ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω: Πρόσληψη 5 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών

1
3760

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά πέντε (05) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:6ΕΨ1ΟΞΓΥ-ΔΨΔ) στις παρακάτω ειδικότητες:

  • δύο (02) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Δ΄ ή D΄ κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σύμβαση 8μηνης διάρκειας,
  • δύο (02) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Δ΄ ή D΄ κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σύμβαση 6μηνης διάρκειας, και
  • ένα (01) άτομο ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών οχημάτων με σύμβαση 8μηνης διάρκειας.

 

Η σχετική ανακοίνωση, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και το έντυπο αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν.Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02/12/2022 έως και 12/12/2022.

 

Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Έτσι μπράβο…είναι γνωστές οι ανάγκες σε προσωπικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα…Τον Αύγουστο που θα τελειώνει η σύμβαση τους μέσα στο κατακαλόκαιρο δεν θα υπάρχουν ανάγκες!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ