Ἀστική Ἑταιρεία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”: “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ἡ λατρεία του, τά ἱερά του”, μέ συγγραφέα τον κ. Θεοδόσιο Διακογιάννη

0
469

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” εξέδωσε τόν τόμον “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ἡ λατρεία του, τά ἱερά του”, μέ συγγραφέα τον κ. Θεοδόσιο Διακογιάννη.

Ὁ τόμος διανέμεται εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς καί μαθητάς τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ἐπαρχίας Κῶ – Νισύρου καί ὑποστηρίζει τόν ἐπαναπροσδιορισμόν τοῦ πολιτιστικοῦ ὑποδείγματος, καθώς καί την παιδείαν τοῦ τόπου.

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυρία Διονυσία Τελλή ἀναφέρει: “Mε την έκδοση αυτή, η Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης” προσθέτει μίαν ακόμη ψηφίδα στην εκδοτική της πολιτική.

Το βιβλίο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” μας προσφέρει όχι μόνον τη γνώση του ιστορικού προσώπου, αλλά και μας αναδεικνύει το κλίμα της εποχής, το διαχρονικό αίτημα του ανθρώπου για ίαση και την λαϊκή θρησκευτικότητα.

Ο συγγραφέας Θεοδόσης Διακογιάννης, υπηρέτης της ιστορίας της Ιατρικής, με εμβριθή και γλαφυρό τρόπο, ανασυστήνει μίαν ολόκληρη εποχή.

Η ανάληψη υπό της Αστικής Εταιρείας “Ιπποκράτης” της εκδόσεως του βιβλίου είναι λογική συνέχεια της από ετών συνεργασίας μας με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα Κω και τον κο Θεοδόσιο Διακογιάννη και θα αξιοποιηθεί κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων μας”.

Ὁ  Ἐπιστημονικός Διευθυντής κύριος Δημήτριος Γερούκαλης ἀναφέρει: “Ὁ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” ἀποτελεῖ κεντρικὸν πρόσωπον τοῦ ἀρχετύπου τῶν θεραπευτῶν.

Εἰκονίζει τὴν ἰδέα, τὴν ἀντίληψιν τῆς ἰαματικῆς δυνάμεως τῆς φύσεως.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, Ἀσκληπιεῖα, διάχυτος ἡ αἴσθησις τοῦ ἱεροῦ ( αἴσθημα δέους, σέβας ).

Ἄλλωστε τὸ ἱερὸν ἀποτελεῖ τὸ κριτήριον ἐντοπισμοῦ πραγματικότητος ὑπερβαινούσης τὴν τύρφην τῆς ἰδιοτελείας.

Ὁ Ἀσκληπιὸς θεράπων τῶν σχέσεων τῆς κατὰ λόγου κοινῆς καὶ ἀληθείας βίου.

Διὰ τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῶν Ἀσκληπιείων, ἀναδεικνύεται ἡ ἐθιμικὴ τελετουργικὴ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ὑπερφυσικό.

Τὸ αἴτημα ἰάσεως εἶναι διαχρονικό αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου.

Δι΄ ὁ καὶ ἐξελικτικῶς ὁ Ἀσκληπιὸς ἀναγορεύθηκε Θεὸς Ἰατρός.

Εἰς τὴν Ἰλιάδα ἀναφέρεται ὡς Ἰατρὸς αμύμων Ἰητήρ, τὰ δὲ τέκνα του ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, ΑΚΕΣΩ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ συμβολίζουν τὴν ἐπέκτασιν τῆς δυνάμεώς του.

Ὁ κύριος Θεοδόσιος Διακογιάννης συγκαταλέγεται εἰς τοὺς συνεργάτας τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας “Ἱπποκράτης”/Kέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καὶ Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικής Ὑγείας, ἀπὸ ἐτῶν.

Τὸ βιβλίον του “Ὁ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” εἶναι σημαντικὸ πόνημα ἐπὶ τοῦ διαχρονικοῦ θέματος ὑγεία-ἀσθένεια, αἴτημα ἰάσεως.

Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς συμπεριελήφθη εἰς τὴν ἐκδοτικήν πολιτικὴν τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας “ Ἱπποκράτης”.

Τὸ διακύβευμα ὑγεία-ἀσθένεια καὶ αὐτὸ τοῦ αἰτήματος πρὸς ἴασιν, ἐνδιαφέρει τὰ μάλα τὴν Ἀστικὴν Ἑταιρείαν “Ἱπποκράτης” καὶ δι΄ αὐτὸ ἀνέλαβε τὴν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, προκειμένου νὰ ἀξιοποιηθῆ καταλλήλως”.

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ