Βιοφιλικός σχεδιασμός μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων

0
5912

 

Στη σημερινή εποχή, η σωστή διαβίωση των ενηλίκων αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε πολλές οικογένειες. Η οικολογία μέσα από την βιοφιλία μπορεί να προσφέρει μια καινοτόμο λύση σε αυτό το ζήτημα συνδυάζοντας φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον με έμφαση στην ευημερία των ηλικιωμένων. Οι αρχιτέκτονες σήμερα εστιάζουν περισσότερο στον περιβαντολογικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προσφέροντας ένα νέο πρότυπο βιώσιμης διαβίωσης και φροντίδας.

 

Μια κατασκευή φιλική στο περιβάλλον περιλαμβάνει κτιριακές κατασκευές που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υποστηρίζουν την οικολογική βιωσιμότητα. Αυτές οι κατασκευές χρησιμοποιούν φυσικά, ανανεώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά που μειώνουν τη ρύπανση και την κατανάλωση ενέργειας. Η ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών όπως ηλιακά πάνελ, συστήματα συλλογής του νερού από την βροχή και τουαλέτες κομποστοποίησης συμβάλλουν περαιτέρω στην αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα της μονάδας.

 

Επιπλέον, αυτές οι πρακτικές οικολογικής βιοκατασκευής σχεδιάζονται σε συνδυασμό με το τοπικό κλίμα και περιβάλλον. Οι σχεδιαστές προσπαθούν να ενσωματώσουν τις δομές στο εκάστοτε τοπικό οικοσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα βιοφιλικό σχέδιο που συνδέει τους κατοίκους της μονάδας περισσότερο με την φύση. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει επίσης τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας.

 

Από την άλλη πλευρά, μια οικολογική και βιοφιλική κατασκευή εστιάζει στη δημιουργία χώρων που προάγουν τη σωματική και ψυχική ευεξία. Ο συνδυασμός  αυτός επιδιώκει την σύνδεση της ανθρώπινης διαβίωσης με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της κατασκευής, η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής λαμβάνει υπόψη τις βιολογικές και φυσιολογικές πτυχές για τη δημιουργία ενός αρμονικού περιβάλλοντος διαβίωσης.

 

Αυτές οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των ηλικιωμένων, ενσωματώνοντας στοιχεία σχεδιασμού στις εγκαταστάσεις που ενισχύουν την κινητικότητα, την προσβασιμότητα και τη συνολική άνεση. Η χρήση μη τοξικών υλικών βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, μειώνοντας τους κινδύνους αναπνευστικών ασθενειών. Το φυσικό φως, όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια αλλά ενισχύει τη διάθεση και βελτιώνει τον ύπνο. Τα επίπεδα θορύβου ελαχιστοποιούνται και δημιουργείται ένα γαλήνιο περιβάλλον. Επιπλέον, προωθείται η κοινωνική αλληλεπίδραση που έχει ζωτική σημασία για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.

 

Συνδυάζοντας την οικολογία και τη βιοφιλία οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πλέον αντιπροσωπεύουν μια νέα ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Αυτές οι μονάδες προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των τροφίμων. Μια τέτοια προσέγγιση αποφέρει πολλά οφέλη, όπως βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους χαρίζοντάς τους περισσότερη ευεξία.

 

Ένας τέτοιος χώρος θα μπορούσε να είναι ένας καινοτόμος οίκος ευγηρίας με οικολογικό χαρακτήρα. Συνήθως αυτές οι κατασκευές γίνονται με την χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες για ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση, όπως και σύστημα συλλογής βρόχινου, μη πόσιμου νερού για τις διάφορες ανάγκες της μονάδας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει άφθονους χώρους πρασίνου γεμάτους με τοπικά είδη φυτών, προάγοντας τη βιοποικιλότητα και παρέχοντας στους κατοίκους φυσική θέα. Οι εσωτερικοί χώροι σχεδιάζονται με γνώμονα τις αρχές της βιοφιλίας και της πρόσβασης για ΑΜΕΑ. Τέλος, οι χώροι παρέχουν ιδιωτικότητα και ένα ήρεμο περιβάλλον ενθαρρύνοντας παράλληλα τις κοινωνικές δραστηριότητες.

 

Ενσωματώνοντας φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές κατασκευής σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενεργούμε όλοι μας πιο ανθρωποκεντρικά στις αρχές του σχεδιασμού. Αυτές οι μονάδες παρέχουν ένα πιο ποιοτικό και άνετο περιβάλλον διαβίωσης και ψυχικής υγείας για τους ηλικιωμένους. Αυτή η καινοτόμος οικολογική προσέγγιση αποτελεί έναυσμα για την μελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, συμβάλλοντας παράλληλα στη συλλογική οικολογική διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων. Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρείτε αρκετές πληροφορίες για τους οίκους ευγηρίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Πολλά ερωτήματα θα σας απαντηθούν (όπως: γηροκομείο τιμές, νοσηλευτικό προσωπικό, πρόγραμμα, τοποθεσία και πολλά άλλα) ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη μονάδα φροντίδας για τους αγαπημένους σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ