Θλιβερή η 1η τριμηνιαία κατάσταση υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού 2022 (συνέχεια της ίδιας από χρόνια αδιέξοδης διαχειριστικής λογικής)

2
753

θλιβερή η 1η τριμηνιαία κατάσταση υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού 2022

(συνέχεια της ίδιας από χρόνια αδιέξοδης διαχειριστικής λογικής)

  1. Η Δημοτική Οικονομική Διαχείριση 2022 μέσα από την 1η τριμηνιαία έκθεση μας δίνει σοβαρά συμπεράσματα για την πορεία παραγωγής έργου από την δημοτική μηχανή, αν τα συγκρίνουμε με τα στοιχεια που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επειδη το 2021 ήταν λόγω κορωνοΐού πολύ πιο δύσκολο από το 2022, θα περιμέναμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για φέτος. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι χειρότερα! Γιατί; Αυτό πρέπει να ερμηνεύσει ο κ. Δήμαρχος στην ομιλία του. Το κακό αποτέλεσμα πρέπει να πιέσει την δημοτική ομάδα Νικηταρά! Πρέπει να δει την κατάσταση με νηφαλιότητα και να πάρει μέτρα βελτίωσης! Το να ωραιοποιεί πράγματα με το κίβδηλο σύνθημα: ‘’έργα παντού’’ είναι πολιτικό λάθος.
  2. Με βάσει τους πίνακες της τριμηνιαίας κατάστασης

ΕΣΟΔΑ: πρώτα τα τοπικά δημοτικά έσοδα, όπου σημειώνονται απώλειες:

α. στα ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητα-φωτισμός) τα βεβαιωμένα ποσά είναι μόλις το 10,3% των προβλεπόμενων ενώ στην κατάσταση του 2021 ήταν 14,92% (δηλ. εισπράξεις 1,7 εκ έναντι 1,8εκ. πέρυσι).

β. από τα τέλη (τουρισμού, καταστημάτων), δικαιώματα παροχής υπηρεσιών είναι 1,3% από  3% (σε αριθμούς 28.000 έναντι 71.000).

Δεύτερο, έσοδα από κρατικές πηγές, με το κράτος να φροντίζει να καλύψει κενά:

α. οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες έχουν αποδοθεί στο 100% (8,5 εκ.) όπως στο παρελθόν

β. οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (για δημοτικά έργα) είναι 0,01% από  1,77% (σε αριθμούς 800 ευρώ έναντι 139 χιλ.), προφανώς λόγω της αδυναμίας απορρόφησης χρημάτων αφού δεν γίνονται έργα, όπως αποδεικνύεται και από το σκέλος των εξόδων δηλαδή των πληρωμών των δημοτικών έργων.

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε σχολιάσει πολλαπλά, μόνο που τώρα πια έχουμε πιάσει …πάτο με τον μηδενισμό  της απορρόφησης των 800 ευρώ!!

ΕΞΟΔΑ: πρώτα τα λειτουργικά δημοτικά έξοδα:

α. οι αμοιβές προσωπικού, δηλαδή το λειτουργικό κόστος φέρονται μειωμένες στο 12,9% από το 25% (σε αριθμούς 1,3 εκ ευρώ έναντι 2,3 εκ. πληρωμών) με το προβλεπόμενο συνολικό κόστος 10,1 εκ έναντι 10,4 εκ. (τα προηγούμενα χρόνια σταθερό 9,7 εκ.). Φαίνεται μια τάση ανόδου του λειτουργικού δημοτικού κόστους που σημαίνει ότι το πέρασμα σε μορφές ιδιωτικοποίησης και η εφαρμογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας με εκτάκτους δεν οδηγεί στην μείωση του λειτουργικού κόστους!

β. οι δαπάνες για αναλώσιμα είναι αυξημένες στο 5% από 4% (σε αριθμούς 115 χιλ. έναντι 95 χιλ.) στα συνολικά προβλεπόμενα 2,4 εκ του 2022. Αυτό σημαίνει αδυναμία του Δημου ή απουσία πολιτικής  επενδύσεων σε νέους εξοπλισμούς και σε εκσυγχρονισμούς της δημοτικής μηχανής, σε επενδύσεις παγίων κεφαλαίων για να ξεκολλήσει ο μηχανισμός. Αφού έχουμε πλεονάσματα στην διαχείριση η περιοριστική πολιτική είναι λάθος  και δεν συνιστά πολιτική περιστολής εξόδων-νοικοκυρέματος κλπ.

Δεύτερο και πολύ σημαντικό για την εποχή της κρίσης τα έξοδα για επενδύσεις:

α. οι πληρωμές για τεχνικά έργα, αγορές παγίων εξοπλισμών περιορίστηκαν από το 1,68% στο 1,28% (σε αριθμούς σε 114.000. ευρώ έναντι 181.000) με τα προβλεπόμενα να απαιτούν δαπάνες 8,9 εκ!  Είναι δυνατό να μιλούμε για υλοποίηση του προγραμματισμού του 2022 με τέτοια αποτελέσματα;

β. για έργα (πρόγραμμα έργων 2022) περιορίζονται από το 2,11% στο 0,40% (σε αριθμούς 73 χιλ. ευρώ έναντι 304 χιλ.) τα προβλεπόμενα 16 εκ! Αρά δεν θα υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα έργων της δημοτικής αρχής του 2022! Το βλέπουν! Τι θα κάνουν;

γ. για έργα μελετών πρόβλεψη 2 εκ υλοποίηση 0,0 % (όπως και οι προηγούμενοι από το 2010 και μετά)

δ. από τα χρέη παρελθόντων ετών απορρόφηση 0% παραμένοντας ψηλά σε τεράστια χρέη προς τον Δήμο ελέω πελατειακών πολιτικών και εκλογικών δουλειών.

ε. το γενικό αποτέλεσμα υλοποίησης του προϋπολογισμού 2022 για το πρώτο τρίμηνο για τα δημοτικά έσοδα μόλις 10%  και για τα δημοτικά έξοδα μόλις 5,7%! και

στ. αύξηση στα αποθεματικά του Δημου Κω από 20 εκ στα 22 εκ! (ότι έκαναν και οι προηγούμενοι!)

  1. διαβάζοντας τα αποτελέσματα σειράς ετών και των αρχών 2022 καταλήγαμε στα ίδια συμπεράσματα:

α. ο Προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Κω είναι ‘’λόγια’’

β. ο βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων είναι πολύ χαμηλός-μηδενικός και δεν καλύπτει ούτε τα έργα συντηρήσεων των δημοτικών υποδομών! Γι’ αυτό η κατάσταση γύρω μας είναι δραματικά κακή!

γ. η δημοτική μηχανή βρίσκεται σε χρόνια χειμερία νάρκη και δεν υλοποιούνται έργα εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της με πολιτική ευθύνη των διαχειριστών της τοπικής εξουσίας.

  1. Δεν στρεφόμαστε κατά της δημοτικής αρχής! Έχουμε το δημοκρατικό καθήκον να την κρίνουμε. Πίσω από τα ψεύτικα, τα ωραία και τα μεγάλα λόγια, την όξυνση και τις προσωπικές αντεγκλήσεις κρύβεται η ανικανότητα διαχείρισης των δύσκολων προβλημάτων της εποχής μας.

Ν. Μυλωνάς

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ