Δημοτικό Συμβούλιο Κω δια περιφοράς – Τα θέματα που θα συζητηθούν

1
681

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. ΈΩΣ 12:00 Μ,  όπως προβλέπεται στις  διατάξεις του αρθρ. 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και  τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού (Covid 19) στο σύνολο της Επικράτειας, για διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020» και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ,

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας δικαιοδοσίας της λιμενικής αρχής, ως πολυσύχναστων ή μη έτους 2021 – ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών και οδικών δικτύων Δήμου Κω, (Α.Μ.: 26/2017)».
 3. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Κω», (Α.Μ.: 62/2017).
 4. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στο Χαρμύλι» (Α.Μ. 32/2016).
 5. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση Δημοσίων δικτύων & κοινοχρήστων υποδομών στη Νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου» (Α.Μ. 7/2017).
 6. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω» (Α.Μ. 36/2017).
 7. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω» (Α.Μ. 63/2017).
 8. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής έργου: «Συντήρηση – Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», (Α.Μ. 55/2016).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στην περιοχή του Ηρώου Αντιμάχειας», (Α.Μ. 19/2017).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 25ης Μαρτίου Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας»,  (Α.Μ. 39/2017).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας»,  (Α.Μ. 71/2017).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από Ο.Τ. 11Α».
 13. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στον Αγ. Γεώργιο Πυλίου Κω.

 

 

Γραφείο Τύπου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ