«Σαφάρι» της Εφορίας για τον εντοπισμό φοροφυγάδων

0
646

Αυξάνει την πίεση στους φοροφυγάδες η οικονομική αρχή στην προσπάθειά της να εντοπίσει και τελικά να φορολογήσει «μαύρο χρήμα» που λιμνάζει ή διακινείται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων ή αναλώνεται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις των στοιχείων που θα αντληθούν και σε βάθος σύντομου χρόνου θα ζητηθεί ο φόρος που αναλογεί, με την προϋπόθεση να μην δικαιολογούνται καταθέσεις και υπερβολικές δαπάνες. Εκείνες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ΑΑΔΕ είναι οι κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που υπερβαίνουν τα 100 χιλιάδες ευρώ. Τα μικρότερα ποσά, ωστόσο, δεν αποκλείεται να ελεγχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Στη φάση αυτή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα δάνεια των φορολογουμένων, τους τόκους αλλά και τα μερίσματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν αποστείλει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που θα συλλέξει η ΑΑΔΕ αφενός θα προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις, αφετέρου με βάση αυτά θα διενεργηθούν διασταυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ ελέγχονται και οι κινήσεις των λογαριασμών στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος.

Μπορεί καθένας να αντιληφθεί ότι εφέτος θα αυξηθούν σημαντικά οι διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τα νέα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

Εκτός από τις τράπεζες, στοιχεία θα αποστείλουν εκπαιδευτήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, ακόμη και η ΕΥΔΑΠ.

Με απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. (ATHEXCSD) και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καλούνται να στείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία, που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων.

Για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν τους ελέγχους στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Στα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

2. Σε στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

3. Στα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).

Στο μικροσκόπιο των εφοριακών οι λογαριασμοί των φορολογουμένων

4. Στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

5. Σε στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.

6. Στο κόστος των νοσηλείων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

7. Στο κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.

8. Στο κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

9. Στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

10. Στο κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ