18 άτομα στον τομέα της πυρασφάλειας, θα προσλάβει ο Δήμος Κω

4
5652

18 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας, θα προσλάβει ο Δήμος Κω.

Αιτήσεις κατατίθενται έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση, για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως επίσης οι οδηγίες και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου ΚΩ www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ( [email protected] ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, ΤΚ 85300, Κως, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Ντακούμη Βασίλειου, ή Πάνου Δήμητρας, ή Αλάβανου Εμμανουήλ, τηλέφωνα επικοινωνίας 2242060481, 450, 489, έως και την Τρίτη 29/08/2023.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μετα την αντιπυρική περίοδο ειναι η καλυτερη στιγμη για προσλήψεις. Ευχαριστούμε μεσα απο την καρδια μας.

  2. Μετα την αντιπυρική περίοδο???, όταν τούς έχεται δίχως εξοπλισμούς, μέσα, και δίχως εκπαίδευση! Δώρον! Άδωρον! Τουλάχιστον. Να τους βάλλεται να καθαρίσουν τα δάση??? Διαφορετικά! Θα τους καμαρώνουμε και αυτούς στις παρελάσεις!!! Δίχως αποτελέσματα! Όπως όλοι στο δημόσιο!

  3. Μιλάμε για την τέλεια οργάνωση!!!
    Πόσα ψιφαλάκια μαζεύετε?
    Μαυρογιαλούροι, δεν έχετε μέλλον!!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ