Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”: Εκδήλωση για τα Βάρβαρα στο 5ο Δημοτικό σχολείο Κω

0
104

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω και η Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”, την Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30, οργανώνουν εκδήλωσι αφιερωμένη εις τα ΒΑΡΒΑΡΑ, εις τον αύλειον χώρον του Σχολείου.

Η εκδήλωσις αυτή εντάσσεται εις το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, το οποίον από ετών εφαρμόζεται εις το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω.

Κατ΄ έτος, η εορτή της Αγίας Βαρβάρας συνδέεται με τα ΒΑΡΒΑΡΑ (τα ΒΑΡΒΑΡΑ ως σύμβολο και ως στοιχείο της οικιακής οικονομίας).

Αποδίδομε ιδιαιτέραν σημασίαν εις το γεγονός αυτό, διότι αποκαλύπτει την από αιώνων σχέσιν του Ανθρώπου με την Δημιουργίαν και διά τούτο είναι Συμβολικό προϊόν.

Το 5Ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω και η Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”, διά του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ, επιχειρούν την βιωματικήν εμπειρίαν της σχέσεως Παιδί και Κόσμος.

Η εορτή με τα ΒΑΡΒΑΡΑ, δεν είναι μία επετειακή εκδήλωσις, αλλά η κορύφωσις ενεργειών οι οποίες διενεργούνται καθ΄ όλον  το έτος.

 

 

Από την Γραμματεία

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ