Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Παρασκευή 6μμ με 28 θέματα

0
168

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του τόπου και της ημερομηνίας διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2016-2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

 2. Έγκριση Δ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 3. Σχέδιο ψηφίσματος για τις επιπτώσεις από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και κυρίως μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νομικό περιβάλλον που καθορίζει τα κριτήρια κατάταξης των γαιών επί αυτών. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης Γιώργος).

 4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) για τη σύσταση οργανικών θέσεων και την ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανική μονάδα του Δήμου Κω, καθώς και τη στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό, βάσει του αρθρ. 91 του Ν. 4583/2018. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Πη Βασιλεία).

 5. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

 6. Αίτημα της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία “ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ” για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 7. Λήψη απόφασης περί καταβολής αναλογούσης υποχρέωσης του Δήμου Κω μετά την εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία: “ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ” για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 8. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδού στον Αμπάβρη”, (Α.Μ. 5/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : “Οριζόντιες διαγραμμίσεις”, (Α.Μ. 6/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γενικού Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 66/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Διευθέτηση του νότιου τμήματος του ρέματος «Χάντακας» Δ.Κ. Πυλίου”, (Α.Μ. 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “Ασφαλτόστρωση οδών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 27/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Πλακόστρωση οδού από οικισμό Ευαγγελίστριας έως χώρο στάθμευσης Ζιάς”, (Α.Μ.: 17/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 14. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου πόλης Κω (Α.Μ. 13/2017)”, χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας, μετά την εκδίκαση της έντασης της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση – αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου”, (Α.Μ. 55/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 53/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ. 65/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 18. Έγκριση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός, “(Α.Μ. 01/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 19. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: “Συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών – Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιερού Λόχου, (Α.Μ. 14/2015)” και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 20. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Νέες διανοίξεις οδών και ανακατασκευή εσωτερικών οδών οικισμού Πυλίου) (Α.Μ. 33/2010, πρώην Δήμου Δικαίου)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 21. Σύσταση επιτροπής κλήρωσης περί απευθείας αναθέσεων Δήμου Κω έτους 2019 & ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση παλαιού σταδίου”, (Α.Μ. 7/2009). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

 23. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας «ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», για την «Έκδοση θεματικών εντύπων & χάρτη πληροφόρησης». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 24. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής της Λιμενικής Αρχής, για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

 25. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής της Λιμενικής Αρχής, σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

 26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων 3 δειγμάτων κρέατος, για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από 8 σημεία ύδατος «χημικές και μικροβιολογικές», για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συστήματος διαδικτυακής οικονομικής πληροφόρησης συναλλασσόμενων και εφαρμογή διασύνδεσης με το ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικής πληρωμές. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.