Προσλήψεις 3 ατόμων 8μηνης διάρκειας στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Κω

4
1521

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών (03) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ: Ψ0ΣΥΟΞΓΥ-ΗΟΘ) στις παρακάτω ειδικότητες: ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών (δύο άτομα), ΥΕ Καθαριστών οχημάτων (ένα άτομο).

Η σχετική ανακοίνωση, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), το έντυπο αίτησης και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως , Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02/09/2022 έως και 12/09/2022.

 

 

Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μπαβο εκεί στη δημοτική αρχή.Έχουν χάσει τη μπάλα.Εκτός και αν ετοιμάζονται για τον χειμερινό τουρισμό.Κύριοι γιατί υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας;Είναι καθαρά εξαγορά ψήφων αυτές οι προσλήψεις λίγο πρην φύγετε.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ