Εγκύκλιος για 1.143 ΜΟΝΙΜΟΥΣ διορισμούς (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου-Δήμο Κω-ΔΛΤ Κω) – Η Λίστα

0
2529

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε εξ. επείγουσα Εγκύκλιο, με προθεσμία ενεργειών την 10η Απριλίου, στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις τους, τους Συνδέσμους όπου συμμετέχουν, καθώς και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

 

Με αυτήν, την 30η Μαρτίου 2022 τους ενημέρωσε ότι πέρυσι (4 Νοεμβρίου 2021) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2022, εντός του οποίου για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίθηκαν:

α) 1.110 θέσεις μόνιμου προσωπικού και

β) 33 θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Επισημαίνεται ότι 125 θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %.

 

Στην Εγκύκλιο περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι Δήμοι αι λοιποί Αυτοδιοικητικοί Φορείς στους οποίους εγκρίθηκαν προσλήψεις.

Η ανάρτηση του συμπληρωμένου αρχείου, όπως περιγράφεται στην Εγκύκλιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Απριλίου και ώρα 23:00.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά κάθε σχετική λεπτομέρεια στην αριθμ. 20728/30.3.2022 Εγκύκλιο

και κατωτέρω ειδικά τη Λίστα με τους 312 Φορείς όπου θα γίνουν οι 1.143 διορισμοί:

Πηγή: https://www.airetos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ