ΕΕΤΑΑ Παιδικοί 2020-2021: η ΚΥΑ με όλα τα δεδομένα του Προγράμματος

0
74

Εκδόθηκε και φέτος η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021, την οποία θα ακολουθήσει η έκδοση Πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ωφελούμενες της δράσης είναι: μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα / άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία / άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Από τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και Υπάλληλοι, οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του αρ.5 της ΚΥΑ.

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί / Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας / Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) / Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ).

Στο κείμενο της ΚΥΑ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για

– τις ωφελούμενες,

– τις δομές,

– τα ετήσια όρια δαπάνης,

– τα κριτήρια,

– τη μοριοδότηση,

– τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων,

– τη διαδικασία τοποθέτησης,

– τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων και των δομών,

– τις επιλέξιμες δαπάνες , πιστοποιήσεις και πληρωμές,

– τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης της πράξης,

– την κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης,

– τον έλεγχο και παρακολούθηση της δράσης.

– την τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Το Φ.Ε.Κ. Β’ 2774/8.7.2020 με την ΚΥΑ, βρίσκεται ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ