 εκ. και το 2017 είναι 6,3 εκ! Τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 6μήνου του 2015 ήταν 960.000, του 2017ειναι 317.000 με ποσοστό υλοποίησης 4-5% και 3,95%! Τα μνημόνια είναι πλέον καθεστώς και τα περί ανάκαμψης …όνειρα θερινής νύχτας. Επομένως ο δήμος για την πραγματοποίηση έργων υποδομής πρέπει να κινηθεί αυτόνομα αναζητώντας νέους δρόμους: τραπεζικό δανεισμό, συγχρηματοδότησης και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργία τοπικού εσωτερικού μετώπου πρωτοβουλιών διεκδίκησης και υλοποίησης έργων.

Γ. Χρέη ΠΟΕ παρελθόντων ετών: Το 2011 προϋπολογίστηκαν 17,3 εκ. το 2015 ήταν 22,5 εκ. και το 2017 είναι 24,8 εκ. είναι συνεχιζόμενη αρνητικά αυξητική κατάσταση και αποτελεί την μαύρη σκιά της εκάστοτε οικονομικής δημοτικής διαχείρισης! Τα εισπραχθέντα 2015 6μήνου 747.000 με αντίστοιχο 175.000 το 2011 και ποσοστό ένα και κάτι % αποδεικνύει μια σταθερή διαχρονική τοπική πολιτική αδυναμία. Μάλιστα η νυν δημοτική αρχή παρά τις (αδιαμφισβήτητες) προσπάθειες της ‘’για νοικοκύρεμα’’, βλέπει τα χρέη ΠΟΕ αυξάνονται και στην δική της διετία κατά 1,15 εκ. το χρόνο δηλ. 10% επί των τακτικών εσόδων! Ο Δήμος πρέπει να επιδιώξει και να αναλάβει την πλήρη διαχείριση των ιδίων εσόδων του και να χαράξει δικές του πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος. Η εμπλοκή της κυβέρνησης στον καθορισμό ρυθμίσεων δημοτικών χρεών περιπλέκει τα πράγματα και δεν αποδίδει, ενώ η εμπλοκή της Ελληνικής δικαιοσύνης δυσκολεύει περισσότερο την διαχείριση τους.

Ε. Για τα έξοδα η διαχείριση διαχρονικά είναι η ίδια και τα ποσοστά υλοποίησης είναι ταυτόσημα. Το θεμα της περιστολής δαπανών ότι έχει φτάσει στο όριο του και ο τρόπος μισθολογικής μείωσης (15,00 εκ. το 2011, περιορίστηκαν στα 9,2 το 2017. Οι επενδύσεις από 29,5 εκ το 2011, πέφτουν στα 20,9 το 2015 και 13,9 το 2017 με ασήμαντα ποσοστά υλοποίησης. Αυτό επιδιώκεται μέσω κεντρικών πολιτικών. Πρέπει να δούμε πώς εξυπηρετείται με νέο τρόπο η μείωση των δαπανών. Η οργάνωση εργασίας και οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Αναφέρουμε το παράδειγμα Δήμου που προχώρησε σε αυτοματοποιημένη περισυλλογή απορριμμάτων με πρόγραμμα περισυλλογής αντί ανά ημέρα ανά 2 μέρες επιτυγχάνοντας μείωση κόστους 30%!

Ζ. Ο πιο σημαντικός τομέας βελτίωσης των οικονομικών του δήμου μας είναι οι επενδύσεις και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου. Εδώ που είμαστε δεν αρκεί η καλή διαχείριση! Αυτή πρέπει να θεωρείται δεδομένη! Χρειάζεται αλλά δεν αρκεί η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Ο Δήμος μας πρέπει να ξεπεράσει τις παιδικές του ασθένειες, τα ωραία λόγια και να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε λιμνάζουσες τοπικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες: αξιοποίηση των αποθεματικών του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων (ΜΑΡΙΝΑ, Λιμενικό Ταμείο, ΚΕΑΣ), βήματα ιατρικού τουρισμού, βήματα ιαματικού τουρισμού, αξιοποίηση των Λουτρών, Λατομείο οικοδομικών υλικών, κλπ. Χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό πρότυπο πέρα και μετά από αυτό των μεγάλων τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων που κερδοσκοπούν αδιαφορώντας για τον τόπο και την τοπική κοινωνία.

Η. Αλήθεια είναι ελκτική η εικόνα του κέντρου της πόλης Κω; Η στάση και στάθμευση, η κυκλοφορία, οι πινακίδες, τα σταντ, οι καταλήψεις κοινοχρήστων χωρών, η χωρίς έλεγχο παροχή υπηρεσιών κλπ. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι είναι λάθος οι χώροι στάθμευσης των αστικών συγκοινωνιών ΚΕΑΣ-του ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων. Το πρόβλημα είναι να σκύψουμε στα πραγματικά μας προβλήματα με ειλικρίνεια σεβόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης και να κάνουμε αλλαγες.

Ν. Μυλωνάς (δημοτικός σύμβουλος)

Επισυνάπτονται τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το κείμενο

1ο ΘΕΜΑ Α! TΡIMHNI 2017
1ο ΘΕΜΑ B TΡIMHNIAIA 2017
διαγραμμα βασικων μεγεθων

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΌΛΟ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΙ ΜΥΛΩΝΆ. Όσο ήσουνα πρόεδρος δεν τόλμησες να φέρεις σαν θέμα κανένα από όσα προτείνεις τώρα...

    Άλλος ένας λαϊκιστής που ψήφισε ΣφΥΡΙΖΑ και με λόγια παραμυθιάζει τον κόσμο… Όταν είχε την δυνατότητα να τα βάλει σαν θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δεν είχε κότσια.

  2. ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΑΛΟΥΜ.ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΣΒΗΣΤΑ ΑΠΟΥΣΑ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΑ ΒΑΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΣΙΓΑΡΑ].ΑΦΟΥ ΑΦΗΣΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΩ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΤΡΙΨΩ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΗΤΑΝ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ[ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ].ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΤΗΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΑΤΕΒΗΚΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΗΡΑ ΤΗΝ Μ.ΕΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ. ΔΩΣΕ ΠΡΩΤΑ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ

  3. ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ.Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

    ΜΕ ΤΡΕΝΑΚΙΑ!!!ΑΓΑΛΜΑΤΑ!!! ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ!!!ΒΑΨΙΜΑΤΑ!!!!ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ!!!!

  4. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟ ΣΤΗΝ FRAPORT.ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

    Ο ΔΗΜΟΣ?ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.