Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Κω: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια νωπού κρέατος

0
1194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Κω, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια νωπού κρέατος (ελεύθερης επιλογής), εν όψει των εορτών του Πάσχα για τα εγγεγραμμένα μέλη του (330 άτομα) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή στην έκπτωση που θα προσφερθεί ανά άτομο.

Το ποσό που μπορεί να διαθέσει ο Σύλλογος ανά μέλος είναι τριάντα ευρώ (30 €) και η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση κατά άτομο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Κω, σε κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο αναγράφοντας τα στοιχεία τους και την σφραγίδα τους και με την ένδειξη «Προσφορά στον διαγωνισμό του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κω για την προμήθεια νωπού κρέατος 2022».

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (οδός Πεισάνδρου & Κλεοπάτρας, Πλατεία ΚΤΕΛ) στον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Μανώλη Αλάβανο (τηλ. επικοινωνίας 6955192135) και στο Δημαρχείο στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (πριν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στη γραμματέα του Δ.Σ., κα Πόπη Ανέστη (τηλ. επικοινωνίας 6977544057) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00-14:30.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τις κατατεθείσες προσφορές την ίδια μέρα (13-4-2022) και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ασφενδιού και μπορεί να παραβρεθεί όποιος προμηθευτής κατέθεσε προσφορά.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου (Μανώλης Αλάβανος, τηλ. 6955192135, Δημήτρης Μανασής, τηλ. 6944337450 και Πόπη Ανέστη, τηλ. 6977544057).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

Ποσό σε ευρώ

για προμήθεια κρέατος

Ποσοστό έκπτωσης %

(επί τοις εκατό)

Τελική τιμή σε ευρώ
 

30 €

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Κως, ……/4/2022

 

(Υπογραφή και σφραγίδα)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ