Οικονομική διαχείριση Δήμου Κω 2021, συνέχεια της συνηθισμένης αδιέξοδης πρακτικής και λογικής | Γράφει ο Νίκος Μυλωνάς

2
743

 

ΘΕΜΑ: οικονομική διαχείριση Δημου Κω 2021,

συνέχεια της συνηθισμένης αδιέξοδης πρακτικής και λογικής.

  1. Φθάνει στο Δημοτικό συμβούλιο η 4η τριμηνιαία 2021, κατάσταση που πιστοποιεί την οικονομική διαχείριση του β! έτους της δημοτικής αρχής του κ. Νικηταρά και ουσιαστικά έχει θέση απολογισμού 2021.
  2. Η Οικονομική Δημοτική Διαχείριση 2021 μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης του 2020, μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα και να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα: πως επηρεάζεται η δημοτική διαχείριση από ένα ακραίο έκτακτο γεγονός όπως πχ η υγειονομική κρίση; Τι πρέπει να κάνουμε;

για τα δημοτικά ΕΣΟΔΑ:

—τα τοπικά δημοτικά έσοδα το 2021 είχαν πάλι απώλειες:

α. τα ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητα-φωτισμός) ήταν 4,7 εκ. λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα 5,3 εκ. με  μείωση -11% που είναι θέμα εξηγήσεων από την δημοτική αρχή (το 2020  τα έσοδα ήταν 7,6 εκ αντί προϋπολογισθέντων 7,00εκ  αύξηση 10%)! Οι αυξημένες εισπράξεις του 2020 οφείλονται  στην υποχρέωση δήλωσης των πραγματικών  τετραγωνικών μέτρων των οικοδομών του νησιού λόγω του νόμου των αυθαιρέτων.

β. από τέλη (τουρισμού, καταστημάτων), δικαιώματα. παροχή υπηρεσιών εισπράχθηκαν 2,4 εκ αντί των 2,95 εκ. μειωμένα 18% και πρέπει να δοθεί μια εξήγηση (το 2020 εισπραχτήκαν 1,6 εκ αντί των προβλεπομένων 2,3 εκ. μεγαλύτερη  μείωση, 30%). Την τουριστική κακοχρονιά του 2020 διαδέχτηκε μια καλή σαιζόν και το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι καλύτερο ενώ χρηματικά είναι το ίδιο (2,4εκ)..  

— έσοδα από κρατικές πηγές, το κράτος να προσπαθεί να καλύψει κενά:

α. οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες του 2021 έχουν αποδοθεί στο 100% (8,5 εκ.) όπως το 2020

β. οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (δημοτικά έργα) από 9 εκ προβλεπόμενα περιορίστηκαν στο 2,4 εκ (-74%!). Πέρυσι τα 5,9 εκ περιορίστηκαν σε 2,3 εκ. Αυτό σημαίνει πάγια απόκλιση στόχων και παγίωση  αδυναμίας απορρόφησης επενδύσεων!  Τι πρέπει να αλλάξουμε; Σιωπή! ‘’Εργα παντού’’!

γ. τα νούμερα με τα εισπρακτέα υπόλοιπα και χρέη παρελθόντων ετών αυξάνουν χωρίς να κατατίθεται μια δημοτική πολιτική είσπραξης, ή έστω περιορισμού τους.

για τα δημοτικά ΕΞΟΔΑ:

—πρώτα τα λειτουργικά δημοτικά έξοδα:

α. οι αμοιβές-έξοδα προσωπικού (το λειτουργικό κόστος), όπως τα προηγούμενα χρόνια σταθερό 9,7 εκ. 

β. οι δαπάνες για αμοιβές τρίτων αυξάνονται. Τα προβλεπόμενα 4,2 εκ περιορίστηκαν στα 2,8 εκ. (το 2020 τα προβλεπόμενα ήταν  2,7 εκ περιορίστηκαν στα 2 εκ.). Είναι το προϊόν των ιδιωτικοποιήσεων στην παροχή υπηρεσιών. Τα έξοδα για αναλώσιμα προβλεπόταν 2,5 εκ. περιοριζόμενα στα 0,9 εκ. Δεν είναι περικοπή δαπανών αλλά αδυναμία επενδύσεων και ανανέωση εξοπλισμών και εκσυγχρονισμού.

—Δεύτερο, το σημαντικό για την εποχή της κρίσης, έξοδα για επενδύσεις:

α. αγορές παγίων εξοπλισμών τα προβλεπόμενα 10,1 εκ. υλοποιήθηκαν 2 εκ (μείωση 80%!) ενώ το 2020 τα προβλεπόμενα 7,6 εκ. είχαν περιοριστεί στα 3.8 (-50%)!

β. για τεχνικά έργα, (πρόγραμμα έργων 2021) τα προβλεπόμενα 17,4 εκ. περιορίστηκαν στο 1,8 εκ (μείωση 90!) ενώ πέρυσι τα 12,8 εκ είχαν περιοριστεί σε 6,0εκ. (μείον 50%)! Αντί καλά .. χειρότερα!

γ. για έργα μελετών πρόβλεψη των 1,8 εκ. έχει υλοποίηση 0,0% όπως και πέρυσι όπου τα 1.6 εκ υλοποιήθηκα 0,0 % (μείον 100%)! Όπως …πάντα!

δ. το γενικό αποτέλεσμα υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021 είναι 35,28% αντί του  34% πέρυσι

στ. αύξηση στα αποθεματικά του Δημου Κω στα 23,5 εκ από τα 22 εκ του 2020!

  1. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα του 2019, 2020, 2021 καταλήγουμε στα ίδια με πέρυσι συμπεράσματα:

α. ο Προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Κω είναι ‘’λόγια-λόγια’’

β. ο βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων παραμένει απαράδεκτα χαμηλός γύρω το 15%! Δεν καλύπτει ούτε τα έργα συντηρήσεων! Γι αυτό η κατάσταση γύρω μας είναι τόσο κακή!

γ. Ο Δήμας μας βρίσκεται σε χρόνια νάρκη και δεν υλοποιεί έργα εκσυγχρονισμού και ανανέωσης.

  1. Δεδομένων των συνθηκών οικονομικής κατάστασης αντί αφορισμών περί ανικανότητας της δημοτικής αρχής έχουμε ανάγκη προβολής προτάσεων βελτίωσης των δεικτών υλοποίησης δημοτικού έργου, αύξησης της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και βελτίωσης της ποιότητας.
  2. Ο Δήμος Κω είναι σε παρακμή! Το συμπέρασμα μας : ‘’δεν πάμε καλά κύριοι της Δημοτικής Αρχής!’’

(ευχαριστούμε τις κκ Ι. Ρούφα,  Κ. Μακρή για τα στοιχεία που μας έστειλαν, επισυνάπτεται η 4η τριμηνιαία ).

Ν. Μυλωνάς

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Τωρα καταλαβα.
    Ο νικος γκαλμπειθ, ειναι ο δασκαλος της ιωαννας.
    Ταλε κουαλε!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ