Ιωάννα Ρούφα: Μας φέρνετε έναν ισολογισμό ανυπόγραφο και μας ζητάτε να τον ψηφίσουμε. Κάποιο λάκκο έχει η… φάβα.

10
3736

« Μας φέρνετε έναν ισολογισμό ανυπόγραφο και μας ζητάτε να τον ψηφίσουμε. Κάποιο λάκκο έχει η… φάβα.

Σας ρωτήσαμε αν ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας έχει υπογράψει τον Ισολογισμό.

Τυχαίο που εγκατέλειψε το δήμο και σήμερα βρίσκεται σε άλλη υπηρεσία;    Είναι τυχαία η «αποψίλωση» της οικονομικής υπηρεσίας και η αποχώρηση όλων σχεδόν των εμπείρων στελεχών που διαθέτουμε;

Η είδηση της ημέρας θα ήταν να μας εξηγήσει ο πρώην προϊστάμενος γιατί δεν υπέγραψε και δεν υπογράφει αυτόν τον Ισολογισμό.

 

Συνοπτικά επί του Ισολογισμού του 2020 του πρώτου αυτής της δημοτικής αρχής που έρχεται με χρονοκαθυστέρηση 2 και πλέον ετών:

 

– τεράστια αύξηση στις επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 8 εκ. ευρώ δηλαδή αν δεν κάνω λάθος περίπου το 1/2 των απαιτήσεων. Δεν υπάρχει ανάλυση για τις χρήσεις που αφορά, σε τι αφορά και κυρίως ποιους αφορά και ποια συμφέροντα υπηρετεί.

– επισημαίνουμε την βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας του δήμου για εκκρεμείς αγωγές από τρίτους και εργαζόμενους 5,5 εκ ευρώ!

Εντούτοις δεν υπάρχει πρόβλεψη για ένα έκτακτο θέλετε(:) αλλά προβλέψιμο και απόλυτα μετρήσιμο κίνδυνο. Δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη   για όσα αναφέρουν οι ορκωτοί (πτώση αξίας κεφαλαίου κάποιων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο δήμος, ούτε για τις χρήσεις 2016-2020 που δεν έχουν ελεγθεί. από την ΔΟΥ.. κτλ) Στο δε προσάρτημα αναφέρεται ότι ο δήμος από τη σύσταση δεν έχει ελεγθεί φορολογικά.

Αυτά και μόνο τα στοιχεία θέτουν υπό αμφισβήτηση σημαντικούς λογαριασμός του ενεργητικού.

 

Ο ισολογισμός παρουσιάζει μείωση εσόδων κατά 2 και πλέον εκ. ευρώ σε σχέση με το 2019.  Από τα 22 εκ. ευρώ το 2019 κατέβηκαν στα 20 το 2020 και προσέξτε!. Στο σύνολο εσόδων των 20.031.636,94€ τα 10 εκ, ευρώ είναι  έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού και αιρετών…..γιατί και τα έξοδα παράστασης αυξήθηκαν το 2020!

Στην πραγματικότητα η μείωση των εσόδων ανέρχεται στα 4 εκ. ευρώ,  δεδομένων των έκτακτων επιχορηγήσεων λόγω covid.

 

Ένα άλλο «κεφάλαιο» που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι τα αποθέματα.

Η διαχρονική επιλογή των δημοτικών αρχών για τη μη εγκατάσταση προγράμματος αποθήκης – καταγραφής και ελέγχου προμηθειών υλικών ποσοτήτων διαθεσιμότητας ευνοεί τη χύμα και ανεξέλεγκτη διαχείριση.

Είναι δυνατόν όλο και όλο το απόθεμα σε υλικά (λάμπες, οικοδομικά υλικά κτλ) του δήμου στις 31/12 να είναι μόνο 23.496,09€;;

 

το κόστος λειτουργίας του δήμου αυξήθηκε κατά 10 εκ μέσα σε ένα χρόνο. Από τα 21 εκ. το 2019 ανήλθε στα 31εκ. το 2020. Τα ίδια κάνατε και την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και την χρεοκοπήσατε. Την καταντήσατε από μια . ισχυρή επιχείρηση σε… δημοτικοδίαιτη.

 

Δεν υπάρχει ανάλυση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών των 31. εκ ευρώ και καμία πειστική απάντηση δεν δόθηκε στην σχετική ερώτηση πού θέσαμε…

Κραυγάζει το αρνητικό αποτέλεσμα των 4 εκ. ευρώ του ανυπόγραφου ισολογισμού σας! 

Το 2019 έκλεισε με συν 7 εκ. ευρώ. Τα εξανεμίσατε.

Δική μου προσέγγιση:

7 εκ. ευρώ από το 2019 που εξανεμίσατε μείον 4 εκ. ευρώ το αρνητικό αποτέλεσμα  που φέρατε το 2020 στον πρώτο στον πρώτο ισολογισμό της θητείας σας αριθμούν 11 εκ. ζημία για το δήμο.

 

-απεικονίζεται ένας δήμος που δεν παράγει καθόλου έργο και που  διαχειριστικά ασκεί μιαν υποτυπώδη διοίκηση.

 

Στο πολιτικό μέρος τώρα:

Ο Ισολογισμός αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση του δήμου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην περίπτωση των Δήμων στο τέλος κάθε έτους.

Η πέραν του δέοντος και της κείμενης νομοθεσίας χρονική ψήφισή του μας αφαιρεί τη δυνατότητα διεξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων αφού αυτή απομακρύνεται από την αποτύπωση της δεδομένης χρονικής στιγμής. Αναφερόμαστε στην 31η/12/2020, δηλαδή δύο και πλέον χρόνια μετά!

Επίσης και για να είμαστε ειλικρινείς ελάχιστοι εξ ημών δύνανται να κατανοήσουν- και εξ αντικειμένου- τα κατεβατά των αριθμών και τα οικονομικά μεγέθη που εμμέσως πλην σαφώς αντικατοπτρίζουν την δημοσιονομική πολιτική του δήμου. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άκρως απολιτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθιστούν αυτή τη συνεδρίαση τετριμμένη, αριθμοποιημένη και απλά εκ του νόμου επιβεβλημένη. Το πολιτικό ζήτημα δεν είναι απλά να διαπιστώσουμε τι ταμείο είχαμε στις 31/12/2021 ή να αξιολογήσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό και το πάγιο ενεργητικό, τί έχουμε δηλαδή και τί χρωστάμε. Ή να δούμε απλά την καθαρή αξία ή την καθαρή θέση του δήμου όπως λένε στη γλώσσα τους οι οικονομολόγοι.

Το σημαντικό είναι προς ποια πολιτική κατεύθυνση διοχετεύονται τα χρήματα του δημότη και ποιες πολιτικές ασκήθηκαν και υποστηρίχθηκαν. Ποια προβλήματα έλυσε αυτή η δημοσιονομική πολιτική και ποια συμφέροντα υπηρέτησε.

Δεν είναι αντιφατικό για μας που  η δημοτική αρχή μαζί με την απελθούσα δημοτική αρχή ψήφισαν από κοινού  τον επίσης και εν μέρει από κοινού  ισολογισμό του 2019. Προσωπικά το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό αφού η σημερινή δημοτική αρχή ψηφίζει και εγκρίνει όλες τις επιλογές της προηγούμενης δημοτικής περιόδου.

Δεν περιμέναμε τον ισολογισμό του 2020 για να ανακαλύψουμε τις προθέσεις σας ούτε και την διοικητική σας ικανότητα. Άλλωστε εσείς μας το είπατε με απτά στοιχεία το ξέρουν και οι πολίτες… εκτός από τις διαγραμμίσεις οδών  κανένα έργο δεν κάματε μέσα στο 2020.

Τις πολιτικές διαφωνίες μας τις εκφράσαμε σε επίπεδο αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου δίνοντας τη μάχη των προτάσεων αλλά και τη θετική μας ψήφο για το καλό του τόπου όπως εμείς το εννοούμε και το προσδιορίζουμε πολιτικά.

 Το ισχυρό ταμείο του δήμου τροφοδοτείται συντριπτικά από τον ίδιο τον δημότη που πληρώνει ανελλιπώς τα τέλη ενώ όρος ανταποδοτικότητα στο δήμο της Κω έχει καταλυθεί αφού οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποβαθμίζονται ή ιδιωτικοποιούνται.   

Τα χρέη Παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ) παραμένουν ο καταλύτης που αποσαφηνίζει και ταυτόχρονα αποκρύπτει και στον πιο αδαή παρατηρητή το οικονομικό έλλειμμα σε επίπεδο ισοσκελισμού εσόδων-εξόδων.

Αποκαλύπτει το έλλειμμα πολιτικής βούλησης για ισονομία και ισοπολιτεία. Άρα και στο επίπεδο της διαχείρισης αποτύχαμε έναντι του λαϊκισμού και μιας στρεβλής πολιτικάντικης πρακτικής.

Δεν είναι συνειδησιακή κρίση να παραδεχτούμε ότι αυτή η κατάσταση της μη είσπραξης των ΠΟΕ ωφελεί κυρίως τους μεγαλο-οφειλέτες του δήμου που συνήθως και με βάση τα στοιχεία είναι οι εύρωστοι οικονομικά! Είναι μάλλον συνειδητή επιλογή να  παραμένει στο απυρόβλητο αυτός ο κατάλογος των χρεών.

Θέτουμε το ερώτημα: πόσο νομότυπη είναι η έγκριση αυτού του Ισολογισμού που για πρώτη φορά δεν υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας το όνομα του οποίου αναγράφεται στο από τον Μάιο του 2021 προσάρτημα του Ισολογισμού!

Πραγματικά αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Κάποιο λάκκο, έχει η φάβα….  Και από ότι φαίνεται δεν θα βρείτε κάποιον να σας υπογράψει ούτε τον Ισολογισμό του 2021 όποτε και αν τον φέρετε…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

10 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Για τις παροιμίες είσαι καλή.Για τίποτα αλο δεν είσαι καλή.Θα σου εξηγήσω την παροιμία.Ο λάκκος είστε εσείς,και φάβα είναι οι πολίτες που θα σας ρίξουν στο λάκκο.Κατακαημενοι.Τρεχετε και στο τέλος θα πέσετε πρωτοι στο λάκκο.

 2. Δεν ξερω τι εννοεις ΦΒ. Απλα σαν φερεφωνο απαντας με μανια και καθολου επιχειρηματα. Και σε τσοπανη να δωσεις να διαβασει τον ισολογισμο θα δεις ολα αυτα που ειπε η κ Ρουφα και ακομα περισσοτερα! Ελαχιστα εργα οπως φαινεται απο τα παγια! Ολο το νησι ουτε 1 εκ. ευρω! Αληθεια τωρα? Για αυτο εχουμε καταντησει να μετραμε ως εργο το κλαδεμα των δεντρων!

  • Η κουνια που σε κουναγε δεν ηξερε τι κουναγε.-η- στραβος εισαι -η- παλαβος.Δεν βλεπεις το τι γινετε στο νησι;Μιλαμε για βλακες αλα εσυ εισαι πανιβλακας.

 3. Αληθεια περιμενατε τον ισολογισμι για να δειτε πως τα χωρια τα εχουν παρατησει? Αντιμαχεια, Μαστιχαρι, Καρδαμαινα, Κεφαλος εχουν μαυρα χαλια! Αληθεια αν εχετε ελαχιστο φιλοτιμο ελατε να δειτε δρομους, καγκελα, φωτιστικα.. και η σαιζον ανοιξε!!!!
  Ντροπη, ξευτιλα, απαγοητευση..

 4. Αληθεια εχουν το θαρρος και το θρασος να ζητησουν ψηφο??????
  Και ερχεται συνεχεια ο δικηγορος που ειναι εντος-εκτος παραταξης μαζι με τον λογιστη και ψαχνει συμβουλους….ξερεις τι θα βρειτε…αυτους που δεν τους ψηφιζει ουτε το σοι τους! Ρωτηστε να μαθετε!!!

  • Αν και δεν είσαι κεφαλιανος θα σου πω το εξής.Μαθε ότι από κέφαλο δυνατα στελεχη παρακαλανε τον Νικηταρά να κατέβουν μαζί του.Δεν μπορώ να ονομασω,αλα κανε υπομονή φευτοκεφαλιανε,γιατι εγω ειμαι κεφαλιανος.Και να χωνέψεις καλά ότι ο κυριτσης δεν μπορεί να βρει άτομα γιατί όλοι γνωρίζουν στο νησί ότι ειναι χαμενος.

 5. Η κουνια που σε κουναγε δεν ηξερε τι κουναγε.-η- στραβος εισαι -η- παλαβος.Δεν βλεπεις το τι γινετε στο νησι;Μιλαμε για βλακες αλα εσυ εισαι πανιβλακας.

 6. Πες ενα δυνατο στελεχος που παρακαλαει τον Νικηταρα να κατεβει απο Κεφαλο….εναν μονο βρε ασχετε!!!!
  Που δεν υπαρχει κανεις!!!!!!!!
  Σε προκαλω να πεις εναν…γιαλαντζι κεφαλιανε

 7. Αν υπαρχει Εστω ενας Κεφαλιανος, Καρδαμιωτης, Αντιμαχειτης ή Μαστιχαριωτης που να ειναι ευχαριστημενος και ικανοποιημενος απο αυτην την δημοτικη αρχη, τοτε μας αξιζουν τα παντα!!!!!
  Μας αξιζουν αυτοι που μας διοικουν και ακομα χειροτεροι!!!! Η πλατεια καρδαμαινας χιροσιμα, λιμανι κεφαλου βο.βαρδισμεν8, μαστιχαρι ελεεινο….

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ