ΟΑΕΔ: Το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας με επίδομα 550 ευρώ με ευρωπαϊκή διάκριση

0
562

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε ως καλή πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) το καινοτόμο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 1.100 άνεργους νέους έως 29 ετών» της ΔΥΠΑ |(πρώην ΟΑΕΔ) που έδωσε τη δυνατότητα σε ανέργους που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση και πιστοποίησή τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από ένα έτος έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς η ΔΥΠΑ αποζημιώνει απευθείας τους ασκούμενους με 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η απόκτηση εμπειρίας διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 3.630.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ).

Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί επιβράβευση των δράσεων και προγραμμάτων που σχεδιάζει η ΔΥΠΑ, θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας μέσω της κατάρτισης και της απασχόλησης και συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Η σχετική ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/projects/unemployed-young-people-master-digital-skills

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ