Κώστας Καΐσερλης: Η τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο Γιώργος Κοπάδης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας

24
1753

Αισθάνομαι την υποχρέωση, τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος μιας τραγωδίας για την πολιτική ζωή του νησιού μας και πριν την κάθαρση, να αναφερθώ στην πολιτική και αναπτυξιακή πρωτοβουλία και στην τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο συμπατριώτης μας δημοτικός σύμβουλος τότε γιατρός κ. Γιώργος Κοπάδης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας.

Αφορά την πρωτοβουλία του Δήμου της Κω για την ανάληψη της ευθύνης της πλήρους λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αντιμαχείας, ως μικρού νοσοκομείου, σε συνεργασία με την νεοϊδρυόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» και την συμμετοχή της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

Ένα πρωτόγνωρο σε όλη την Ελλάδα εγχείρημα που θα συνδύαζε τις τοπικές ανάγκες του τριγώνου αλλά και την κάλυψη των τουριστικών περιστατικών και το οποίο ναυάγησε εξ αιτίας του βρώμικου πολέμου που ξεκίνησε ο Κυρίτσης με υπονοούμενα αλλά και ευθέως  για τις δήθεν κρυφές προθέσεις του κ. Κοπάδη, του Διευθυντή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας,  να τα οικονομήσει!

Ο Γιώργος Κοπάδης μελέτησε την πρόταση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το ΕΣΥ, με δωρεάν παροχή υπηρεσιών, με έσοδα μόνο από ασφαλιστικά ταμεία κυρίως των τουριστών.

Τεκμηρίωσε την πρόταση με πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη. Την κατοχύρωσε  νομικά και θεσμικά. Την υιοθέτησαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι αρμόδιοι υπουργοί υγείας ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Γεωργιάδης στις τακτικές επισκέψεις του Δημάρχου Καϊσερλη και του ίδιου.

Την αποδέχθηκαν και συμμετείχαν στην Κοιν.Σ.Επ., πέραν πάσης υποψίας χρηματισμού,  επώνυμοι συμπατριώτες μας. Οι κ.κ. Μανόλης Χατζηάμαλλος ,  Καραναστάσης Γεώργιος, Τσακίρης Νικόλαος από το ΕΒΕΔ, Ιωαννίδης Γιάννης, Παπαντωνίου Γεώργιος, Αλεκτωρίδης Κώστας, Κοπάδης Γεώργιος, Καϊσερλης Κώστας. Αυτοί οι άνθρωποι κατά τον κ. Κυρίτση θα έτρωγαν τα λεφτά του Δήμου…

Η πρόταση ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με αυξημένη συμμετοχή. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Καΐσερλης Κώστας, Δήμαρχος Κω, ως Πρόεδρος Πης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος Κω Μαραγκός Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Κω Νικηταράς Θεοδόσης, Αντιδήμαρχος Κω Ρούφα Ιωάννα, Αντιδήμαρχος Κω Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δρόσος Βασίλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Κω κ. Γιώργος Πασσανικολάκης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Φάκκος Μιλτιάδης,  ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ κ. Αθανάσιος Μπαραχάνος και κ. Κιλιμάτος Νίκος αντίστοιχα  και ο Πρόεδρος της ΑΝΕΜ κ. Ζερβός Νικόλαος

Στις  7 Απριλίου του 2012 ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση του κ. Κοπάδη για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου της Κω για την πλήρη ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας από τον Δήμο της Κω σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ.

Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση δεν την ψήφισαν ο Κυρίτσης και οι σύμβουλοι του κ.κ.  Αντ. Κρητικός, Ηλ. Σιφάκης,Θεοφ. Μουζουράκης, Δ. Γερασκλής. και ο Ν.Τσακίρης.

Σας στέλνω τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και το σχέδιο του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. «Κως Ασπίς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια ούτε δευτερόλεπτο δεν σκέπτονταν το οικονομικό ή κάποιο άλλο όφελος. Και όμως βρέθηκαν μπροστά σε μια κακοήθη επίθεση, σε προσωπικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, που τους οδήγησε να εγκαταλείψουν.

Είναι το συμπέρασμα του πως μια κοινωνία με τις δικές της δυνάμεις μπορεί να μεγαλουργήσει και πως τα όνειρα και οι ελπίδες για κάτι καλύτερο γίνονται θρύψαλα εξ αιτίας πολιτικών παθών με ανίερα όπλα.

Κώστας Καΐσερλης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κως  18 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Αριθμός πρακτικού 4/2013

 

Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κω

Στην Κω, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν.3852/2010 Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της.

 

Στη συνεδρίαση ήσαν παρόντες οι:

 

 1. Καΐσερλης Κώστας, Δήμαρχος Κω, ως Πρόεδρος
 2. Πης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος Κω
 3. Μαραγκός Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Κω
 4. Νικηταράς Θεοδόσης, Αντιδήμαρχος Κω
 5. Ρούφα Ιωάννα, Αντιδήμαρχος Κω

Απών

 1. Γιωργαράς Αντώνης, Αντιδήμαρχος Κω

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δρόσος Βασίλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Κω κ. Γιώργος Πασσανικολάκης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Φάκκος Μιλτιάδης,  ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ κ. Αθανάσιος Μπαραχάνος και κ. Κιλιμάτος Νίκος αντίστοιχα  και ο Πρόεδρος της ΑΝΕΜ κ. Ζερβός Νικόλαος

            

3ο  θέμα ημερήσιας διάταξης     

Υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή του τ. Δήμου Ηρακλειδών.

Αριθμός απόφασης 7/2013

 

Ο Δήμαρχος Κω και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε η Δημοτική Αρχή του τ. Δήμου Ηρακλειδών το 2006 για να καλύψει της ανάγκες της περιοχής στις ελλιπείς υπηρεσίες υγείας εξ αιτίας της απόστασης από την πόλη και το Νοσοκομείο της Κω  των τριών οικισμών του Δήμου, αποφάσισε την κατά χρήση παραχώρηση στο Υπουργείο Υγείας ακινήτου, με στοιχεία ΚΜ 901 γαιών Αντιμάχειας, με την υποχρέωση να ανακαινισθεί ως Κέντρο Υγείας και να στελεχωθεί, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κατοίκους και στους χιλιάδες φιλοξενούμενους.

Επίσης είναι γνωστό ότι από το 1995 η τ. Κοινότητα Κεφάλου προμηθεύτηκε ασθενοφόρο και το λειτουργεί μέχρι σήμερα υποτυπωδώς, για να καλύψει τα δεκάδες έκτακτα περιστατικά, που χρήζουν διακομιδής στο Νοσοκομείο της Κω.

Παράλληλα ο Δήμος μας από την εποχή των τ. Κοινοτήτων παρέχει δωρεάν τη χρήση ακινήτων και φροντίζει για τη λειτουργία των ιατρείων των Αγροτικών Γιατρών.

Όλα τα ανωτέρω είναι ουσιώδη δείγματα του έμπρακτου ενδιαφέροντος και υποστήριξης που προσφέρει η Αυτοδιοίκηση της Κω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η σημερινή κατάσταση στον τομέα της Υγείας είναι γνωστή και τα προβλήματα μεγάλα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Εξ αυτού του γεγονότος το Κέντρο Υγείας ενώ έχει ανακαινισθεί και έχει εξοπλισθεί εδώ και τρία χρόνια δεν μπορεί να στελεχωθεί με αποτέλεσμα αφενός να απαξιώνεται το κτίριο και ο εξοπλισμός και αφετέρου να παραμένει στην ίδια κατάσταση η προσφορά υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η Δημοτική Αρχή έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και αποφάσισε θετικά, την πρόταση συνεργασίας του Δήμου της Κω με το Υπουργείο Υγείας μέσω προγραμματικής σύμβασης.  Είναι θετικό ότι παρόμοιο ενδιαφέρον υπάρχει και από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας προτείνονται τα ακόλουθα.

Να συσταθεί ομάδα εργασίας στελεχών του Δήμου αποτελούμενη από οικονομολόγους και προγραμματιστές η οποία θα συντάξει μελέτη βιωσιμότητας  με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις:

Α) Το Υπουργείο Υγείας να παραχωρήσει στο Δήμο τον εξοπλισμό του κτιρίου με την υποχρέωση του Δήμου να προσφέρει ετήσια και για 10 χρόνια 300 έως 400 χιλιάδες ευρώ για την κατ’ ελάχιστον λειτουργία του κτιρίου.

Β) Ο Δήμος της Κω να συνάψει προγραμματική σύμβαση με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, του Ν.4019/2011 στην οποία θα συμμετέχει και η Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας και Κοινωνικής μέριμνας του Δήμου, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας υποστηριζόμενη από γιατρούς της επιχείρησης και γιατρούς που  υπηρετούν στο Νοσοκομείο της Κω.

Γ) Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση να δύναται με την ίδια σύμβαση να αναλαμβάνει και υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα συμβαλλόμενη με ιδιώτες γιατρούς και ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο να μειώσει το κόστος που θα επιβαρύνει το Δήμο.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία κυριάρχησαν:

 

1) H ανάγκη συμμετοχής του Δήμου στην αντιμετώπιση της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η Χώρα.

2) Η απαίτηση της Κοινωνίας και του Ιατρικού κόσμου να λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας της Αντιμάχειας και να αναλάβει ο Δήμος πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

3) Η πρόνοια της Δημοτικής Αρχής να αποκτήσει εμπειρία στον τομέα της υγείας αφού μέρος αυτής σταδιακά θα περιέλθει στην Αυτοδιοίκηση και

4) Οι Αρχές και οι αξίες της Κοινωνικής Οικονομίας και οι δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος 4019/2011 για την απασχόληση νέων ανθρώπων σε επιχειρήσεις που δεν αποσκοπούν στο κέρδος.

 

Αποφάσισαν ομόφωνα

Εξουσιοδοτούν τον κ. Δήμαρχο να συστήσει ομάδα διοίκησης έργου αποτελούμενη από στελέχη του Δήμου, η οποία θα πρέπει να καταθέσει μελέτη υποχρεώσεων του Δήμου της Κω για την λειτουργία του κτιρίου με στοιχεία ΚΜ 901 γαιών Αντιμάχειας, σε συνεργασία με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που θα συσταθεί αφού επιτευχθεί συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας.

Στην Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας θα συμμετέχει και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, η δε οικονομική υποχρέωση του Δήμου να μην ξεπερνά τις 350 χιλιάδες ευρώ ετήσια, προερχόμενη από τα έσοδα του Τοπικού Δημοτικού Φόρου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε 7/2013

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

O Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

Μαραγκός Σωτήρης

ΝικηταράςΘεοδόσης

Καΐσερλης  Κώστας                                                                      Πης Σταμάτης

Ρούφα Ιωάννα

 

 

 

24 ΣΧΟΛΙΑ

  • ΧΆΛΑΣΕ η ΜΠΊΣΝΑ με τουριστογιατρούς και κρυφούς συνέταιρους λόγω νόμων της μπανάνας....

   Ήταν όλα έτοιμα για διαχρονική μάσα 50 χρόνων… με δόλωμα την παραχώρηση ενός γιατρού για να παίρνει την πίεση στους γέροντες του τριγώνου… Θα έτρωγαν αυτοί μέχρι και τα δισέγγονα τους από το νοσοκομείο που θα τους προίκιζε ο σε ευθυμία αμόλυντος… Την είχε ετοιμάσει με μαεστρία την μεγάλη μπίσνα με τους πανεπιστημιακούς γιατρούς ο άλλος κρυφός συνέταιρος $€£$£¥€$£€!!!! ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΜΑΪΔΙΑ ΚΩΣΤΟΥΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΜΕ ΝΑ ΤΣΕΠΩΣΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΑΣ.. .

 1. ΒΡΕ ΠΑΝΕΤΕ ΝΑ ΦΥΤΕΨΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΗΞΕΙ.
  ΟΥΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ
  ΩΣ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΑΚΟΜΗ
  ΨΕΥΤΟΚΟΥΜΟΥΝΙΑ Ε ΨΕΥΤΟΚΟΥΜΟΥΝΙΑ

 2. Ο καταστροφεας του νησιου ηταν ενας απο τους αρνητες του νεου νοσοκομειου

  Τι περιμενεις απο τον πρωην? Αυτος ηταν ανεκαθεν αντιθετος και στην κατασκευη νεου νοσοκομειου, και μαλιστα ηταν η μεγαλη απορια του αβραμοπουλου, γιατι και ο τοτε δημαρχος μαζι με καποιους βουλευτες ηταν αρνητικοι για το νεο νοσοκομειο.

 3. ΟΠΑ … ΤΩΡΑ ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΕΣΥ ΕΚΑΨΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΗ. ΖΗΤΑΣ ΤΩΡΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ; ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ;

 4. Ειναι ασχημο αν καποιος εχει ανια,δεν το ευχομαι στο χειρωτερο εχθρο μου.Οσο για τον πρωην δημαρχο που ειχαμε για 40 χρονια εχει κριθει.Ο λαος της Κω τον εστηλε να ξεκουραστει.Το να προσπαθει να μας πει οτι τα εκανε ολα τελεια ειναι ματαιο πια.Ο καθενας εχει τι γνωμη του.Εχει ευνοησει καποιες οικογενειες ,το ξερουμε ολοι ,αυτος ειναι και ο λογος που εβγαινε τοσα χρονια.Καθαρα αρριστερος τροπος φανατιζοντας το κοσμο και να μην τον αφηνεις να σκευτει.Εξαλου δε ειχε αντιπαλο στο νησι.Ακομα και η ΝΔ αν δεν στηριζε φανερα απο πισω εσπρωχνε.Εξαλου ηταν το κατεστημενο στο νησι.Γιατι να παει κοντρα;.Τωρα τι ακριβως ψαχνει δεν εχω καταλαβει.Ελεος αν προσπαθει να ξανακατευει;Αλοιμονο.Μου περναει η ιδεα παντως οτ μετανοιεσαι με το οτι εδωσε το χρισμα σε εναν αχρηστο (με την πολιτικη εννοια)και σκευτεται οτι κακως φοβηθηκε να κατεβει πρην 2 χρονια.Αφου κερδισε ο Νικηταρας σου λεει φαντασου εγω.Μπαρμπα Κωστα ξεκουρασου οτι προσφερες προσφερες.Καποιες παραποντιες που εκανες δεν σβηνουν σε κανενα δικαστηριο.Ολοι τις ζησαμε.

 5. KΑΛΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕΣ;;;
  ΤΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΨΙΜΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΦΗΝΙΑΣΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

 6. Ο Γιώργος Κοπάδης ήλθε, μελέτησε και πρότεινε με γνώση και τεκμηρίωση το πως μπορεί να λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας της Αντιμάχειας και πως θα βελτιωθεί η δραματική κατάσταση του Νοσοκομείου μας, αλλά έφυγε απογοητευμένος από την αδιαφορία, ακόμη και την άδικη συκοφαντία μερικών παραγόντων. Κρίμα! Γιατί άλλοι Κοπάδιδες δεν θα βρεθούν για το ταλαίπωρο νησί μας.

 7. Αν δεν ξέραμε ότι έχει αποσυρθεί οριστικά (;) από την πολιτική σκηνή, αυτή η δραματική επιστροπή στα «πρωτοσέλιδα» θα μας έβαζε σε ιδέες πιθανής καθόδου στις εκλογές που λογικά θα προκυρηχθούν φέτος. Ε;

 8. Επειδή προφανώς κάτι ετοιμάζεις πολιτικά για αυτό και γράφεις τόσο συχνά και επειδή ήμουνα μέσα στα πράγματα θέλω να σου θυμίσω ότι το θέμα το έκαψες εσύ εσύ το έκαψες γιατί βιάστηκες να ανακοινώσεις το τι πήγε να κάνει ο Γιωργος μαζί με τον Άδωνι τότε εσύ το έκαψες όταν το έβγαλες ανακοίνωση και το εβαλε η aegeanews και βγήκε ο Κρεμαστινός στη βουλή και είπε ξεπουλάτε τη δημόσια υγεία αυτά για να θυμούνται κάποιοι και να μη μου το παίζει Σωτήρας. Αν είχες μαζί σου στην προγραμματική θα είχε υπογράφει και τώρα θα ήταν το κέντρο υγείας πρότυπο εσύ βιάστηκες να το κάψεις. Τώρα πάλι θυμήθηκες τον Γιωργο Κοπάδι κάτι ετοιμάζεις πάλι

 9. ΚΩΣΤΑ ΟΛΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ ,ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΣ ,ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΛΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΊΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΕΤΕ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ .ΠΗΡΑΤΕ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΛΛΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ .ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΤΟ ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΊΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΕΠΊΤΕΥΓΜΑ ΕΙΣΤΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ.ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΦΤΑΙΝΕ ΟΛΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΡΩ ΚΑΜΙΑ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΕΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΗ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΩΣΤΑ ΑΥΤΟ ΝΑΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΑΜΕ.

 10. Ο ανθρωπος που σεβεται τον εαυτο του και την πορεια του, καπου καποτε σταματα να μιλα και αφηνει τους αλλους ή την ιστορια να μιλησει γι’ αυτον. Ο ανθρωπος που θελει να καλυψει ή να προκαταλαβει γνωμες, κρισεις ή αποφασεις, αρχιζει και μιλα, γραφει, προκαλει, στοχοποιει προσωπα. Γιατι; Βασικα για δυο λογους:
  1. Για να προκαλεσει αυτον που θιγει ωστε να του απαντησει, να δημιουργηθει ενας τζερτζελες και μετα να λεει και να κοκορευεται οτι «ειδατε; βγηκε και απαντησε, αρα εχω δικιο σε ολα οσα λεω».
  2. Θελει, κοινοποιωντας γο προβλημα του να αποσεισει την δικη του ευθυνη καθιστωντας την κοινη και το προβλημα του να το κανει προβλημα του κοσμου.
  Οποιο και αν ισχυει, ενα εχω να πω: κουρασες και εξακολουθεις να κουραζεις τον κοσμο Καΐσερλη. Κοινως «μας τάπρηξες»._

 11. ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΔΕΧ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΠΡΗΞΕΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ.
  ΑΡΚΕΤΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΕΝΕ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

 12. Κάτι ετοιμάζει ο Μεγάλος…Άραγε τι…Γιά σου ΔΗΜΑΡΧΕ….Της καρδιάς μας..
  Τι να μας πουν φυρίτσάκια κ.λ.π.

 13. ο ......ήτανε πιό μάγκας. Είχε γιατρό εργασίας στο Δήμο, μέσα στο εργοτάξιο

  διάβαζε την εφημερίδα του γιατί ήταν και συνταξιούχος (χωρίς δικαίωμα υπογρφής). ΚΑΙ 2 ….. στο δημόσιο, τρία τα μιστά στο σπίτι. ….. ΚΑι οι ΔΥΟ ΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.