Σας ενδιαφέρει! 10 προκηρύξεις για 209 προσλήψεις σε δήμους

1
1459

Δέκα συνολικά προκηρύξεις είναι ανοικτές αυτήν την περίοδο που αφορούν 209 προσλήψεις σε διάφορους δήμους της χώρας – Δείτε αναλυτικά

Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 39 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών σύνολο, σύμφωνα με τις κατασκηνωτικές περιόδους, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 6 Κοινοτάρχες για τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους: 1η περίοδος (19-06-2017 έως 1-07-2017), 2η περίοδος (03-07-2017 έως 15-07-2017) και 3η περίοδος (17-07-2017 έως 29-07-2017), Αλεποχώρι Αττικής
 • 3 Κοινοτάρχες για την 4η περίοδο (31-07-2017 έως 12-08-2017), Αλεποχώρι Αττικής 30 Ομαδάρχες για τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους: 1η περίοδος (19-06-2017 έως 1-07¬2017), 2η περίοδος (03-07-2017 έως 15-07-2017) και 3η περίοδος (17-07-2017 έως 29-07-2017), Αλεποχώρι Αττικής.

Οι Ομαδάρχες και οι Κοινοτάρχες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία (Απόφοιτοι ή Φοιτητές των Α.Ε.Ι. -Τ.Ε.Ι. ή Σπουδαστές ή Απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών Μαθητές Λυκείου ή Απόφοιτοι – Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου).

Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι και ακολουθούν οι Δημότες του Δ. Νέας Ιωνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Βοσπόρου 121, Τ.Κ. 142 35, Νέα Ιωνία, Αττική.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, του πιστοποιητικού υγείας και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου: www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-05-2017 έως και 02-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/63P8QKY-160/document

Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 2ΠΕ Ναυαγοσώστες (15-06-2017 έως 21-07-2017), Ν. Ιωνία Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία, Αττική.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-05-2017 έως και 02-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6K54ΩKY-Χ3Ο/document

Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης για παιδιά Νηπιακής Ηλικίας έως και της Τελευταίας Τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 10ΠΕ/ΤΕ Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, Πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών) (16-06-2017 έως 28-07-2017), Ν. Ιωνία Αττικής
 • 3ΠΕ/ΤΕ Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, Πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών) (16-06-2017 έως 14-07-2017), Ν. Ιωνία Αττικής
 • 2 ΠΕ Ναυαγοσώστες (16-06-2017 έως 28-07-2017), Ν. Ιωνία Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία, Αττική.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου: www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-05-2017 έως και 02-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/73Ε1ΩKY-Ι8Ψ/document

Δήμος Ζαχάρως: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Ζαχάρως, που εδρεύει στη Ζαχάρω της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας», Ζαχάρω Ηλείας
 • 1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας», Ζαχάρω Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ζαχάρως, Πρωτόκολλο, Τ.Κ. 270 54, Ζαχάρω, Ηλεία, (υπόψη κ. Λαμπροπούλου Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26253 60302.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ζαχάρως, Πρωτόκολλο, Τ.Κ. 270 54, Ζαχάρω, Ηλεία, (υπόψη κ. Λαμπροπούλου Ελένης). Πληροφορίες στο τηλ.: 26253 60302.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7YΝΝΩPΗ-P7K/document

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά» για τη στελέχωση του Παραρτήματος Ρομά, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 1ΠΕ Παιδαγωγός με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστομένους 8, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα, Αττική, (υπόψη κ.κ. Σταυρούλας Καπαράκου και Νίκης Σπηλιοπούλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2019352 και 213 2019353.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-05-2017 έως και 01-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ο5ΕΩ6Θ-ΖΑP/document

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή «Υπηρεσιών Οικονομολόγου», διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017, με αντικείμενο την Οικονομική Παρακολούθηση και Λογιστική Υποστήριξη του έργου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Οικονομικού (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γενική επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου τουλάχιστον ενός (1) έτος έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του εργοδότη.
 • Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.
 • Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) μαζί με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Τ.Κ. 350 02, Αμφίκλεια, Φθιώτιδα (υπόψη κ. Κούκου Ελένης). Πληροφορίες στο τηλ./fax: 22340 23529 (κ. Κούκου Ελένη) (ΚΠΕΕ Αμφίκλειας), e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-06-2017, (14.00μ.μ.).

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 1ΠΕ Φαρμακοποιών, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 1ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού (Διοικητικοοικονομικά Πτυχία), για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 1ΔΕ Οδηγών (Δ’ (D) Κατηγορίας-Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 2ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα
 • 2ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, για τη στελέχωση της Δομής-Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δ. Πατρέων», Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα, Αχαΐα, (υπόψη κας Ψαρρού).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 390975.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-05-2017 έως και 02-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΑΑΟΛΑΟ-8ΨΟ/document

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής
 • 1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής
 • 1ΔΕ Διαμεσολαβητών και ελλείψει αυτού ΥΕ Διαμεσολαβητών, για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής
 • 1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής
 • 1ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας», Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστομένους 8, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα, Αττική, (υπόψη κ.κ. Σταυρούλας Καπαράκου και Νίκης Σπηλιοπούλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2019352 και 213 2019353.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-05-2017 έως και 01-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Σ54Ω6Θ-ΑΩ8/document

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 130 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 • 4 ΠΕ Ιατροί Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατροί (Οποιασδήποτε ειδικότητας) και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατροί (Άνευ ειδικότητας), (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 4 ΠΕ Νοσηλευτές-τριες εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτές-τριες και εν ελλείψει αυτών, ΔΕ Νοσηλευτές-τριες, (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 2 ΠΕ Γυμναστές-τριες (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 13-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 1 ΠΕ Ψυχολόγων (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09¬2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 2 ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 20-08-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 4 ΔΕ Μαγείρων (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 2 ΔΕ Οδηγών με Άδεια Ταχογράφου (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09¬2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.
 • 107 ΥΕ Εργάτες-τριες Γενικών Καθηκόντων (με χρονική διάρκεια σύμβασης από 20-06-2017 έως 19-09-2017), Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Παιδικών Εξοχών Δ. Αθηναίων, Άγιος Ανδρέας Ν. Μάκρης Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5277450 (κ. Γιαννέλης), 210 5277452 (κ. Κοτελίδας), 210 5277480 (κ.κ. Σακελλαρίου, Περουτσέα, Παπουτσίδη, Γιαννίκου), 210 5277482 (κ.κ. Δουμάζου & Σούφλας), 210 5277484 (κ.κ. Μούτσελος και Μακρή).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση του Δ. Αθηναίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-05-2017 έως και 06-06-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ1ΛΩ6Μ-ΨΞΧ/document

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩYKΝΩ6Μ-6Γ4/document

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.