Προσλήψεις στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

0
992

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022, την πρόσληψη εννέα (09) εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στις ειδικότητες:  ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου, ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων, ΔΕ Ελεγκτών, ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων, ΥΕ Καθαριστών οχημάτων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ. 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 2242022044).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/01/2022 έως και  07/02/2022.

 

Γραφείο Τύπου

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ