Άφησε μια σπουδαία καριέρα στον Στρατό και φόρεσε το ράσο!

0
3102
Ο π. I. Ψωμάς, Συνταγματάρχης ε.α., έγινε ιερέας μετά από μια επιτυχημένη καριέρα ως αξιωματικός, αλλά και τριετή θητεία στη βάση του ΝΑΤΟ.

Καταγράφοντας ορισμένες περι­πτώσεις ανθρώ­πων οι οποίοι βρέθηκαν στις τάξεις του ορ­θόδοξου κλήρου, μπορεί κάνεις να συναντήσει ιστο­ρίες προσώπων των οποί­ων η ζωή δεν έμοιαζε να διαγράφει μια πορεία που θα μπορούσε να τα οδηγήσει στη θέση του κληρικού. Τέτοιου είδους περιστατικά έχουν το δικό τους, ξεχωρι­στό ενδιαφέρον, καθώς με­ταφέρουν ένα ισχυρό μήνυ­μα πίστης.


Μέσα από αυτές τις προσωπικές ιστορίες μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντλή­σει διδάγματα και να παρα­κολουθήσει αυτή τη θαυμαστή σύγκλιση ανάμεσα στην ελευθερία του ανθρώπου να επιλέγει τι θα κάνει στη ζωή του και στη θεία βού­ληση. Τέτοιες, λοιπόν, πα­ράλληλες τροχιές σε σχέση με την ιεροσύνη συναντά κανείς αρκετές στα Σώματα Ασφαλείας αλλά και στον Στρατό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ που πήραν την απόφαση κάποια στιγμή στη ζωή τους να συστρατευθούν με τον ειρηνικό στρατό του Χριστού, χει­ροτονούμενοι ιερείς.

 

Όλοι αυτοί είχαν προ­φανώς την επιθυμία και περίμεναν την άνωθεν κλήση, ούτως ώστε να φορέσουν τα τιμημένα ράσα. Κάποιοι εγκατέλειψαν μια σημαντι­κή καριέρα στον τομέα στον οποίο υπηρετούσαν, θεώ­ρησαν, λοιπόν, όλα τα αξι­ώματα και τη σταδιοδρομία μικρά μπροστά στο ενδεχό­μενο να διακονήσουν το με­γάλο και ιερό θυσιαστήριο. Σε μια τέτοια ομάδα ανθρώ­πων ανήκει και ο π. Ιωάννης Ψωμάς, ο οποίος χειροτονή­θηκε ιερέας ενώ προηγουμένως ήταν Συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού), έχοντας καταγράψει ση­μαντική επαγγελματική πορεία. Ο π. Ιωάννης εγκατέλειψε τα ανθρώπινα στρα­τιωτικά παραγγέλματα και πλέον ακολουθεί πιστά τα παραγγέλματα του θεού.

 

Από το 2009 έως το 2011 ο π. Ιωάννης διετέλεσε εκπρό­σωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενώ σημαντικός σταθμός στη σταδιοδρομία του υπήρξε η τριετία 2011-2014, κατά την οποία υπηρέτησε στο ΝΑ­ΤΟ, και πιο συγκεκριμένα στην Ολλανδία, ως επικεφα­λής δόγματος επιχειρήσε­ων. Σημαντική όμως ήταν η επαγγελματική δραστηριότητά του και μετά την αποστρατεία του, τον Ια­νουάριο του 2015, όταν ο ίδιος δημιούργησε μια ιδι­ωτική επιχείρηση στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, εργάστηκε και ως επιτυχημένος καθηγητής Project Management για την κατάρτιση στελε­χών επιχειρήσεων.

Αξιόλογες σπουδές

Οι σπουδές του είναι πραγ­ματικά αξιόλογες, καθώς διαθέτει μεταπτυχιακό τίτ­λο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώ­ην ΑΣΟΕΕ), ενώ σπουδά­ζει στο Edinburgh Business School της Αγγλίας. Η στρατιωτική καριέρα δεν άφησε πίσω και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας οι­κογένειας. Έτσι, ο π. Ιωάν­νης, εκτός από πνευματικός πατέρας σε ενορία, είναι και πατέρας τριών παιδιών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.