Η απάντηση της Υφ. Τουρισμού Σ. Ζαχαράκη στην Ελληνική Λύση για την «Αξιοποίηση ιαματικής πηγής Θερμά της Κω»

2
931

Των:              Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΣ:         Τoν κ. Υπουργό Τουρισμού

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ:           «Αξιοποίηση ιαματικής πηγής Θερμά της Κω»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

 

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Κω, το επόμενο διάστημα διαφαίνεται ότι θα γίνουν προσπάθειες προστασίας, ανάδειξης και εκμετάλλευσης της ιαματικής πηγής στα

«Θερμά» της Κω. Πρόκειται για τις ιαματικές πηγές μετά τον Άγιο Φωκά, με τη θερμοκρασία του νερού να αγγίζει τους σαράντα (40) βαθμούς Κελσίου και με συγκέντρωση σε αυτό χρήσιμων στοιχείων για τον οργανισμό, όπως Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Θείο και Χλώριο. Θρυλείται ότι το νερό των εν λόγω πηγών αναβλύζει στο συγκεκριμένο σημείο διερχόμενο υποθαλασσίως υπό του ηφαίστειου της Νισύρου. Επί του θέματος συμπληρωματικά, υφίσταται οίκημα πλησίον της πηγής, το οποίο αποτελεί ένα από τα ιστορικά και εμβληματικά κτήρια του νησιού και λειτουργούσε στο παρελθόν ως χώρος ιαματικών λουτρών, ενώ τις δύο τελευταίες δεκαετίες παραμένει εγκαταλελειμμένο.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεστε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ιαματική πηγή «Θερμά» της Κω σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα κατά την τουριστική περίοδο στην ευρύτερή της έκταση και επ΄ αυτής εκατοντάδες επισκέπτες και κάτοικοι του νησιού να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέμα: Απάντηση στην με Α.Π. 4103/22.03.2022 Ερώτηση

 

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. Βουλευτές της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού ώστε ο ταξιδιώτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, να επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων που θα του επιτρέψουν να εξατομικεύσει την ταξιδιωτική του εμπειρία, καθιστώντας τη μοναδική και αυθεντική. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει ως μία εκ των προτεραιοτήτων του την ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού, μέσω του θεσμοθετημένου πλαισίου αναγνώρισης και αξιοποίησης των ιαματικών πόρων.

Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών διέπεται από τις διατάξεις του ν.3498/2006 (Α΄ 230), όπως ισχύει. Η διαδικασία εκκινεί με αίτηση του κυρίου, επικαρπωτή ή μισθωτή του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος, ή του ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ογδόντα (80) φυσικοί πόροι ως ιαματικοί.

Ο φυσικός πόρος «Πηγή Εμπρός Θέρμη» Αγίου Φωκά Δήμου Κω αναγνωρίστηκε ως ιαματικός με την με αρ. 1636/30.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΤ1465ΧΘΟ-ΡΓΘ) απόφαση Υπουργού Τουρισμού (B’ 450), μετά από αίτηση του Δήμου Κω.

Μετά την αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού, κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης του ιαματικού πόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3498/2006 (Α΄ 230) και την κ.υ.α. 2704/13.02.2018 (Β΄

 

603). Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Ως προς τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, οι διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4875/2021 αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 12-25 του νόμου αυτού προβλέφθηκαν τα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία ανώνυμης εταιρίας υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.). Κύριο έργο της είναι η διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο

«SUB3: Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών Πηγών», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 23εκ € από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025 και αφορά στην αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών μέσα από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών και μονάδων ιαματικής θεραπείας. Μέσω του έργου αυτού θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού αλλά και η ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αναδεικνύουν τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας και αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του τοπικού πολιτισμού, του φυσικού τοπίου, των τοπικών προϊόντων, γεύσεων κ.λπ. που συνθέτουν την ταυτότητα της εκάστοτε περιοχής. Ταυτόχρονα, αναζητείται η διασύνδεση με τοπικούς υλικούς και άυλους πόρους με ιαματικό ενδιαφέρον, όπως αρχαίες ή παραδοσιακές πρακτικές, φυτά και δάση της περιοχής, ειδικά χαρακτηριστικά ύδατος και μεταλλικών στοιχείων κ.λπ. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη δημιουργία και ανάδειξη επενδυτικών σχεδίων ιαματικού τουρισμού σε περιοχές με μειωμένη τουριστική κίνηση που διαθέτουν ιαματικούς πόρους, καθώς αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω προσέλκυση τουριστών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021 – 2027, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης της χώρας, έχουν προταθεί παρεμβάσεις στήριξης του θερμαλιστικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας και ευεξίας σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα 2021-2027 έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή τους, ώστε σε επόμενη φάση να προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο η εξειδίκευσή τους.

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

Ανθούλα Τσακύρη

Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών

Θεμάτων

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπηρεσία Συντονισμού

Σελίδες απάντησης: (3)

Σελίδες συνημμένων: (3) Σύνολο Σελίδων : (3)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ