Δήμος Κω: “Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”

0
96

ΘΕΜΑ : “Χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728 (ΦΕΚ 2377/ Τ.Β΄/07-06-2021) για τη συνέχιση του Προγράμματος «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017(Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1)Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους
2)Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/12/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
3)Εισοδηματικά κριτήρια
Τα αιτήματα θα εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 652/10-05-2021 απόφαση Δημάρχου Κω (ΑΔΑ: Ψ029ΩΛΕ-Ι1Χ) και απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Δήμου, της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλέφωνα 22420-21502 & 22420-49514 και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3 – Προέκταση Κανάρη, περιοχή Λάμπη.

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ