Ποιοι άνεργοι θα λαμβάνουν επίδομα έως 1.200 ευρώ – Τι αλλάζει και ποιους αφορά

0
4280

Επίδομα ανεργίας: Δύο πιλοτικά προγράμματα παθητικής πολιτικής για τους ανέργους ξεκλειδώνουν από τις αρχές του 2024

«Κλείδωσαν» δύο σημαντικές αλλαγές που αφορούν το επίδομα ανεργίας, τόσο με την αύξησή του, όσο και με την επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του για μακροχρόνια ανέργους, αλλά και τη διασύνδεσή του, μέσω voucher, με ενεργή εργασία.

Βασικός στόχος του νέου πλαισίου στην υποστήριξη των ανέργων είναι η σύνδεση του επιδόματος με τον πρότερο εργασιακό βίο και τον ασφαλιστικό βίο του άνεργου. Έτσι, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα προβλέπεται ότι το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυση, ο άνεργος πλέον θα λαμβάνει αυξημένο επίδομα πιο κοντά στο μισθό του το οποίο θα μειώνεται σταδιακά με το πέρασμα των μηνών χωρίς όμως να πέφτει κάτω από τα 479 ευρώ το μήνα που ισχύει σήμερα. Επιπλέον, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μισθός που είχε ο άνεργος την τελευταία τριετία και βάση αυτού του ποσού θα υπολογίζεται ένα ποσοστό 55%-60% που θα ισχύει για το πρώτο εξάμηνο. Στη συνέχεια, ο άνεργος θα λαμβάνει το ποσό των 479 ευρώ το μήνα που ισχύει σήμερα.

Αν ένας άνεργος έχει μέσο μηναίο μισθό τελευταίας τριετίας στα 1.500 ευρώ, το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ θα είναι 825 ευρώ το μήνα για το πρώτο εξάμηνο. Στο δεύτερο εξάμηνο θα λαμβάνει 479 ευρώ.

Οι αλλαγές που προτείνονται

Στο υπουργείο μιλούν για πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου σε πρώτη φάση προκειμένου να κριθεί το σχέδιο στην πράξη.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή» αναλυτικά προτείνονται τα εξής:

  • Το ύψος του του επιδόματος ανεργίας θα πλησιάζει τον εκαστοτε κατώτατο μισθό.
  • Το επίδομα δεν θα είναι κοινό για όλους, αλλά θα χορηγείται εξατομικευμένα.
  • Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας θα συνδέεται και με πρόγραμμα κατάρτισης.

Τι ισχύει σήμερα με το επίδομα ανεργίας

Δικαιούχοι του επιδόματος των 200 ευρώ είναι οι μακροχρόνια άνεργοι Ελληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ. Δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρεις τρόπους: αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, ηλεκτρονικά, μέσω του e-services και μέσω των ΚΕΠ. Το εν λόγω επίδομα δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης χορήγησης είναι:

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης του δικαιώματος φορολογικού έτους, που χορηγείται μέσω του συστήματος Taxisnet (το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ).
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους/ες έχουν ανήλικα τέκνα.
Αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒAN)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ