ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 2 ΔΕ Διοικητικών στο Δήμο Κω & 3 καθαριστριών στον ΔΟΠΑΒΣ

0
1817

Κατανομή 1.501 ατόμων σε Ο.Τ.Α.

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το 2017, αποφάσισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Η ολοκλήρωση διορισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2017.

ΔΟΠΑΒΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 442/8-3-
2010 Α΄ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 1193/11-
06-2010 Δ΄ΤΜΗΜΑ (ΦΕΚ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 556/ΑΣΕΠ/24-
10-08)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ 2
143/11-03-2014
Δ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ, 130/27-
02-2014 Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Κατανομή 1.501 ατόμων σε Ο.Τ.Α. - Οι δήμοι - Οι ειδικότητες

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το 2017, αποφάσισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.Η ολοκλήρωση διορισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2017.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η Απόφαση. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ