Προσλήψεις 63 ατόμων στο Δήμο Κω | Η προκήρυξη

0
695
O Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: [email protected]

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2242360489,

2242360481, 2242360423.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/04/2020 έως και 28/04/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ