Ευάγγελος Κρητικός: Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/216 – Πρόγραμμα Ηρακλής

0
72

 

Την  28/11/2023 ημέρα Τρίτη ο κ. Κρητικός Ευάγγελος , οικονομολόγος –νομικός και πρόεδρος  της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας  – Δανειοληπτών εκλήθει στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής  προκειμένου να εκφέρει  τις θέσεις , τις απόψεις ,  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του φορέα που εκπροσωπεί σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επί της ουσίας στο σχέδιο νόμου έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις και προτάσεις :

 

1)  Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους όπως διαμορφώνεται από την εφαρμογή του αλγόριθμου του εξωδικαστικού να υπέχει αυτόματα και να έχει ισχύ δικαστικής αποφάσεως , κατά το πρότυπο του γαλλικού δικαίου , όπου σε αντίστοιχες καταστάσεις στην Γαλλία , οι εξωδικαστικές διαμεσολαβήσεις και οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί μετουσιώνονται αυτόματα σε δικαστικές αποφάσεις

2)   ως προς το επιτόκιο των ρυθμίσεων το οποίο ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη προτείνουμε την επέκταση   της διαρκείας σε 6 έτη και στην συνεχεία να μην έχει ελεύθερη διακύμανση αλλά βάση μαθηματικού τύπου να μπορεί να διακυμανθεί το mas +1%  minus -1%  ανάλογα με την πορεία των επιτοκιών, διότι αν οδηγηθούμε όπως σήμερα σε εκρηκτική άνοδο των επιτοκίων τότε πρακτικά μπορεί οι δόσεις της ρύθμισης του εξωδικαστικού συμβιβασμού να διπλασιαστούν ακόμα και τριπλασιαστούν καθιστώντας την ρύθμιση μη βιώσιμη και μη εφαρμόσιμη πλέον.

3)  Προτείνουμε ως προς την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου την βελτίωση του αλγόριθμου στο μέγιστο βαθμό για το σύνολο των δανείων δηλαδή και για αυτά που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και για αυτά που δεν έχουν.

4)  Όσο αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες και την άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς του ακινήτου τους μελλοντικά να ληφθεί πρόβλεψη ότι αυτή η επαναγορά μπορεί να γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε με το max ανάλογα με τα ηλιακά κριτήρια σε 20 έτη χρονικά περίοδο με την καταβολή μηναίων δόσεων πάντα με ασφαλιστικές δικλίδες , γιατί αν κάποιος είναι ευάλωτος που θα βρει τα χρήματα εφάπαξ να αγοράσει το σπίτι του δηλαδή πρακτικά αποκλείονται αν δεν αλλάξει το παραπάνω

5)  Όσο αφορά το σχήμα προστασίας ενεργητικού Asset Protection Scheme και τις κρατικές εγγυήσεις 2 δις προτείνουμε αυτές να μην δοθούν σαν λευκή επιταγή αλλά να ληφθούν έγγραφες δεσμεύσεις συγκεκριμένες από πλευράς τραπεζών ,  funds κλπ για αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις με βιώσιμο και ελεγχόμενο τρόπο συγκεκριμένου αριθμού δανείων που ποσοτικά θα οριστεί

6)   προτείνουμε η δυνατότητα που παρέχεται στις εταιρείες παροχής πιστώσεων εκτός από πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη καταναλωτικών αναγκών , στεγαστικών δανείων , η αναχρηματοδότηση δανείων να επεκταθεί και προς τις μικρομεσαίες οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις βάζοντας ως πλαφόν ετήσιο τζίρο 300.000€ και max απασχόληση 10 εργαζομένων. Κύριε υπουργέ ποιος ο λόγος να αποκλειστεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όταν είναι εκείνη που είναι κυριολεκτικά αποκλεισμένη από κάθε είδους τραπεζική χρηματοδότηση.

7)  Όσο αφορά τις υποχρεώσεις των servicers σε περίπτωση αθέτηση τους από πλευράς τους και καταχρηστικών πρακτικών να προβλέπονται συγκεκριμένες αυστηρές τόσο διοικητικές κυρώσεις όσο και χρηματικά πρόστιμα , με το κατώτερο προβλεπόμενο στις 10.000€ , προτείνουμε εκ των προτέρων να καταρτιστεί κατάλογος όπου    στην περίπτωση κάθε αθέτησης ή παραπτώματος να προβλέπονται και να περιγράφονται τόσο οι διοικητικές κυρώσεις όσο και τα χρηματικά πρόστιμα , το ανωτέρω προτεινόμενο θα δράσει τόσο αποτρεπτικό όσο και προληπτικά

8)  Επίσης προτείνουμε με το παρόν σχέδιο νόμου να οριστούν ρητά ως εποπτικές αρχές Έχοντες την δικαιοδοσία επιβολής ποινών και κυρώσεων

 

  1. Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση εποπτείας τραπεζικού συστήματος

 

  1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 

 

Καθότι οι παραπάνω διοικητικές αρχές μέχρι σήμερα αποποιούνται των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων τους

Κλείνοντας τονίζουμε  εκ νέου ότι το σχέδιο νόμο κινείται  προς την σωστή κατεύθυνση όμως αν δε γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις κινδυνεύει στην πράξη και στην πορεία να καταστεί ΑΝΕΝΕΡΓΟ

 

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6984065243

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ