Σε ποιο Ρόδιο επιχειρηματία τα κυλικεία και το εστιατόριο της Βουλής των Ελλήνων

0
1473

Με απόφαση που αναρτήθηκε προχθές στην Διαύγεια της Βουλής των Ελλήνων, κατακυρώθηκε στην Ροδίτικη εταιρεία ¨Μαργέλλος Εμμ. & Σία Ο.Ε.¨ η εκμίσθωση των κυλικείων του ισογείου, του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό – ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 153 παρ. 7 και 156 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει,
3. την παράγραφο 2 του άρθρου 46 της από 28.6.2016 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 122/Α/2016),
4. την ανάγκη λειτουργίας εντός των αναφερομένων κτιρίων, εστιατορίου και κυλικείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Κοινοβουλίου, των μελών της Κυβέρνησης, των εργαζομένων και των επισκεπτών της Βουλής των Ελλήνων,
5. την υπ’ αρ. 15897/11323/6.10.2016 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση α) των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής, β) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Σέκερη 1α, γ) των κυλικείων των κτιρίων επί των οδών Βουλής 4, Μητροπόλεως 1 και Αμαλίας 22-24 και δ) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Λένορμαν 218, και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας διενέργειας των σχετικών δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών, των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, καθώς και της εκτέλεσής τους»,
6. τις υπ’ αρ. 16533/11614/18.10.2016, 17016/11870/1.11.2016, 17043/11892/1.11.2016 και 17051/11891/1.11.2016 Προκηρύξεις της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση α) των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής, β) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Σέκερη 1α, γ)
των κυλικείων των κτιρίων επί των οδών Βουλής 4, Μητροπόλεως 1 και Αμαλίας 22-24 και δ) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Λένορμαν 218, αντίστοιχα, 7. τα από 15.11.2016 και 28.11.2016 Πρακτικά επιλογής αναδόχου της ως άνω Επιτροπής για την εκμίσθωση α) των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής, β) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Σέκερη 1α, γ) των κυλικείων των κτιρίων επί των οδών Βουλής 4, Μητροπόλεως 1 και Αμαλίας 22-24 και δ) του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Λένορμαν 218,
8. τις υπ’ αρ. πρωτ. 18025/22.11.2016 και 18092/22.11.2016 υποβληθείσες ενστάσεις συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής και την απόρριψή τους με την υπ’ αρ. πρωτ. 18233/12560/24.11.2016 απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συγκροτήθηκε επίσης με την ως άνω υπ’ αρ. 15897/11323/6.10.2016 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
9. την από 20.12.2016 έγκριση του Προέδρου της Βουλής,
10. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής των Ελλήνων,
Αποφασίζουμε
1. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του από 7.11.2016 διενεργηθέντος Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του ισογείου και του 2ου ορόφου και του εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής, στην επιχείρηση ¨Μαργέλλος Εμμ. & Σία Ο.Ε.¨ (Πλατεία Ιπποκράτους 23-24, Ρόδος, τηλ. 6937164442), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο
από 15.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του από 28.11.2016 διενεργηθέντος Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Σέκερη 1α, στην επιχείρηση με την επωνυμία ¨Σταύρου Επιφάνειος¨ (Σέκερη 1, 10671 Αθήνα, τηλ. 210 3675650),
σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο από 28.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
3. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του από 28.11.2016 διενεργηθέντος Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των κτιρίων επί των οδών Βουλής 4, Μητροπόλεως 1 και Αμαλίας 22-24 στην επιχείρηση με την επωνυμία ¨Περί Καφέ Εστίαση Ε.Π.Ε.¨ (Μητροπόλεως 1 & Φιλλελήνων2, 10557 Αθήνα, τηλ. 2103311102), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο από 28.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
4. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του από 28.11.2016 διενεργηθέντος Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του κτιρίου επί της οδού Λένορμαν 218 στην επιχείρηση με την επωνυμία ¨Μιχαήλ Αθανάσιος¨ (Παπάγου 11, 15451 Καματερό, τηλ. 6974300736), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στο από 28.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων καλούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσέλθουν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής (Μέγαρο Βουλής, γραφείο 118, τηλ. 210 370 8041) για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Γεώργιος Αγγελόπουλος»

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.